TUẦN I

KINH CHIỀU I

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - TUẦN I

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
Vua muôn dân đã hiến trót thân mình,
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh,
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 112 (113)
Danh Chúa đáng ca ngợi
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao
mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

Tx 1 :Chúa một niềm xót thương từ ái
         hằng ban phát của ăn cho những ai
         biết kính sợ Người, để họ luôn nhớ mãi
         những kỳ công Người làm. (H)

 • Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi, *
  nào ca ngợi danh thánh Chúa đi !
 • Chúc tụng danh thánh Chúa,
  tự giờ đây cho đến mãi muôn đời ! *
  Ca ngợi danh thánh Chúa,
  từ rạng đông tới lúc chiều tà !
 • Chúa siêu việt trên hết mọi dân,
  vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
  Ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta,
  Đấng ngự chốn cao vời,
  cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất !
 • Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
  ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
  đặt ngồi chung với hàng quyền quý,
  hàng quyền quý dân Người.
 • Người làm cho đàn bà son sẻ *
  thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
 • Vinh danh …

Tv 115 (116B)
Tạ ơn Chúa trong đền thánh
Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa,
nhờ trung gian của Đức Ki-tô (Hr 13,15).

Tx 2 : Chúa thiết lập hoà bình khắp Giáo Hội
         bốn phương, Người cho ta no đầy
         lúa mì tinh hảo. (H)

 • Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
  “Ôi nhục nhã ê chề !” *
  Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng :
  “Mọi người đều giả dối !”
 • Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
  vì mọi ơn lành Người đã ban cho ? *
  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người. *
  Đối với Chúa thật là đắt giá
  cái chết của những ai trung hiếu với Người.
 • Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
  tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, *
  xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
 • Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn *
  và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
 • Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
  trước toàn thể dân Người, *
  tại khuôn viên đền Chúa,
  giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem !

(Tiếp Tv 116)

Tv 116 (117)
Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa
Tôi xin nói với anh em : Dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa,
thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 • Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, *
  ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người !
 • Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, *
  lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.
 • Vinh danh …

Tv 140 (141),1-9
Lời cầu trong cơn nguy biến
Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện
của các thánh, bay lên trước Tôn Nhan (Kh 8,4).

Tx 3 : Không phải Môsê đã cho các ngươi ăn bánh
        bởi trời, nhưng chính là Cha Ta đã ban bánh
        thật bởi trời  cho các ngươi(H)

 • Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,
  xin Ngài mau đến phù trợ con. *
  Xin lắng nghe lời con
  khi con kêu lên Ngài.
 • Ước chi lời con nguyện
  như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan, *
  và tay con giơ lên
  được chấp nhận như của lễ ban chiều.
 • Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, *
  và trông chừng lưỡi con.
 • Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
  đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. *
  Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.
 • Người công chính cứ việc đánh con
  và lấy tình thương mà sửa dạy,
  nhưng dầu thơm kẻ dữ
  con quyết chẳng cho xức trên đầu ; *
  khi chúng làm điều ác,
  con vẫn luôn cầu nguyện.
 • Thủ lãnh chúng giờ đây
  bị xô vào tảng đá,
  họ đã từng hả dạ
  nghe tiếng con than rằng : *
  “Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
  như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới.”
 • Lạy Chúa là Chúa Tể,
  con ngước mắt nhìn Ngài,
  bên Ngài con ẩn náu,
  đừng để con thiệt mạng. *
  Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
  khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa Kitô là vị Thượng Tế đến muôn đời,
         theo phẩm trật Men-ki-xê-đê,
         Chúa dâng bánh rượu làm của lễ. (H)

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
 • nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,
  Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1Cr 10, 16-17

Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Xướng đáp

XÐ. Chúa đã lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân,
*   Halêluia. Halêluia.
  Người trần thế được ăn bánh thiên thần. * 
      Vinh danh…

Tx TCTM

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi  về tay trắng.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Ðức Kitô đã mời gọi mọi người đến Bàn Tiệc Thánh và đã hiến Mình cùng Máu Người làm của ăn nuôi sống trần gian. Vậy ta hãy cầu xin Người * Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

– Chúa đã dạy chúng con dâng hiến lễ tạ ơn mà tưởng niệm Chúa,  * Xin giúp chúng con đem hết tình yêu mến mà dâng hiến lễ này.

– Chúa là Vị Thượng Tế độc nhất của Ðấng Tối Cao, đã cho các linh mục tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, * Xin cho đời sống họ đi đôi với bí tích họ cử hành.

– Chúa quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên một Giáo Hội,  * Xin cho các tín hữu được hiệp nhất cùng nhau.

– Chúa là bánh Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, * xin cho chúng con nhờ bánh thánh mà được hồn an xác mạnh.

– Chúa đã truyền cho Giáo Hội phải cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm Chúa đã chịu chết và sống lại hiển vinh,  * Xin ban phúc trường sinh cho những ai đang đợi chờ ngày Chúa trở lại.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời…

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.