Kinh Sách

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - TUẦN II

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày trọng đại, nào reo vui phấn khởi,
Tự đáy lòng, hãy trổi khúc tri ân,
Con người cũ nhường ngôi cho người mới,
Mới cả suy tư, lời nói, việc làm.

Ta nhắc nhở bữa Tiệc Ly đêm ấy,
Chúa đồng bàn cùng toàn thể an hem,
Và theo đúng luật cha ông truyền lại,
Ăn thịt chiên cùng với bánh không men.

Họ suy nhược: Chúa nuôi bằng Thịt Chúa,
Họ buồn lo: cho uống rượu Máu Người:
“Chén bửu huyết tay Thầy trao cho đó,
Thầy xin mời tất cả nhắp trên môi.”

Thế là Chúa đã lập ra Thánh Lễ,
Trao quyền cho hàng tư tế cử hành,
Cho chính họ được nuôi bằng Thánh Thể,
Và mỗi ngày cùng nuôi dưỡng sinh linh.

Ca vịnh

Tv 103 (104)
Ca tụng Đấng Tạo Hoá
Phàm ai kết hợp với Đức Ki-tô, đều là thụ tạo mới.
Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi (2 Cr 5,17).

I

Tx 1 : Lạy Chúa, lương thực nuôi thiên thần,
         Ngài lấy để dưỡng nuôi dân thánh,
        cho họ được ăn Bánh bởi trời. Ha-lê-lui-a.

 • Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *
  Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
  Chúa muôn trùng cao cả !
 • Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
  cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang. *
  Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,
  điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.
 • Chúa ngự giá xe mây,
  Ngài lướt bay cánh gió. *
  Sứ giả Ngài : làn gió bốn phương,
  nô bộc Chúa : lửa hồng muôn ngọn.
 • Chúa lập địa cầu trên nền vững,
  khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời ; *
  áo vực thẳm choàng lên trái đất,
  khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.
 • Nghe tiếng Ngài doạ nạt,
  chúng đồng loạt chạy dài ; *
  sấm Ngài mới rền vang,
  chúng kinh hoàng trốn thoát.
 • Băng qua núi qua đồi,
  chảy xuôi ra đồng nội *
  về nơi Chúa đặt cho.
 • Ngài vạch đường ranh giới
  ngăn cản chúng vượt qua, *
  không còn cho trở lại
  dâng lên ngập địa cầu.
 • Chúa khơi nguồn : suối tuôn thác đổ,
  giữa núi đồi, lượn khúc quanh co, *
  đem nước uống cho loài dã thú,
  bầy ngựa hoang đang khát được thoả thuê.
 • Bên dòng suối, chim trời làm tổ, *
  dưới lá cành cất giọng líu lo.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 : Các tư tế của Chúa dâng lên Người
          bánh thơm, với hương trầm ngào ngạt. Ha-lê-lui-a.

 • Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi, *
  đất chứa chan phước lộc của Ngài.
 • Ngài khiến mọc cỏ xanh
  nuôi sống đàn gia súc, *
  làm tốt tươi thảo mộc
  cho người thế hưởng dùng.
 • Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,
  chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, *
  xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,
  nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.
 • Hương bá Li-băng, những cây Chúa đã trồng, *
  được tràn trề nhựa sống.
 • Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,
  hạc bay về xây tổ ngọn cao. *
  Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,
  hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.
 • Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết, *
  dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.
 • Đêm trở lại khi Chúa buông màn tối,
  chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. *
  Tiếng sư tử gầm lên vang dội,
  chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.
 • Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,
  tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. *
  Đến lượt con người ra đi làm lụng,
  những mải mê tới lúc chiều tà.
 • Vinh danh …

III

Tx 3 : Ai chiến thắng, tôi sẽ cho ăn man-na nhiệm
          mầu, và ban tặng một danh hiệu mới. Ha-lê-lui-a.

 • Công trình Ngài, lạy Chúa
  quả thiên hình vạn trạng ! *
  Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
  những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
 • Này đại dương bát ngát mênh mông, *
  nơi muôn vàn sinh vật
  to lẫn nhỏ vẫy vùng,
 • nơi tàu bè cỡi sóng
  và thủy quái tung tăng, *
  là vật Chúa tạo thành
  để làm trò tiêu khiển.
 • Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
  đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. *
  Ngài ban xuống, chúng lượm về,
  Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.
 • Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi ; *
  lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay
  mà trở về cát bụi.
 • Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,
  là chúng được dựng nên, *
  và Ngài đổi mới mặt đất này.
 • Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,
  công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. *
  Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,
  Người chạm núi cao, núi toả khói mịt mù.
 • Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa,
  sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. *
  Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thoả,
  đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.
 • Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,
  bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. *
  Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Đấng khôn ngoan xây dựng cửa nhà. Ha-lê-lui-a
Đ. Chế rượu ngon và đặt bàn thiết tiệc. Ha-lê-lui-a

 

Bài đọc 1                         Xh 24,1-11

Được thấy Thiên Chúa và lập giao ước với Người

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

1 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy lên với Đức Chúa, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa.2 Một mình Mô-sê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê.”3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en.5 Roi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa.6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ.7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.”8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”

9 Ông Mô-sê đi lên cùng với ông A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en.10 Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Ít-ra-en; dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời.11 Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Ít-ra-en; họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và sau đó họ ăn uống.

Xướng đáp                    Ga 6,48.49.50.51

X.  Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn
man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.
*    Bánh này là bánh từ trời xuống,
để ai ăn thì khỏi phải chết.
Đ.   Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. *

Bài đọc 2

Cao quý và lạ lùng thay, bữa tiệc của Chúa!

Trích tác phẩm của thánh Tôma Aquinô, linh mục.

Con Một Thiên Chúa, khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta để một khi làm người, Người làm cho con người trở thành “thiên chúa”.

Ngoài ra, Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta. Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta và Người đã đổ máu mình ra làm giá chuộc và giếng rửa, để một khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ khốn nạn, chúng ta sẽ được tẩy sạch mọi tội lỗi.

Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống cho các tín hữu rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu.

Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt! Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê thị dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Kitô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này?

Cũng không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng.

Bí tích này được tiến dâng trong Hội Thánh để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ.

Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này.

Vậy, để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn tối cuối cùng, sau khi mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Kitô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc thương khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo ; đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Người làm ; đồng thời, Người đã lưu lại niềm an ủi đặc biệt cho những kẻ buồn phiền vì Người vắng bóng.

Xướng đáp

X.   Anh em hãy nhìn vào tấm bánh này mà nhận ra tấm thân đã chịu treo trên thập giá ; hãy nhìn vào chén này mà nhận ra dòng máu chảy từ cạnh sườn. Này là Mình Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà uống
*     vì anh em đã trở nên chi thể của Người.
Đ.    Người là mối dây liên kết anh em : không ăn thịt Người, anh em ắt sẽ tan rã. Người là giá chuộc anh em : không uống máu Người, anh em vẫn là những kẻ nô lệ. *

Canh II

Tx 4 : Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ,
         và sẽ dâng hy lễ tạ ơn. Ha-lê-lui-a

Tc  1 Sb 29,10-13
Thiên Chúa là nguồn phú quí vinh quang
Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô,
Chúa chúng ta (Ep 1,3).

 • Lạy Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
  tổ phụ chúng con, *
  xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
  từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
 • Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
  Ngài oai vệ vinh quang rực rỡ, *
  vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
 • Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
  và địa vị tối cao, vượt trên tất cả. *
  Ngài cũng là nguồn phú quý vinh quang.
 • Chính Chúa làm bá chủ muôn loài :
  nắm trong tay dũng lực quyền năng, *
  nhờ tay Ngài, tất cả lớn lên và mạnh sức.
 • Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con thờ,
  xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ *
  và ca tụng Danh Thánh hiển vinh.
 • Vinh danh …

Tc  Gđt 16,1-2.13-15
Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ,
hằng che chở dân Người
Dân Chúa hát một bài ca mới (Kh 5,9).

 • Hãy ca ngợi Thiên Chúa của tôi, theo nhịp trống,
  hát lên mừng Người, rập tiếng chiêng, *
  trầm bổng hoà vang thánh ca cùng thánh vịnh,
  hãy suy tôn và cầu khẩn danh Người.
 • Vì Đức Chúa là vị Thần tiêu diệt chiến tranh, *
  Người đặt doanh trại ngay giữa lòng dân thánh,
  để giải thoát tôi khỏi tay phường bách hại.
 • Mừng Chúa Tể tôi thờ,
  tôi hát bài ca mới : *
  Lạy Chúa, Ngài vĩ đại vinh quang,
  mạnh mẽ lạ lùng, không ai thắng được.
 • Muôn loài Ngài dựng nên phải phụng thờ Ngài,
  vì Ngài đã phán, chúng liền xuất hiện,
  Ngài gửi sinh khí tới, chúng được tác thành. *
  Tiếng Ngài phán ra, nào ai chống nổi !
 • Núi với biển có ầm ầm chuyển động,
  đá có chảy tan như sáp trước mặt Ngài, *
  thì đối với những ai hằng kính sợ,
  Ngài vẫn tỏ lòng nhân hậu từ bi.
 • Vinh danh …

Tc  Is 45,15-25
Muôn dân hãy trở về với Chúa
Nghe danh thánh Giê-su, muôn vật phải bái quỳ (Pl 2,10).

 • Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, lạy Đấng Cứu Độ, *
  Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình.
 • Những kẻ nào làm ra ngẫu tượng *
  phải nhục nhã thẹn thùng cả đám,
  phải nhục nhã tháo lui.
 • Còn Ít-ra-en sẽ được Chúa cứu,
  được cứu độ muôn đời, *
  và cho đến vạn kiếp ngàn thu,
  anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.
 • Đây là lời của Chúa,
  Đấng tạo dựng trời cao : *
  chính Người là Thiên Chúa
  nặn quả đất thành hình,
  củng cố cho bền vững.
 • Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,
  nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ, *
  Người phán rằng :
  “Ta là Đức Chúa, chẳng còn Chúa nào khác.
 • “Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình
  ở nơi nào trong vùng đất tối tăm. *
  Ta không bảo giống nòi Gia-cóp :
  hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.
 • “Chính Ta là Đức Chúa
  phán dạy lẽ công minh, *
  loan báo điều chính trực.
 • “Hỡi những người sống sót giữa chư dân, *
  tập trung mà kéo đến,
  cùng nhau lại gần đây.
 • “Những người kiệu tượng gỗ,
  khấn vái thứ thần chẳng cứu được ai, *
  bọn đó thật không hiểu biết gì !
 • “Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ,
  bàn luận với nhau xem : *
  Điều ấy, ai đã nói cho nghe từ thuở trước,
  ai đã tiên báo tự ngàn xưa ?
 • “Há chẳng phải Ta, và cũng là Đức Chúa ? *
  Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,
  chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.
 • “Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,
  hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ, *
  vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn Chúa nào khác.
 • “Ta lấy chính Danh Ta mà thề, *
  lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,
  Ta quyết chẳng bao giờ rút lại.
 • “Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối
  và mở miệng thề rằng : *
  Chỉ mình Chúa mới cứu độ và làm cho mạnh sức.”
 • Hết thảy những ai giận ghét Người
  sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ. *
  Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en
  sẽ nhờ Chúa mà vẻ vang toàn thắng.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Ta là bánh bởi trời ban xuống. Ha-lê-lui-a
Đ. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Ha-lê-lui-a

Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

Lời nguyện         

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời…

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.