Kinh Chiều II

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - TUẦN II

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
Vua muôn dân đã hiến trót thân mình,
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh,
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 20 (21),2-8.14
Tạ ơn Chúa đã cho vua thắng trận
Chúa phục sinh để sống muôn đời (thánh I-rê-nê).

Tx 1 :Chúa một niềm xót thương từ ái
         hằng ban phát của ăn cho những ai
         biết kính sợ Người, để họ luôn nhớ mãi
         những kỳ công Người làm. 

 • Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực
  khiến nhà vua sung sướng, *
  Ngài đã chiến thắng,
  vua hoan hỷ dường nào !
 • Lòng vua ước nguyện sao,
  Chúa đã ban như vậy, *
  miệng vua khấn xin gì,
  Ngài cũng không từ chối.
 • Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,
  vương miện vàng, Ngài đội cho vua. *
  Vua xin được sống, Ngài cho được sống,
  năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.
 • Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang,
  Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. *
  Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời,
  và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.
 • Quả thế, vua tin tưởng vào Chúa Tối Cao, *
  và nhờ Chúa yêu thương, vua không hề lay chuyển.
 • Lạy Chúa, xin đứng lên mạnh mẽ oai hùng, *
  chúng con sẽ đàn ca chúc tụng quyền năng Chúa.
 • Vinh danh …

Tv 113A (114)
Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập
Anh em hãy biết rằng : mình cũng ra khỏi Ai-cập
khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

Tx 2 : Chúa thiết lập hoà bình khắp Giáo Hội
         bốn phương, Người cho ta no đầy
         lúa mì tinh hảo. (H)

 • Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,
  thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *
  thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,
  Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.
 • Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,
  sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *
  Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,
  như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.
 • Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy ?
  Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng ? *
  Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên ?
  Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu ?
 • Trước thánh nhan Chúa,
  hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,
  trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *
  Người biến đá tảng thành hồ ao,
  và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.
 • Vinh danh …

Tv 113B (115)
Ca tụng Thiên Chúa chân thật
Anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa,
để phụng sự Thiên Chúa hằng sống và chân thật (1 Tx 1,9).

Tx 3 : Không phải Môsê đã cho các ngươi ăn bánh
        bởi trời, nhưng chính là Cha Ta đã ban bánh
        thật bởi trời  cho các ngươi(H)

 • Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
  vâng lạy Chúa, xin đừng, *
  nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ,
  bởi vì Ngài thành tín yêu thương.
 • Sao chư dân lại nói :
  “Thiên Chúa chúng ở đâu ?” *
  Thiên Chúa chúng ta ở trên trời,
  muốn làm gì là Chúa làm nên.
 • Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc,
  chỉ do tay người thế tạo thành. *
  Có mắt có miệng, không nhìn không nói,
  có mũi có tai, không ngửi không nghe.
 • Có hai tay, không sờ không mó
  có hai chân, không bước không đi, *
  từ cổ họng, không thốt ra một tiếng.
 • Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần *
  cũng giống như chúng vậy.
 • Nhà Ít-ra-en, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. *
  Nhà A-ha-ron, hãy tin cậy Chúa,
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa, *
  chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che.
 • Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả :
  sẽ ban phúc cho nhà Ít-ra-en, *
  sẽ ban phúc cho nhà A-ha-ron,
  sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa,
  cho người lớn cũng như kẻ nhỏ.
 • Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân
  cho anh em và cho con cháu. *
  Nguyện xin Chúa, Đấng dựng nên đất trời,
  xuống muôn phúc lành cho anh em.
 • Trời là trời của Chúa, *
  còn đất thì Chúa cho con cái loài người.
 • Không phải người đã chết,
  hay mọi kẻ bước vào
  cõi thinh lặng ngàn thu *
  sẽ ca tụng Đức Chúa ;
 • nhưng là chính chúng ta,
  những người còn đang sống, *
  chúng ta chúc tụng Chúa
  từ nay đến muôn đời.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 19,1-2.5-7
Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa Kitô là vị Thượng Tế đến muôn đời,
         theo phẩm trật Men-ki-xê-đê,
         Chúa dâng bánh rượu làm của lễ. (H)

 • Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Đấng Cứu Độ,
  Đấng vinh hiển uy quyền. *
  Những lời Người phán quyết
  đều chân thật công minh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,
  hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *
  hỡi những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Người.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Đức Chúa là Thiên Chúa toàn năng
  đã lên ngôi hiển trị : *
  Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ
  dâng Chúa lời tôn vinh.  Ha-lê-lui-a.
 • Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày
  cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *
  và Hiền Thê của Người
  đã trang điểm lỗng lẫy.  Ha-lê-lui-a.
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1Cr 10, 16-17

Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Xướng đáp

XÐ. Chúa đã lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân,
*   Halêluia. Halêluia.
  Người trần thế được ăn bánh thiên thần. * 
      Vinh danh…

Tx TCTM

Ôi yến tiệc Mình và Máu Thánh,
tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai
huy hoàng rực rỡ. Ha-lê-lui-a.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Ðức Kitô đã mời gọi mọi người đến Bàn Tiệc Thánh và đã hiến Mình cùng Máu Người làm của ăn nuôi sống trần gian. Vậy ta hãy cầu xin Người * Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

– Chúa đã dạy chúng con dâng hiến lễ tạ ơn mà tưởng niệm Chúa,  * Xin giúp chúng con đem hết tình yêu mến mà dâng hiến lễ này.

– Chúa là Vị Thượng Tế độc nhất của Ðấng Tối Cao, đã cho các linh mục tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, * Xin cho đời sống họ đi đôi với bí tích họ cử hành.

– Chúa quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên một Giáo Hội,  * Xin cho các tín hữu được hiệp nhất cùng nhau.

– Chúa là bánh Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, * xin cho chúng con nhờ bánh thánh mà được hồn an xác mạnh.

– Chúa đã truyền cho Giáo Hội phải cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm Chúa đã chịu chết và sống lại hiển vinh,  * Xin ban phúc trường sinh cho những ai đang đợi chờ ngày Chúa trở lại.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời…

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.