TUẦN II

Kinh CHiều I

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Nào ca hát để họp mừng mầu nhiệm
Vua muôn dân đã hiến trót thân mình,
Dâng máu đào làm lễ tế hy sinh,
Làm giá chuộc muôn người trên thế giới.

Người tự hiến cho ta nên chẳng ngại
Sinh làm con Đức Trinh Nữ vẹn toàn,
Trót cuộc đời gieo chân lý Phúc Âm
Và kết thúc bằng điềm thiêng kỳ diệu.

Đêm dự bữa tiệc ly cùng bạn hữu,
Khi đã dùng thực phẩm luật truyền xưa,
Người trao tay cho tất cả môn đồ
Mình Máu Thánh làm thần lương mỹ vị.

Câu tuyên phán của Ngôi Lời nhập thể
Đã làm cho bánh thật nên Mình Người,
Rượu nho thành bao giọt máu hồng tươi,
Mắt chẳng thấy nhưng lòng tin vững mạnh.

Ôi bí tích thật cao vời khôn sánh,
Ta bái thờ Chúa đang ngự nơi đây,
Nghi lễ xưa đâu sánh bí tích này,
Niềm tin thế cho giác quan cảm nghiệm.

Lòng hớn hở, cùng tán dương trìu mến
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng tôn vinh ca ngợi Chúa Thánh Thần,
Xin chúc tụng Ba Ngôi ngàn muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 131 (132)
Lời Chúa hứa cùng nhà Đa-vít
Thiên Chúa sẽ ban cho Đức Giê-su ngai vàng vua Đa-vít,
tổ tiên Người (Lc 1,32).

I

Tx 1 :Chúa một niềm xót thương từ ái
hằng ban phát của ăn cho những ai
biết kính sợ Người, để họ luôn nhớ mãi
những kỳ công Người làm. (H)

 • Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít
  và mọi công lao vất vả của người : *
  chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa,
  đã khấn hứa cùng Đấng Toàn Năng của Gia-cóp rằng :
 • “Tôi quyết chẳng về nhà,
  chẳng lên giường nằm nghỉ,
  chẳng bao giờ chợp mắt khép mi, *
  khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự,
  một ngôi đền cho Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.”
 • Này đây khi ở Ép-ra-tha,
  chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia, *
  chúng tôi tìm thấy hòm bia đó
  tại cánh đồng Gia-a.
 • Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, *
  phủ phục trước bệ rồng.
 • Lạy Chúa, xin đứng dậy *
  để cùng với hòm bia oai linh Chúa
  ngự về chốn nghỉ ngơi.
 • Ước chi hàng tư tế của Ngài
  mặc lấy sự công chính, *
  kẻ hiếu trung với Ngài
  được cất tiếng hò reo.
 • Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa, *
  xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 : Chúa thiết lập hoà bình khắp Giáo Hội
bốn phương, Người cho ta no đầy
lúa mì tinh hảo. (H)

 • Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít
  và sẽ không thất tín bao giờ, *
  thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,
  Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.
 • “Con cái ngươi mà giữ giao ước của Ta
  và mệnh lệnh Ta truyền cho chúng, *
  thì con cái chúng đến muôn đời
  cũng sẽ được lên kế vị ngươi.”
 • Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, *
  đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.
 • Người phán :
  “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, *
  Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.
 • “Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân,
  cho Xi-on được lương thực dồi dào, *
  và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh.
 • “Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ *
  và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò.
 • “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít
  một dòng dõi hùng cường, *
  sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương
  một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.
 • “Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, *
  còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”
 • Vinh danh …

Tv 141 (142)
Chúa là nơi tôi trú ẩn
Khi chịu thương khó, Đức Ki-tô đã hoàn tất
những điều nói trong thánh vịnh này (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 3 : Không phải Môsê đã cho các ngươi ăn bánh
bởi trời, nhưng chính là Cha Ta đã ban bánh
thật bởi trời  cho các ngươi(H)

 • Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
  tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, *
  lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
  nỗi ngặt nghèo, kể lể trước Thiên Nhan.
 • Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
  thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. *
  Trên quãng đường con đang tiến bước,
  người ta đã gài bẫy rình chờ.
 • Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu :
  chẳng một ai thèm nhận biết con ; *
  không chỗ nào cho con lánh nạn,
  có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu !
 • Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,
  con thưa rằng : chính Ngài là nơi con trú ẩn, *
  là phần của riêng con
  trong cõi đất dành cho kẻ sống.
 • Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,
  vì con thật cùng khốn. *
  Xin cứu con khỏi những người bách hại,
  bởi chúng mạnh hơn con.
 • Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,
  để con cảm tạ danh thánh Chúa. *
  Bao kẻ lành xúm lại mừng con,
  vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.
 • Vinh danh …

Tc  Pl 2,6-11
Đức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

Tx 4 : Chúa Kitô là vị Thượng Tế đến muôn đời,
theo phẩm trật Men-ki-xê-đê,
Chúa dâng bánh rượu làm của lễ. (H)

 • Đức Giê-su Ki-tô
  vốn dĩ là Thiên Chúa *
  mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
  địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.
 • Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
  mặc lấy thân nô lệ, *
  trở nên giống phàm nhân,
  sống như người trần thế.
 • Người lại còn hạ mình,
  vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, *
  chết trên cây thập tự.
 • Chính vì thế,Thiên Chúa đã siêu tôn Người *
  và tặng ban danh hiệu
  trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
 • Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, *
  cả trên trời dưới đất
  và trong nơi âm phủ,
  muôn vật phải bái quỳ ;
 • và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
  mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng : *
  “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa.”
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1Cr 10, 16-17

Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.

Xướng đáp

XÐ. Chúa đã lấy bánh bởi trời ban tặng cho dân,
*   Halêluia. Halêluia.
  Người trần thế được ăn bánh thiên thần. * 
Vinh danh…

Tx TCTM

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi  về tay trắng.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Ðức Kitô đã mời gọi mọi người đến Bàn Tiệc Thánh và đã hiến Mình cùng Máu Người làm của ăn nuôi sống trần gian. Vậy ta hãy cầu xin Người * Lạy Chúa Kitô là Bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

– Chúa đã dạy chúng con dâng hiến lễ tạ ơn mà tưởng niệm Chúa,  * Xin giúp chúng con đem hết tình yêu mến mà dâng hiến lễ này.

– Chúa là Vị Thượng Tế độc nhất của Ðấng Tối Cao, đã cho các linh mục tham dự vào chức vụ tư tế của Chúa, * Xin cho đời sống họ đi đôi với bí tích họ cử hành.

– Chúa quy tụ những người cùng chia sẻ một tấm bánh để làm nên một Giáo Hội,  * Xin cho các tín hữu được hiệp nhất cùng nhau.

– Chúa là bánh Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, * xin cho chúng con nhờ bánh thánh mà được hồn an xác mạnh.

– Chúa đã truyền cho Giáo Hội phải cử hành bí tích Thánh Thể để tưởng niệm Chúa đã chịu chết và sống lại hiển vinh,  * Xin ban phúc trường sinh cho những ai đang đợi chờ ngày Chúa trở lại.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * Xin Chúa nhận lời chúng con.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến  muôn đời…

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.