Kinh Sách

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ - TUẦN I

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Ngày trọng đại, nào reo vui phấn khởi,
Tự đáy lòng, hãy trổi khúc tri ân,
Con người cũ nhường ngôi cho người mới,
Mới cả suy tư, lời nói, việc làm.

Ta nhắc nhở bữa Tiệc Ly đêm ấy,
Chúa đồng bàn cùng toàn thể an hem,
Và theo đúng luật cha ông truyền lại,
Ăn thịt chiên cùng với bánh không men.

Họ suy nhược: Chúa nuôi bằng Thịt Chúa,
Họ buồn lo: cho uống rượu Máu Người:
“Chén bửu huyết tay Thầy trao cho đó,
Thầy xin mời tất cả nhắp trên môi.”

Thế là Chúa đã lập ra Thánh Lễ,
Trao quyền cho hàng tư tế cử hành,
Cho chính họ được nuôi bằng Thánh Thể,
Và mỗi ngày cùng nuôi dưỡng sinh linh.

Ca vịnh

Tv 22 (23)
Mục tử nhân hậu
Con Chiên sẽ chăn dắt đoàn người được cứu thoát
và dẫn đưa họ tới nguồn nước ban sự sống (Kh 7,17).

Tx 1 : Lạy Chúa, lương thực nuôi thiên thần,
Ngài lấy để dưỡng nuôi dân thánh,
cho họ được ăn Bánh bởi trời. Ha-lê-lui-a.

 • Chúa là mục tử chăn dắt tôi,
  tôi chẳng thiếu thốn gì. *
  Trong đồng cỏ xanh tươi,
  Người cho tôi nằm nghỉ.
 • Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
  và bổ sức cho tôi. *
  Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
  vì danh dự của Người.
 • Lạy Chúa,
  dầu qua lũng âm u,
  con sợ gì nguy khốn,
  vì có Chúa ở cùng. *
  Côn trượng Ngài bảo vệ,
  con vững dạ an tâm.
 • Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc
  ngay trước mặt quân thù. *
  Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
  ly rượu con đầy tràn chan chứa.
 • Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
  ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, *
  và tôi được ở đền Người
  những ngày tháng những năm dài triền miên.
 • Vinh danh …

Tv 41 (42)
Quy hướng về Chúa và đền thánh
Ai khát, hãy đến ; và ai muốn, hãy lãnh lấy nước trường sinh
(Kh 22,17).

Tx 2 : Các tư tế của Chúa dâng lên Người
bánh thơm, với hương trầm ngào ngạt. Ha-lê-lui-a.

 • Như nai rừng mong mỏi
  tìm về suối nước trong, *
  hồn con cũng trông mong
  được gần Ngài, lạy Chúa.
 • Linh hồn con khao khát Chúa Trời
  là Chúa Trời hằng sống. *
  Bao giờ con được đến
  vào bệ kiến Tôn Nhan ?
 • Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
  khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi : *
  “Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
 • Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
  thuở tiến về lều thánh cao sang
  đến tận nhà Thiên Chúa, *
  cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
  giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.
 • Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
  xót xa phận mình mãi làm chi ? *
  Hãy cậy trông Thiên Chúa,
  tôi còn tán tụng Người,
  Người là Đấng Cứu Độ,
  là Thiên Chúa của tôi.
 • Lạy Chúa, con chìm sâu trong phiền muộn, *
  nên chi từ giải đất Gio-đan,
  cũng như rặng Khe-mon cao ngất
  và núi nhỏ Mi-xa,
  con tưởng nhớ đến Ngài.
 • Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm,
  khi tiếng thác của Ngài tuôn đổ ầm vang. *
  Sóng cồn theo nước cuốn,
  Ngài để cho tràn ngập thân này.
 • Ban ngày Chúa gửi tình thương xuống, *
  con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm
  thành kinh nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống.
 • Con thưa cùng Thiên Chúa,
  là núi đá bảo vệ đời con :
  “Chúa quên con sao đành ? *
  Sao con phải lang thang tiều tuỵ,
  bị quân thù áp bức mãi không thôi ?”
 • Xương cốt con gãy rời từng khúc,
  bởi đối phương lăng nhục thân này, *
  khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi :
  “Này Thiên Chúa ngươi đâu ?”
 • Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
  xót xa phận mình mãi làm chi ? *
  Hãy cậy trông Thiên Chúa,
  tôi còn tán tụng Người,
  Người là Đấng Cứu Độ,
  là Thiên Chúa của tôi.
 • Vinh danh …

Tv 80 (81)
Long trọng nhắc lại lời giao ước
Anh em hãy coi chừng, đừng để ai trong anh em có lòng dạ xấu xa
và không tin tưởng (Hr 3,12).

Tx 3 : Ai chiến thắng, tôi sẽ cho ăn man-na nhiệm
mầu, và ban tặng một danh hiệu mới. Ha-lê-lui-a.

 • Reo lên mừng Thiên Chúa,
  Đấng trợ lực chúng ta ! *
  Hò vang dậy đi nào
  kính Chúa nhà Gia-cóp !
 • Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm,
  bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt. *
  Rúc lên đi, hãy rúc tù và,
  mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.
 • Đó là luật Ít-ra-en phải cứ,
  Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền. *
  Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận,
  khi bỏ miền Ai-cập ra đi.
 • Một giọng nói tôi nghe khác lạ,
  rằng : “Gánh nặng vai dân, Ta đã cất cho, *
  tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ.
 • “Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên,
  Ta liền giải thoát. *
  Giữa mây mù sấm chớp, Ta đã đáp lời,
  bên mạch nước Mê-ri-ba, Ta thử lòng ngươi.
 • “Dân Ta hỡi, nghe Ta cảnh cáo,
  Ít-ra-en này, phải chi ngươi chịu nghe Ta, *
  thì đừng đem thần lạ về nhà,
  thần ngoại bang, chớ hề cúng bái.
 • “Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,
  đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập, *
  há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.
 • “Nhưng dân Ta đã chẳng nghe lời,
  Ít-ra-en nào đâu có chịu. *
  Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá,
  muốn đi đâu thì cứ việc đi !
 • “Ôi dân Ta mà đã nghe lời,
  Ít-ra-en chịu theo đường Ta chỉ, *
  thì hết những địch thù của chúng,
  những kẻ hà hiếp chúng xưa nay,
  Ta tức khắc trở tay quật ngã ;
 • “kẻ thù Chúa sẽ cầu thân nịnh bợ,
  ấy là số phận chúng muôn đời ; *
  còn dân Ta, Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hảo,
  mật ong rừng, Ta cho hưởng thoả thuê.”
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Đấng khôn ngoan xây dựng cửa nhà. Ha-lê-lui-a
Đ. Chế rượu ngon và đặt bàn thiết tiệc. Ha-lê-lui-a

Bài đọc 1                         Xh 24,1-11

Được thấy Thiên Chúa và lập giao ước với Người

Lời Chúa trong sách Xuất Hành.

1 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: “Hãy lên với Đức Chúa, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục ở đằng xa.2 Một mình Mô-sê sẽ lại gần Đức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê.”3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.”4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en.5 Roi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa.6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ.7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: “Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.”8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”

9 Ông Mô-sê đi lên cùng với ông A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en.10 Họ nhìn thấy Thiên Chúa của Ít-ra-en; dưới chân Người như có nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời.11 Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Ít-ra-en; họ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và sau đó họ ăn uống.

Xướng đáp                    Ga 6,48.49.50.51

X.  Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn
man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.
*    Bánh này là bánh từ trời xuống,
để ai ăn thì khỏi phải chết.
Đ.   Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. *

Bài đọc 2

Cao quý và lạ lùng thay, bữa tiệc của Chúa!

Trích tác phẩm của thánh Tôma Aquinô, linh mục.

Con Một Thiên Chúa, khi muốn cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người, đã nhận lấy bản tính của chúng ta để một khi làm người, Người làm cho con người trở thành “thiên chúa”.

Ngoài ra, Người nhận lấy sự gì nơi chúng ta, thì Người ban lại tất cả để cứu độ chúng ta. Quả vậy, trên bàn thờ thập giá, Người đã dâng mình làm lễ tế cho Thiên Chúa Cha để hòa giải chúng ta và Người đã đổ máu mình ra làm giá chuộc và giếng rửa, để một khi được giải thoát khỏi cảnh nô lệ khốn nạn, chúng ta sẽ được tẩy sạch mọi tội lỗi.

Để chúng ta ghi nhớ hồng ân cao cả dường ấy, Người đã để lại mình Người làm của ăn và máu Người làm của uống cho các tín hữu rước lấy, dưới hình bánh và hình rượu.

Cao quý và lạ lùng thay bữa tiệc của Chúa, bữa tiệc mang lại ơn cứu độ và đầy dịu ngọt! Quả thật, còn gì quý giá hơn bữa tiệc ấy? Ở đó không phải là thịt bê thị dê như trong luật cũ nữa, mà là chính Đức Kitô, Thiên Chúa thật, được dọn ra cho chúng ta rước lấy. Còn gì kỳ diệu hơn bí tích này?

Cũng không có bí tích nào đem lại lợi ích dồi dào hơn, vì nhờ bí tích này, tội lỗi được tẩy sạch, nhân đức được gia tăng, và tâm hồn được chan chứa mọi ân huệ thiêng liêng.

Bí tích này được tiến dâng trong Hội Thánh để cầu cho kẻ sống và kẻ chết, hầu sinh ích cho mọi người, vì đã được lập ra cho mọi người được ơn cứu độ.

Cuối cùng, không ai đủ sức diễn tả sự ngọt ngào của bí tích ấy, dù đã cảm nếm được sự dịu dàng thiêng liêng ngay tại nguồn mạch. Tình yêu bao la tuyệt vời mà Đức Kitô đã tỏ ra trong cuộc thương khó của Người lại được kính nhớ trong bí tích này.

Vậy, để ghi khắc sâu hơn tình yêu bao la ấy vào lòng các tín hữu, thì trong bữa ăn tối cuối cùng, sau khi mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ, lúc sắp qua khỏi thế gian này mà về cùng Chúa Cha, Đức Kitô đã lập bí tích này để làm kỷ vật muôn đời ghi nhớ cuộc thương khó của Người, để hoàn tất những hình ảnh xưa tiên báo ; đó là phép lạ lớn nhất trong các phép lạ Người làm ; đồng thời, Người đã lưu lại niềm an ủi đặc biệt cho những kẻ buồn phiền vì Người vắng bóng.

Xướng đáp

X.   Anh em hãy nhìn vào tấm bánh này mà nhận ra tấm thân đã chịu treo trên thập giá ; hãy nhìn vào chén này mà nhận ra dòng máu chảy từ cạnh sườn. Này là Mình Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Thánh Đức Kitô, hãy cầm lấy mà uống
*     vì anh em đã trở nên chi thể của Người.
Đ.    Người là mối dây liên kết anh em : không ăn thịt Người, anh em ắt sẽ tan rã. Người là giá chuộc anh em : không uống máu Người, anh em vẫn là những kẻ nô lệ. *

Canh II

Tx 4 : Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ,
        và sẽ dâng hy lễ tạ ơn. Ha-lê-lui-a

Tc  Is 33,2-6
Lời cầu trong cơn cùng quẫn
Trong Đức Ki-tô có cất giấu mọi kho tàng
của sự khôn ngoan và hiểu biết
 (Cl 2,3).

 • Lạy Đức Chúa, xin thương xót chúng con,
  chúng con trông cậy vào Ngài. *
  Mỗi buổi sáng,
  xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;
  xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
 • Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn, *
  Ngài đứng lên, các nước tán loạn.
 • Người ta thu chiến lợi phẩm về,
  như cào cào thu lượm, *
  người ta xông vào lấy,
  như châu chấu xông vào.
 • Đức Chúa được suy tôn,
  vì Người ngự trên chốn cao vời. *
  Người làm cho Xi-on
  được đầy chính trực công minh.
 • Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
  Sự khôn ngoan và hiểu biết
  đem lại ơn cứu độ dồi dào, *
  sự kính sợ Đức Chúa,
  đó chính là kho tàng Người ban.
 • Vinh danh …

Tc  Is 33,13-16
Thiên Chúa xét xử công minh
Lời Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em
và tất cả những người ở chốn xa xăm (Cv 2,39).

 • Chúa phán :
  “Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta đã làm,
  kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh.” *
  Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
  bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
 • Chúng rằng :
  “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ? *
  Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?”
 • Kẻ theo đường chính trực
  hằng ăn nói thẳng ngay, *
  của chiếm đoạt không màng,
  tay xua quà hối lộ.
 • Lời độc địa, bưng tai chẳng thích nghe, *
  việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
 • Người như thế sẽ được ở non cao,
  có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn. *
  Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
  nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
 • Vinh danh …

Tc  Hc 36,11-17
Lời nguyện cho dân Chúa
Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giê-su Ki-tô (Ga 17,3).

 • Lạy Chúa, xin rủ lòng thương Ít-ra-en
  là đoàn dân đã từng mang danh Chúa, *
  và được Ngài kể như con đầu lòng.
 • Xin thương thành Giê-ru-sa-lem của Chúa, *
  là thánh đô, là nơi Ngài an nghỉ.
 • Xin làm cho khắp cả Xi-on
  vang lời tường thuật những kỳ công của Chúa, *
  và làm cho thánh điện
  được rực rỡ ánh vinh quang của Ngài.
 • Xin làm chứng bênh vực
  những gì Ngài đã tạo dựng thuở ban đầu, *
  những lời sấm đã tuyên nhân danh Ngài, xin thực hiện.
 • Xin ân thưởng những ai vững chí trông đợi Ngài, *
  để các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng.
 • Lạy Đức Chúa,
  xin nghe lời những kẻ chạy đến kêu van *
  như lời ông A-ha-ron cầu phúc cho dân Ngài.
 • Và mọi người trên mặt đất sẽ nhìn nhận
  Ngài là Đức Chúa, *
  là Thiên Chúa muôn thuở muôn đời.
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Ta là bánh bởi trời ban xuống. Ha-lê-lui-a
Đ. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Ha-lê-lui-a

Tin Mừng (theo ngày lễ)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn :
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.                    

Lời nguyện         

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời…

Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ.Tạ ơn Chúa.