CHÚA NHẬT 10

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Ra khỏi thành, Đức Giê-su thấy một người tên là Mát-thêu ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông : “Hãy đi theo tôi.” Ông liền đứng dậy và đi theo Người.
  2. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.
  3. Đức Giê-su trông thấy bà goá, liền chạnh lòng thương. Người nói : “Bà đừng khóc nữa !”

Kinh Sáng

  1. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ngồi ăn với Đức Giê-su và các môn đệ.
  2. Khi một người mạnh canh giữ nhà mình mà được vũ trang đầy đủ, thì của cải người ấy sẽ an toàn.
  3. “Nào anh bạn, nghe tôi bảo đây : Hãy trỗi dậy !” Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói được. Đức Giê-su trao anh lại cho mẹ anh.

Kinh Chiều II

  1. Đức Giê-su nói : “Hãy về học cho biết ý nghĩa câu này : Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần hy lễ. Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi.”
  2. Chúa nói : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
  3. Một ngôn sứ cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van, mà soi dẫn cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin