CHÚA NHẬT 13

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa nói : “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
  2. Người phụ nữ tự nhủ rằng : “Tôi chỉ cần chạm vào áo của Người thôi, là tôi sẽ được khỏi.”
  3. Chồn cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.

Kinh Sáng

  1. Chúa nói : “Ai tiếp đón anh em là tiếp đón Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
  2. Chúa Giê-su quay lại phía người phụ nữ và nói : “Này con, đức tin của con đã chữa con lành ; hãy đi về bình an.”
  3. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết ; còn anh, hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa.

Kinh Chiều II

  1. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
  2. Con bé đâu có chết, nó ngủ thôi ! Chúa Giê-su cầm tay nó và nói : “Này con, Thầy bảo con : Hãy trỗi dậy.”
  3. Chúa nói : “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã rủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin