CHÚA NHẬT 14

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu những điều này không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết, mà lại mặc khải cho những người bé mọn.
  2. Khi nghe Chúa Giê-su giảng dạy, nhiều người lấy làm ngạc nhiên và bảo nhau rằng : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a đó sao ?”
  3. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đi gặt lúa về.

Kinh Sáng

  1. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học gương tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
  2. Tôi bảo thật các ông, không có ngôn sứ nào được đón tiếp tại chính quê hương mình.
  3. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : “Chúc nhà này bình an.” Và bình an của anh em sẽ ở lại nhà ấy.

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói : “Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.”
  2. Chúa Giê-su rời khỏi quê hương, rảo qua khắp các làng chung quanh mà giảng dạy.
  3. Chúa nói : “Anh em hãy vui mừng hoan hỷ vì tên của anh em được ghi ở trên trời”.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này : Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin