CHÚA NHẬT 15

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa Giê-su dùng dụ ngôn nói với dân chúng rằng : Này, người gieo hạt ra đi gieo hạt giống.
  2. Chúa Giê-su kêu Nhóm Mười Hai lại và ban cho các ông quyền trừ quỷ.
  3. Ngươi phải hết lòng yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình.

Kinh Sáng

  1. Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời, còn đối với những người khác, thì phải dùng dụ ngôn mà nói với họ.”
  2. Các môn đệ ra đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối.
  3. Một người Sa-ma-ri kia đi đường, đến gần người bị rơi vào tay bọn cướp, thấy vậy liền động lòng thương và săn sóc các vết thương của người ấy.

Kinh Chiều II

  1. Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo hạt là Đức Ki-tô. Ai nghe Đức Ki-tô, sẽ tồn tại muôn đời.
  2. Các môn đệ trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người ốm đau, và chữa cho họ lành.
  3. Chúa nói : “Theo ông nghĩ, ai là người thân cận của kẻ bị rơi vào tay bọn cướp ?” Nhà thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thương giúp nạn nhân.” Chúa nói tiếp : “Ông hãy về và làm như vậy.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay, xin ban cho những người xưng mình là Ki-tô hữu biết tránh mọi điều bất xứng, và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin