CHÚA NHẬT 20

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Người đàn bà Ca-na-an kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi. Con gái tôi bị quỷ ám, thật là khổ sở.”
  2. Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
  3. Tôi đã đến ném lửa vào trần gian, và điều tôi thiết tha mong mỏi là phải chi lửa ấy bốc cháy rồi.

Kinh Sáng

  1. Người đàn bà Ca-na-an đến gần Chúa Giê-su sụp lạy mà thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi.”
  2. Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, sẽ được sống muôn đời.
  3. Thầy sẽ phải chịu một phép rửa, và bao lâu việc ấy chưa hoàn tất, Thầy còn khắc khoải biết chừng nào !

Kinh Chiều II

  1. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà xin gì thì sẽ được như ý.
  2. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ nào ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.
  3. Anh em tưởng rằng Thầy đến đem bình an cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : Thầy không đem bình an nhưng là đem chia rẽ !

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin