CHÚA NHẬT 24

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa Giê-su nói với ông Phê-rô : “Thầy không bảo anh phải tha đến bảy lần, nhưng là tha đến bảy mươi lần bảy.”
  2. “Anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.” Ha-lê-lui-
  3. Ai trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng vắng để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất sao ?

Kinh Sáng

  1. Ông chủ chạnh lòng thương cho tên đầy tớ về, và tha luôn món nợ.
  2. Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại.
  3. Tôi nói cho các ông hay : các thiên thần của Thiên Chúa vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.

Kinh Chiều II

  1. Này, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha cho ngươi hết số nợ, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi lại chẳng phải thương xót bạn đồng nghiệp như chính ta đã thương xót ngươi sao ?
  2. Chúa nói : “Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
  3. Người phụ nữ nào có mười đồng bạc, chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, quét nhà để tìm cho kỳ được đó sao ?

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin