CHÚA NHẬT 28

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Nước Trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho hoàng tử, nhà vua sai gia nhân đi mời khách đến dự tiệc.
  2. Anh chỉ còn thiếu một điều : Hãy về bán những gì anh có, bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên thiên quốc, rồi hãy đến theo tôi.
  3. Mười người phong hủi đón gặp Chúa Giê-su. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng : “Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi.”

Kinh Sáng

  1. Hãy thưa với khách đã được mời : “Tiệc cưới đã dọn xong, mời quý khách đến dự.”
  2. Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Những người có tiền của vào được Nước Thiên Chúa, thật khó biết chừng nào !”
  3. Một trong mười người phong thấy mình được khỏi, liền trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Ha-lê-lui-

Kinh Chiều II

  1. Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng khách được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp ai, cứ mời vào dự tiệc cưới.
  2. Anh em bỏ mọi sự mà theo Thầy, anh em sẽ lãnh nhận gấp trăm, và được sống muôn đời.
  3. Sao không thấy những người kia trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại quốc này ? Và Chúa Giê-su nói với anh ta : “Anh hãy đứng dậy ra về, lòng tin của anh đã cứu anh.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sắng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin