CHÚA NHẬT 29

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.
  2. Chúa nói : “Chén đắng Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.”
  3. Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải cầu nguyện luôn, không được sờn lòng nản chí.

Kinh Sáng

  1. Từ đông sang tây, thiên hạ sẽ nhận biết : Ngoài Ta ra, chẳng có thần nào, Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác.
  2. Giữa anh em, ai muốn làm lớn, thì phải làm kẻ hầu hạ anh em, ai muốn làm người đứng đầu giữa anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người.
  3. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không xử công bằng cho những kẻ Người tuyển chọn đang ngày đêm kêu cứu Người sao ?

Kinh Chiều II

  1. Của Xê-da, hãy trả lại Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa.
  2. Con Người không đến để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ, và để hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.
  3. Khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin