CHÚA NHẬT 5

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa nói với các môn đệ : “Anh em là muối cho đời, nhưng nếu muối nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ?”
  2. Chiều tối, dân chúng đem mọi kẻ ốm đau tới cho Chúa Giê-su chữa. Người đã chữa cho nhiều người khỏi những chứng bệnh khác nhau.
  3. Chúa Giê-su lên thuyền, và ngồi giảng dạy dân chúng.

Kinh Sáng

  1. Chính anh em là ánh sáng trần gian : Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
  2. Chúa Giê-su trỗi dậy thật sớm đi ra nơi vắng vẻ mà cầu nguyện.
  3. Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì ; nhưng vâng lời Thầy, chúng con xin thả lưới.

Kinh Chiều II

  1. Ánh sáng của anh em phải như cái đèn đặt trên đế, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà.
  2. Ông Si-mon và các bạn thưa với Chúa Giê-su : “Mọi người đang tìm Thầy.” Người liền nói với họ : “Chúng ta đi nơi khác, để Thầy còn rao giảng Tin Mừng : Thầy đến là để làm công việc đó.”
  3. Ông Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su : “Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi !” Chúa Giê-su bảo ông : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá !”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin