CHÚA NHẬT 11

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Thấy đông đảo dân chúng, Đức Giê-su liền chạnh lòng thương, bởi vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.
  2. Nước Thiên Chúa ví như chuyện người gieo hạt giống trong ruộng. Hạt giống vẫn nẩy mầm và lớn lên, như thế nào người ấy cũng chẳng biết.
  3. Một phụ nữ trong thành, có tiếng là tội lỗi, đem đến một bình bạch ngọc đầy dầu thơm. Chị khóc nức nở, nước mắt chảy xuống ướt đẫm chân Người. Rồi chị hôn chân Người, lấy dầu thơm mà xức.

Kinh Sáng

  1. Đức Giê-su sai mười hai Tông Đồ đi, và chỉ thị rằng : “Anh em hãy đến với các chiên lạc nhà Ít-ra-en.”
  2. Nước Trời giống như hạt cải : đó là loại hạt nhỏ nhất, nhưng khi đã được gieo, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất.
  3. Chị đã được tha tội nhiều, vì thế, chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít, thì yêu mến ít.

Kinh Chiều II

  1. Hãy đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Anh em đã được cho không, thì cũng hãy cho không.
  2. Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn mà loan báo Lời cho dân chúng. Nhưng khi ở một mình với môn đệ, Người giải thích cho họ mọi điều.
  3. Đức Giê-su nói với người phụ nữ : “Lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn : loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin