CHÚA NHẬT 16

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa nói : “Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi.”
  2. Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.
  3. Chúa Giê-su vào làng kia, có một phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà.

Kinh Sáng

  1. Nước Trời giống như nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi cả khối bột dậy men.
  2. Chúa nói : “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi vắng vẻ và nghỉ ngơi đôi chút.”
  3. Cô Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Người dạy bảo.

Kinh Chiều II

  1. Ngày tận thế, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của Cha họ.
  2. Chúa Giê-su thấy đông đảo dân chúng thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.
  3. Cô Ma-ri-a đã chọn cho mình phần tốt nhất, và muôn đời sẽ không bị ai lấy đi.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin