CHÚA NHẬT 25

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Cả các anh nữa, hãy vào làm vườn nho của tôi, rồi tôi sẽ trả công xứng đáng.
  2. Ai muốn làm người đứng đầu, thì hãy làm người rốt hết, và phục vụ mọi người.
  3. Hãy dùng tiền của bất chính, mà mua lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón anh em vào nơi vĩnh cửu.

Kinh Sáng

  1. Chúa nói : “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, sáng sớm ra mướn thợ làm vườn nho cho mình.”
  2. Ai đón tiếp Thầy, thì không phải là đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
  3. Chúa nói : “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn.”

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói : “Hãy gọi thợ vào trả công cho họ.”
  2. Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.
  3. Chúa nói : “Không ai làm tôi hai chủ được. Anh em không thể cùng một lúc làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin