CHÚA NHẬT 26

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa phán : “Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó làm, mà thi hành điều chính trực công minh, nó sẽ được sống và không phải chết.”
  2. Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Ai không chống lại anh em, là ủng hộ anh em.
  3. Người nghèo chết, và được các thiên thần đem đặt vào lòng ông Áp-ra-ham.

Kinh Sáng

  1. Tôi bảo thật các ông : Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông, bởi vì họ đã tin.
  2. Ai nhân danh Thầy mà cho anh em một ly nước lã, vì anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em : người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
  3. Con ơi, hãy nhớ lại : khi còn sống, con đã hưởng phần phước của con rồi, còn La-da-rô, suốt đời gặp tai hoạ. Bây giờ La-da-rô được ủi an, còn con thì phải khổ.

Kinh Chiều II

  1. Không phải hễ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa, lạy Chúa !” là được vào Nước Trời, nhưng chỉ ai thi hành ý Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
  2. Chúa nói : “Thà cụt tay mà vào cõi trường sinh, còn hơn là có đủ hai tay, mà phải sa hoả ngục.”
  3. Hỡi anh em là những kẻ nghèo, anh em thật có phúc, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Hỡi anh em là những kẻ đang đói, anh em thật có phúc, vì sẽ được Thiên Chúa cho no thoả. Hỡi anh em là những kẻ bây giờ phải khóc than, anh em thật có phúc, vì anh em sẽ được vui cười.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả, xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới Nước Trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, và chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin