CHÚA NHẬT 27

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Đến mùa thu hoạch, ông chủ vườn nho sai các đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.
  2. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gặp Chúa Giê-su và hỏi : “Chồng có được phép rẫy vợ không ?” Chúa Giê-su trả lời : “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp thì loài người không được phân ly.”
  3. Các Tông Đồ nói với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Ha-lê-lui-

Kinh Sáng

  1. Ác giả thì ác báo. Ông chủ vườn nho sẽ tru diệt bọn bất lương, và giao vườn nho cho các tá điền khác canh tác, để cứ đúng mùa là họ nộp hoa lợi cho ông.
  2. Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cản, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước Thiên Chúa.
  3. Chúa nói : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : bật gốc lên, xuống biển mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

Kinh Chiều II

  1. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường ; đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
  2. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào.
  3. Khi đã làm mọi việc Thiên Chúa truyền, anh em hãy nói : “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận mà thôi.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin