CHÚA NHẬT 3

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Chúa nói : “Anh em phải sám hối, vì triều đại Thiên Chúa đã đến gần.”
  2. Chúa Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em phải sám hối và tin vào Tin Mừng.”
  3. Chúa Giê-su được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, liền đến giảng dạy trong các hội đường ngày Sa-bát, và được mọi người ca tụng.

Kinh Sáng

  1. Đang đi dọc bờ biển hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su thấy hai anh em kia đang quăng chài xuống biển. Người gọi họ. Họ liền bỏ chài lưới đi theo Người.
  2. Chúa nói : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”
  3. Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đem Tin Mừng cho những người nghèo khổ.

 

Kinh Chiều II

  1. Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và chữa dân khỏi bệnh hoạn tật nguyền.
  2. Các ông liền bỏ chài lưới, và đi theo Đức Giê-su là Chúa và là Đấng Cứu Độ.
  3. Sau khi cuộn sách lại, Chúa Giê-su lên tiếng nói : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin