CHÚA NHẬT 30

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Một người thông luật hỏi thử Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào trọng nhất ?” Chúa Giê-su đáp lại : “Ngươi phải hết lòng yêu mến Đức Chúa là Chúa của ngươi.”
  2. Chúa Giê-su đang đi đường, khi đến gần thành Giê-ri-khô, thì có một người mù lên tiếng xin Người cho anh được nhìn thấy.
  3. Người thu thuế đứng đàng xa, chẳng dám ngước mắt lên trời, mà chỉ đấm ngực cầu nguyện : “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi !

Kinh Sáng

  1. Chúa Giê-su nói với các môn đệ : “Hãy yêu người thân cận như chính mình.”
  2. Người mù kêu lên : “Lạy Con vua Đa-vít, xin rủ lòng thương tôi !” Chúa hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh ta trả lời : “Thưa Thầy, xin cho tôi được thấy.”
  3. Khi trở xuống về nhà, người thu thuế đã được nên công chính, nhờ Đấng ông tin tưởng.

Kinh Chiều II

  1. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.
  2. Chúa Giê-su nói với người mù : “Cứ về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh !” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được, và theo Người lên đường.
  3. Phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến, và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin