CHÚA NHẬT 31

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Tất cả anh em đều là anh em với nhau : vì anh em chỉ có một Cha, Đấng ngự trên trời.
  2. Ngươi phải hết lòng yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào trọng hơn các điều răn đó.
  3. “Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải đến ở nhà ông.” Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước Chúa Giê-su.

Kinh Sáng

  1. Anh em chỉ có một Thầy duy nhất là Chúa Ki-tô, Đấng ngự trên trời.
  2. Chỉ có Thiên Chúa, ngoài Người ra, không còn có Chúa nào khác nữa. Ngươi phải yêu mến Chúa với cả linh hồn ngươi.
  3. Hôm nay, nhà này đã được ơn cứu độ, bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.

Kinh Chiều II

  1. Trong anh em, người nào lớn hơn cả phải làm đầy tớ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.
  2. Thấy vị kinh sư trả lời khôn ngoan, Đức Giê-su bảo ông : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa.”
  3. Con Người đến tìm và cứu những gì đã hư mất.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin