CHÚA NHẬT 32

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Này các trinh nữ khôn ngoan, hãy sắp sẵn dầu đèn : kìa Chú Rể đã đến, hãy tiến ra đón Người.
  2. Chúa Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền ; Người thấy bà goá nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ : bà đã dâng cho Chúa tất cả những gì mình có.
  3. Những ai được cho là xứng đáng sống lại từ cõi chết, thì ngang hàng với các thiên thần, và là con cái Thiên Chúa.

Kinh Sáng

  1. Nửa đêm có tiếng hô : Kìa Chú Rể đã đến, hãy tiến ra đón Người.
  2. Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo ấy đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.
  3. Về vấn đề kẻ chết sống lại, ông Mô-sê đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông nói : Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.

Kinh Chiều II

  1. Thầy bảo thật anh em : hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào giờ nào.
  2. Tuy thật túng thiếu, bà goá nghèo đã dâng cúng tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.
  3. Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với Người, tất cả đều là kẻ sống.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin