CHÚA NHẬT 8

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, thế mà Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ?
  2. Chúa nói : “Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay.”
  3. Chúa nói : “Trước hết, hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình rồi anh em sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong mắt người anh em.”

Kinh Sáng

  1. Anh em đừng lo lắng tự hỏi : “Ta sẽ ăn gì uống gì đây ?” Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, thừa biết anh em cũng cần tất cả những thứ đó.
  2. Ta sẽ âu yếm dỗ dành : Ta sẽ đem lòng chung thuỷ làm sính lễ cưới ngươi và ngươi sẽ nhận biết Chúa.
  3. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không sinh trái tốt được.

Kinh Chiều II

  1. Trước hết, anh em phải lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, và ăn ở ngay lành như Người đòi hỏi, còn mọi thứ khác, Người sẽ thêm cho.
  2. Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nhưng rượu mới, phải đổ vào bầu mới.
  3. Người tốt thì đem ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình : vì lòng có đầy miệng mới nói ra.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin