Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Ac 5,1-22

Tha thiết nài xin ơn cứu độ

Đối với người Giuđa, sống thân phận tù đày tại Baben hay tại chính quê hương mình, không chỉ có nghĩa là thấy mọi niềm hy vọng tiêu tan, nhưng còn là chịu nỗi thống khổ triền miên của những người cùng khốn, ngày ngày bị hạ nhục. Nhưng chính nỗi lầm than khốn cùng này là nền tảng niềm hy vọng của Ítraen. Làm sao Thiên Chúa để cho con cái Người sống thế này mãi mãi?

Lời Chúa trong sách Aica.

1 Lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho:
chúng con khổ cực biết chừng nào.
Xin đưa mắt nhìn xem
nỗi nhục nhằn chúng con phải chịu.

2 Sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều,
nhà cửa chúng con lại thuộc về kẻ khác.

3 Chúng con mồ côi cha
mẹ chúng con goá bụa.

4 Đến như nước uống còn phải trả tiền,
củi để đun cũng phải mua mới có.

5 Chúng con bị săn đuổi, cổ đeo gông nặng nề,
xác thân rời rã mà chẳng được nghỉ ngơi.

6 Chúng con ngửa tay xin Ai-cập,
chờ Át-sua cho miếng bánh độ thân.

7 Cha ông chúng con phạm tội, nhưng đã khuất,
chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên.

8 Đám tôi đòi thống trị chúng con,
chẳng ai cứu chúng con khỏi tay chúng.

9 Chúng con đánh liều vào hoang địa,
bất chấp lưỡi gươm, kiếm bánh về.

10 Da thịt nóng ran như lò lửa,
bụng dạ cồn cào vì cơn đói.

11 Tại Xi-on, chúng hãm hiếp đàn bà,
trong các thành Giu-đa, chúng làm nhục trinh nữ.

12 Chúng tra tay treo cổ các thủ lãnh chúng con,
hàng kỳ mục, chúng chẳng thèm kiêng nể.

13 Đám thanh niên phải khiêng cối đá,
còn thiếu niên lảo đảo dưới khối gỗ nặng nề.

14 Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục,
thanh niên hết đàn ca xướng hát.

15 Tim chúng con hết rạo rực niềm vui,
tang tóc sầu thương thay thế cho vũ điệu.

16 Triều thiên đội đầu nay đã rớt,
khốn thân chúng con: chúng con đã lỗi phạm đến Ngài.

17 Hỏi vì đâu mà lòng chúng con sầu muộn,
vì đâu mắt chúng con mù tối?

18 Âu cũng vì núi Xi-on vắng lặng điêu tàn,
trở thành nơi cho sói rừng lảng vảng.

19 Còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài muôn đời tồn tại,
vương quyền Ngài bền vững thiên thu.

20 Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi,
đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài?

21 Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Đức Chúa,
để chúng con trở về.
Xin đổi mới cuộc đời chúng con
cho được như thời xa xưa ấy.

22 Hay Ngài đã thực sự ruồng rẫy chúng con,
đã giận chúng con hết mức rồi?

Xướng đáp     Ac 5,19.20-21 ; Mt 8,25

    Lạy Đức Chúa, Ngài tồn tại muôn đời. Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi?

*     Xin đưa chúng con về với Ngài, để chúng con trở về.

  Lạy Chúa, xin cứu chúng con, chúng con chết mất ! *

Bài đọc 2

Xin đổi mới cuộc đời chúng con cho được như thời xa xưa ấy.

Trích bài giảng của thánh Athanaxiô, Giám mục.

Ngôi lời là Thiên Chúa và là Lời của Chúa Cha tốt lành vô cùng đã không bỏ mặc cho bản tính loài người chìm sâu trong hư hỏng, nhưng đã hiến chính bản thân để tiêu diệt sự chết như án phạt họ mắc phải, và đã dùng đạo lý của mình mà sửa trị tính lơ là của họ, lại dùng sức mạnh và quyền năng mà phục hồi tất cả những gì trước kia đã thuộc về loài người.

Dựa vào thế giá của các nhà thần học, cũng là môn đệ của Chúa Cứu Thế, ai đọc các tác phẩm của những vị đó cũng đều có thể xác nhận những điều nói trên. Các vị đó nói : Tình yêu của Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng : Nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Và một câu khác : Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang, danh dự, làm mũ triều thiên, bởi vì đã cam chịu tử hình. Con người đó, chính là Đức Giêsu. Tiếp đó, tác giả cho thấy lý do tại sao Thiên Chúa Ngôi Lời – chứ không phải ai khác – trở nên người phàm : Quả thế, chính vì Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Kitô trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Qua những lời đó, tác giả muốn nói rằng nâng loài người sa ngã lên không phải là công việc của ai khác, mà là của Thiên Chúa Ngôi Lời, Đấng đã dựng nên họ từ ban đầu.

Còn việc chính Ngôi Lời mặc lấy xác phàm để trở thành lễ vật hy sinh cho những kẻ mang xác phàm như mình, thì các vị đó cũng tuyên bố như sau : Như thế, vì con cái thì chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cũng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của Người, Người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Quả thế, khi hiến tế thân xác mình, Người đã chấm dứt luật phạt chúng ta phải chết, và khi ban niềm hy vọng phục sinh, Người đã trở thành nguồn sống mới cho chúng ta.

Bởi vì trước kia sự chết đã nhận được sức mạnh từ loài người để hại loài người, thì nay nhờ Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thể mà sự chết tan rã, và sự sống lại được hình thành, như vị Tông đồ đầy Chúa Kitô nói : Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống, và những lời khác tiếp theo. Thật vậy, chúng ta chết không phải như những tên tử tội ; nhưng như những người sẽ được vực dậy từ trong kẻ chết, chúng ta đợi chờ sự sống lại chung của mọi người, nghĩa là sự sống lại mà Thiên Chúa sẽ tỏ cho chúng ta thấy khi đến thời đến buổi vì Người là tác giả và là Đấng ban cho.

Xướng đáp    Rm 3,23-25 ; 1Cr 15,22

XĐ    Mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su.

*     Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin.

  Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn : này chúng con là những kẻ tin kính Đức Ki-tô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.