Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc    1 Ed 34,1-6.11-16.23-31

Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta

Dân lưu đày, tù tội đâu còn có vua để hướng dẫn vận mạng của mình. Nhưng Thiên Chúa chăm sóc đoàn chiên của Người. rồi chẳng bao lâu nữa, Người sẽ gửi Đấng tự nhận là Mục Tử nhân lành.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, hãy tuyên sấm hạch tội các mục tử chăn dắt Ít-ra-en, hãy tuyên sấm. Hãy nói với chúng, với các mục tử đó: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao?3 Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt.4 Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc.5 Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, chúng tán loạn.6 Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm.

11 Quả thật, Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm.12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.13 Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Ít-ra-en, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được.14 Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Ít-ra-en. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Ít-ra-en.15 Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.16 Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.

23 Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đa-vít, tôi tớ của Ta: chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng.24 Chính Ta, Đức Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và Đa-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là ông hoàng ở giữa chúng. Chính Ta, Đức Chúa, Ta đã phán.25 Ta sẽ thiết lập với chúng một giao ước bình an, Ta sẽ đuổi thú dữ ra khỏi xứ. Chúng sẽ cư ngụ trong sa mạc an toàn, sẽ nằm ngủ trong rừng.26 Ta sẽ đặt chúng ở các vùng chung quanh ngọn đồi của Ta; Ta sẽ cho mưa xuống đúng mùa, đó là những trận mưa phúc lành.27 Cây cối trên đồng sẽ trổ sinh hoa trái, đất đai sản sinh hoa lợi. Chúng sẽ sống an toàn trên đất của chúng. Bấy giờ, chung sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa khi Ta bẻ gãy ách sắt đè lên chúng và khi Ta cứu thoát chúng khỏi tay những kẻ hà hiếp chúng.28 Chúng không còn bị chư dân cướp phá cũng không còn bị thú vật trong xứ cắn xé. Chúng sẽ được an cư lạc nghiệp, không bị ai quấy phá.29 Ta sẽ thiết lập cho chúng một khu vườn danh tiếng; chúng sẽ không còn phải chết vì nạn đói kém trong xứ, cũng không còn bị chư dân lăng nhục.

30 Bấy giờ, chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, nhà Ít-ra-en, chúng là dân của Ta, – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.31 Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đong cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi, – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

Xướng đáp    Ed 34.12.13.14 ; Ga 10,10

X    Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt, sẽ đưa chúng vào đất của chúng,

*     sẽ chăn dắt đoàn chiên trong đồng cỏ tốt tươi.

Đ    Phần tôi, tôi đến cho người ta được sống, và được sống dồi dào. *

Bài đọc 2

Hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện.

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Chiên đi lạc, các ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Như vậy, một cách nào đó, chúng tôi cũng ở trong tay quân trộm cướp và giữa hàm răng sói dữ, và vì gặp nguy hiểm như thế, nên chúng tôi xin anh em hãy cầu nguyện. Cũng có những con chiên cứng đầu. Khi chúng tôi đi tìm những chiên lạc, thì chúng nhận là chúng lìa xa chúng tôi và hư mất do lầm lỗi của mình ; nhưng chúng lại nói : “Việc gì đến các ông? Việc gì các ông phải tìm chúng tôi?” Làm như thể là chuyện chúng lầm lỗi và hư mất không phải là lý do khiến chúng tôi phải khắc khoải đi tìm. Có kẻ nói : “Tôi có lầm lạc, có chết, thì việc gì đến ông? Việc gì ông phải đi tìm?” Thưa : Vì bạn lầm lạc, nên tôi muốn đưa bạn về ; vì bạn hư mất, nên tôi muốn đi tìm. “Tôi muốn lầm lạc đó, tôi muốn hư mất đó!”

Bạn muốn lầm lạc, muốn hư mất như thế ư? Tôi lại càng không muốn điều đó. Thật sự tôi dám nói : Tôi đang gây phiền hà đây. Tôi nghe thánh Phaolô nói : Hãy rao giảng lời Thiên Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Thuận tiện cho ai? Không thuận tiện cho ai? Dĩ nhiên thuận tiện cho kẻ muốn, không thuận tiện cho kẻ không muốn. Thật sự tôi đang gây phiền hà, tôi dám nói : “Bạn muốn lầm lạc, bạn muốn hư mất, nhưng tôi không muốn thế.” Cuối cùng, Đấng làm tôi khiếp sợ cũng chẳng muốn thế. Nếu như tôi có muốn, thì hãy xem Người nói gì, Người quở trách thế nào : Chiên đi lạc, các ngươi không đưa về ; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Tôi sợ bạn hơn sợ Người sao? Tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước tòa Đức Kitô.

Tôi sẽ gọi kẻ lầm lạc trở về, tôi sẽ tìm kẻ hư mất. Bạn muốn hay không muốn, tôi vẫn cứ làm. Và nếu đi tìm mà tôi có bị gai rừng cào xé, thì ngóc ngách nào tôi cũng len lỏi, bụi rậm nào tôi cũng khua ; tôi sẽ rảo khắp nơi, tùy theo sức mà Chúa là Đấng tôi phải sợ, ban cho tôi. Tôi sẽ gọi kẻ lầm lạc trở về, sẽ đi tìm kẻ hư vong. Nếu bạn không muốn tôi phải khổ, thì đừng đi lạc, đừng hư vong. Tôi có phải khổ vì bạn lầm lạc và hư vong thì có sao đâu. Chỉ e rằng : tôi mà lơ là đối với bạn, là tôi cũng giết luôn cả chiên khỏe mạnh. Quả vậy, bạn hãy xem câu Kinh Thánh tiếp theo thế nào : Chiên béo tốt, các ngươi đã giết thịt. Nếu như tôi bỏ mặc kẻ lầm lạc và hư vong, thì người khỏe mạnh cũng sẽ thích lầm lạc và hư vong.

Xướng đáp   Hc 4,28-29 ; 2Tm 4,2

X    Dù phải chết, con hãy phấn đấu cho sự thật, và Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ bênh vực con.

*     Đừng ăn càn nói bậy, chớ nhu nhược trễ nải trong công việc của con.

Đ    Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.