Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Is 30,1-18

Trông cậy vào ngoại bang là chuyện hão huyền

Nước Ítraen không còn nữa. Người kế vị Akhát, vua Giuđa, là Khítkigiahu tìm cách liên minh với Aicập chống lại Asua. Ngôn sứ Isaia chỉ lặp lại lời ông kêu gọi ba mươi năm trước : Giuđa chỉ mạnh nếu trở lại với Chúa và tin tưởng nơi Người. Liên minh với ngoại bang chỉ đưa đến thất vọng và thảm bại.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia

1 Khốn thay những đứa con phản nghịch
– sấm ngôn của Đức Chúa!
Chúng thực hiện kế hoạch, nhưng không phải của Ta,
chúng ký kết thoả hiệp, nhưng không theo thần khí của Ta,
cứ chồng chất tội này lên tội khác.

2 Chúng đâu thỉnh ý Ta khi lên đường đi xuống Ai-cập
tìm sự che chở của Pha-ra-ô, và núp bóng Ai-cập.

3 Nhưng sự che chở của Pha-ra-ô
sẽ khiến các ngươi phải thẹn thùng,
và việc ẩn núp dưới bóng Ai-cập
sẽ làm cho các ngươi phải nhuốc hổ.

4 Dù thủ lãnh của nó đã ở Xô-an,
và sứ giả của nó đã tới Kha-nết,

5 tất cả sẽ thất vọng ê chề vì một dân vô tích sự,
chẳng giúp đỡ, chẳng làm ích gì cho ai,
chỉ đem lại thẹn thùng với ô nhục.

6 Lời sấm về các thú vật miền Ne-ghép.
Trong miền đất hiểm nghèo và khốn quẫn,
miền đất của sư tử đực và sư tử cái, của rắn độc và rồng bay,
chúng mang của cải trên lưng lừa,
và trên bướu lạc đà, chúng chở kho báu
để hiến cho một dân vô tích sự:

7 Sự tiếp viện của Ai-cập chỉ là hư ảo và rỗng tuếch,
vì thế Ta đã gọi Ai-cập là con thủy quái Ra-háp sa cơ.

8 Bây giờ trước mặt chúng,
ngươi hãy viết điều ấy trên một tấm bảng, và ghi vào hồ sơ,
để lưu lại mai sau làm bằng chứng đến muôn đời.

9 Vì chúng là một dân phản nghịch, là những đứa con gian dối,
những đứa con không muốn nghe luật của Đức Chúa.

10 Chúng bảo các thầy chiêm: “Đừng chiêm ngưỡng nữa”,
bảo các thầy thị kiến: “Đừng nói cho chúng tôi
những điều chân thật thấy trong thị kiến;
hãy nói cho chúng tôi những chuyện bùi tai,
hãy kể cho chúng tôi
những điều huyền hoặc thấy trong thị kiến.

11 Hãy bỏ lối rời đường, đừng nói đến Đức Thánh của Ít-ra-en
trước mặt chúng tôi nữa.”

12 Vì vậy, Đức Thánh của Ít-ra-en phán thế này:
“Bởi các ngươi khinh thường lời Ta đã nói
mà tin tưởng vao trò áp bức gian giảo, và cậy dựa vào đó,

13 nên đối với các ngươi,
tội ấy sẽ như một vết nứt lộ ra trên một tường thành cao:
thình lình, trong nháy mắt, tường sụp đổ.

14 Nó sẽ đổ vỡ như cái lu của thợ gốm bị vỡ,
bị đập nát không chút xót thương,
đến nỗi trong đống vụn, không tìm được một mảnh sành
để lấy lửa trong bếp hoặc múc nước ngoài ao.

15 Vì Chúa Thượng là Đức Chúa,
là Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này:
Giả như các ngươi trở lại và ở yên,
hẳn các ngươi đã được cứu thoát;
giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng,
ắt các ngươi đã nên hùng mạnh;
thế nhưng các ngươi đã không muốn!

16 Các ngươi đã nói: “Không, chúng tôi sẽ cỡi ngựa chạy trốn! “
– Được! Các ngươi sẽ chạy trốn.
“Chúng tôi sẽ phóng nhanh! “
– Được! Quân đuổi bắt các ngươi cũng sẽ phóng nhanh.

17 Chỉ một người ngăm đe, cả ngàn người run sợ;
chỉ dăm người đe doạ, các ngươi chạy trốn hết,
cho đến lúc các ngươi
chỉ còn như cây cột trên đỉnh núi, như cờ hiệu trên đồi.

18 Vì vậy Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em,
Người sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót,
vì Đức Chúa là Thiên Chúa công minh,
hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người!

Xướng đáp    Is 30,15b.18ad

X    Giả như các ngươi trở lại và ở yên, hẳn các ngươi đã được cứu thoát.

*     Giả như các ngươi bình tĩnh và tin tưởng, ắt các ngươi đã nên hùng mạnh.

Đ    Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho các ngươi ; hạnh phúc thay mọi kẻ đợi chờ Người. *

Bài đọc 2

Chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người : Đức Giêsu Kitô.

Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Amrôxiô, Giám mục.

Anh em không cứu chuộc được nhau, nhưng có một con người sẽ cứu chuộc loài người. Người ta không trả được giá thục hồi cho chúng ta, cũng không trả được giá chuộc mạng mình. Điều đó có nghĩa là Đức Kitô nói : Ngày vận hạn cớ chi tôi phải sợ? Vì chưng, có gì hại được tôi? Bởi chẳng những tôi không cần ai cứu chuộc, nhưng chính tôi sẽ cứu chuộc mọi người. Tôi sẽ đem lại tự do cho người khác mà chính tôi lại phải run sợ cho chính mình sao? Này cả những gì vượt trên tình cảm họ hàng, vượt trên tình nghĩa gia đình, tôi cũng sẽ đổi mới hết. Anh em cùng một mẹ sinh ra không thể cứu được nhau, vì cùng mang một bản tính yếu hèn như nhau, nhưng sẽ có một con người cứu chuộc họ. Đã có lời chép về con người ấy thế này : Chúa sẽ sai một con người đến với họ. Con người ấy sẽ cứu thoát họ. Con người ấy đã nói về chính mình như sau : Các ông tìm giết tôi là người đã nói cho các ông biết sự thật.

Tuy nhiên, dầu Đấng áy là một con người, nhưng ai có thể nhận ra Đấng ấy? Tại sao không ai nhận ra Đấng ấy? Vì cũng như chỉ có một Thiên Chúa, thì cũng chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Giêsu Kitô.

Chính Đấng ấy và chỉ một mình Đấng ấy sẽ cứu chuộc nhân loại. Đấng ấy có tình thương lớn lao hơn hết mọi người anh em, bởi chưng Đấng ấy đã đổ máu mình ra vì những kẻ xa lạ. Không ai có thể dâng hiến máu mình vì anh em. Cho nên, để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, Đấng ấy đã không dung tha cho chính thân mình, như đã tự hiến làm giá chuộc mọi người như nhân chứng đích thực của Đấng ấy là Tông đồ Phaolô đã quả quyết : Tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối.

Nhưng tại sao chỉ một mình Đấng ấy có thể cứu chuộc? Thưa, vì không ai yêu thương bằng Đấng ấy, bởi lẽ Đấng ấy thí mạng sống cho các tôi tớ hèn mọn, và không ai tinh tuyền như Đấng ấy, bởi lẽ mọi người đều mắc tội, mọi người đều liên lụy với Ađam sa ngã. Duy mình Đấng ấy được tuyển chọn làm Đấng Cứu Chuộc, vì Đấng ấy không thể vương mắc tội xưa. Vậy chúng ta hãy nhờ con người đó mà biết rằng : Đấng nhận mang thân phận loài người để có thể đóng đinh tội lỗi của mọi người vào thân xác mình và để có thể lấy máu đào của mình mà xóa sổ nợ cho mọi người, Đấng ấy chính là Chúa Giêsu.

Nhưng có lẽ bạn sẽ bảo : sao lại không nghĩ là anh em có thể cứu chuộc nhau ? Vì chính Đấng ấy nói : Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay. Nhưng Đấng ấy đã tha thứ tội lỗi cho chúng ta không phải trong tư cách là anh em với chúng ta, mà trong tư cách là con người Đức Kitô Giêsu, con người có Thiên Chúa ở cùng. Thực vậy, có lời chép rằng : trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Thiên Chúa ở trong con người Đức Giêsu Kitô ấy, và có lời chép về một mình Đức Giêsu Kitô ấy rằng : Ngôi Lời đã trở nên người phàm và đã cư ngụ giữa chúng tôi. Vậy khi ở trong xác phàm, Đức Giêsu Kitô cư ngụ giữa chúng ta không phải với tư cách là anh em, mà với tư cách là Chúa.

Xướng đáp    Is 53,12b ; Lc 23,34

X    Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân ; nhưng thực ra

*     Người đã mang lấy tội muôn người, và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.

Đ    Bấy giờ Chúa Giêsu cầu nguyện rằng : Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.