Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Is 37,21-35

Sấm ngôn khích lệ Giêrusalem.

Mọi sự xem ra đã tiêu tan : quân Asua đã xâm chiếm Giuđa, Giêrusalem sắp bị bao vây. Vua Khítkigiahu chỉ còn có thể cậy trông vào Đức Chúa và lời chuyển cầu của Isaia. Đây là lúc ngôn sứ có thể loan báo một cuộc giải phóng vĩ đại : Vua Asua là Xankhêríp sẽ thất bại. Nhờ đó, nước Giuđa sẽ tồn tại thêm được một trăm ba mươi năm.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia.

21 Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng: “Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua.22 Đây lời Đức Chúa kết tội nó:

Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi;
sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

23 Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,
đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,
nếu không phải là chính Đấng Thánh của Ít-ra-en?

24 Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,
và ngươi đã nói rằng: “Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,
lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.
Ta đốn những cây bá hương cao vút,
những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.
Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.

25 Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang;
ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta.”

26 Phải chăng ngươi không hề nghe biết
Ta đã làm những điều ấy từ lâu?
Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,
giờ đây Ta thực hiện: là phá tan những thành trì kiên cố,
khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.

27 Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm
khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,
đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.

28 Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,
Ta đều biết rõ cả;
ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.

29 Bởi vì ngươi nổi giận với Ta
và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,
nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.
Trên chính con đường ngươi đã tới,
Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

30 Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi:
Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời;
đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.

31 Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,
những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,
và trên cao trổ sinh hoa trái.

32 Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,
và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.
Vì yêu thương cuồng nhiệt,
Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

33 Về vua Át-sua, Đức Chúa phán như sau:
Nó sẽ không vào được thành này,
không bắn được mũi tên nào tới đó,
không núp sau thuẫn mà xông lên,
cũng chẳng đắp ụ để công phá.

34 Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,
chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn của Đức Chúa.

35 Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,
chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.

Xướng đáp    Is 52,9b-10

X    Đức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem.

*     Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Đ    Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người. *

Bài đọc 2

Đức Kitô đã lấy máu mình mà hòa giải nhân loại với Thiên Chúa

Trích bài diễn giải thánh vịnh, của thánh Amrôxiô, Giám mục.

Vì Đức Kitô đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, nên chính Người không cần được hòa giải chi hết. Người không hề biết đến tội lỗi thì việc gì phải đền tội? Khi người Do thái đòi tiền thuế mà Luật quy định cho người ta phải nộp vào Đền Thờ để đền tội, thì Đức Kitô nói với ông Phêrô : Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp : Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo : Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.

Con Thiên Chúa cho thấy Người không phải dâng lễ đền tội cho mình, vì Người không nô lệ tội lỗi và chẳng mắc phải một sai lầm nào. Thực vậy, con cái thì giải án, còn nô lệ thì mang án. Cho nên Người Con nói trên hoàn toàn tự do và không phải trả giá chuộc mạng sống mình ; máu của Người dư sức chuộc mọi tội lỗi cho cả thế gian. Vậy người nào không nợ ai chi hết, thì đúng người ấy có khả năng giải thoát kẻ khác.

Tôi xin nói thêm : chẳng những Đức Kitô không cần trả giá chuộc hay đền tội cho riêng mình, nhưng nhìn vào bất cứ ai, bạn cũng có thể hiểu rằng không ai đền tội cho mình được hết, vì lễ đền tội cho mọi người là Đức Kitô, và chính Đức Kitô là ơn cứu chuộc cho mọi người.

Thực vậy, còn ai có thể lấy máu mình mà tự cứu chuộc mình nữa một khi Đức Kitô đã đổ máu Người ra cứu chuộc mọi người ? Máu ai sánh được với máu Đức Kitô? Hay khi Đức Kitô là Đấng duy nhất đã lấy máu mình mà hòa giải thế gian với Thiên Chúa, thì còn ai quyền thế đến độ có thể dâng lễ đền tội cho mình, mà lễ đền tội ấy lại cao quý hơn lễ đền tội Người đã dâng nơi chính bản thân Người? Còn của lễ nào cao trọng hơn, còn hy lễ nào giá trị hơn, còn vị bào chữa nào mạnh thế hơn Đấng đã trở nên lời khẩn nguyện cho mọi tội nhân và đã dâng hiến mạng sống mình mà cứu cuộc chúng ta?

Vậy thì đừng ai tìm cách tự đền tội hay cứu chuộc chính mình, vì giá của muôn người là máu Đức Kitô, máu Người đã dùng để cứu chuộc chúng ta. Duy một mình Người đã hòa giải chúng ta với Chúa Cha. Người đã chịu vất vả đến cùng, bởi vì chính Người đã đón lấy mọi vất vả của chúng ta. Người nói : Tất cả những ai đang vất vả, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho anh em được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Xướng đáp x. Cl 1,21-22 ; Rm 3,25a

X    Anh em là những người xa lạ, là thù địch của Thiên Chúa vì những tư tưởng và hành động xấu xa của anh em, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô là con người bằng xương bằng thịt đã chịu chết, Thiên Chúa cho anh em được hoà giải với Người.

*     để trước mặt Người, anh em trở nên thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách.

Đ    Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra, làm hy lễ đem lại ơn tha tội cho những ai tin. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.