Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Is 7,1-17

Đấng Emmanuen như là dấu Thiên Chúa ban.

Bị quân Aram hiệp lực với quân Ítraen phía Bắc vây đánh, vua Giuđa là Akhát tính cầu viện Asua, thay vì đặt niềm trông cậy vào Chúa như ngôn sứ Isaia mời gọi. Và Isaia báo cho vua biết tai họa sẽ xảy ra. Nhưng một tân vương sắp chào đời : đó là dấu Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người đã chọn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia

1 Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được.2 Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: “A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3 Đức Chúa phán với ông I-sai-a: “Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.4 Ngươi hãy nói với nhà vua: “Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu.5 Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói:6 “Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó.”

7 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:
Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,

8 vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.
Sáu mươi lăm năm nữa
Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.

9 Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,
đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.
Nếu các ngươi không vững tin, thì các ngươi sẽ không đứng vững.

10 Một lần nữa Đức Chúa phán với vua A-khát rằng:

11 “Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi
ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”

12 Vua A-khát trả lời:
“Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa.”

13 Ông I-sai-a bèn nói: “Nghe đây, hỡi nhà Đa-vít!
Các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao,
mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa?

14 Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu:
Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai,
và đặt tên là Em-ma-nu-en.

15 Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong
cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt.

16 Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt,
thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang.

17 Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài những ngày như chưa từng có,
kể từ khi Ép-ra-im tách khỏi Giu-đa (vua nước Át-sua).”

Xướng đáp    Is 7,14b ; 8,10c ; Lc 1,30a.31a

X    Này đây người trinh nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai.

*     Người ta sẽ đặt tên cho con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.

Đ    Thưa bà Maria, xin đừng sợ : Này đây bà sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai. *

Bài đọc 2

Mẹ được Đấng Tối Cao chuẩn bị và được các tổ phụ loan báo.

Trích bài giảng của thánh Bênađô, viện phụ, ca ngợi Đức Trinh Nữ Maria.

Chỉ có sinh ra như thế này mới xứng đáng với Thiên Chúa : sinh bởi lòng Đức Trinh Nữ : sinh ra Thiên Chúa. Vì vậy, Đấng tác tạo loài người, khi muốn làm người sinh bởi một con người, thì biết là một người mẹ phải như thế nào mới xứng hợp với mình, và biết là một người mẹ phải làm sao mới đẹp lòng mình, chắc hẳn Người đã tuyển chọn giữa muôn người, hay đúng hơn, đã tạo thành cho mình một người mẹ đúng như thế.

Cho nên Người đã muốn người mẹ ấy phải là một trinh nữ, để, bởi người nữ vô tì tích ấy, Người sẽ sinh ra vô tì tích,  và sẽ thanh tẩy mọi người khỏi hết các tì tích.

Người cũng muốn Mẹ phải khiêm nhường, để bởi Mẹ, Người sẽ sinh ra làm một người có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và, nơi chính mình, Người sẽ nêu cao tấm gương về các nhân đức đó, tấm gương cần thiết và rất hữu ích cho mọi người được hưởng ơn cứu độ. Vậy Người cho Đức Trinh Nữ sinh con, nhưng trước đó đã linh hứng cho Mẹ khấn giữ mình đồng trinh và đã ban cho Mẹ đặc ân sống khiêm nhường.

Chẳng vậy, sau này làm sao sứ thần có thể công bố rằng Mẹ đầy ân sủng, nếu Mẹ có điều gì đó hoặc có chút gì đó không do ân sủng? Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng chí thánh. Vậy để thân xác Mẹ được thánh thiện, Mẹ đã lãnh nhận ơn đồng trinh, và để tâm hồn Mẹ được thánh thiện, Mẹ đã lãnh nhận ơn khiêm nhường.

Đức Trinh Nữ dòng dõi hoàng gia hẳn đã được ngọc châu nhân đức trang điểm, đẹp lộng lẫy cả tâm hồn lẫn thể xác, dung nhan mỹ miều của Mẹ đã nức tiếng trời cao. Mẹ thu hút mọi cái nhìn của thần thánh thiên cung, khiến Đức Vua phải nghiêng mình sủng ái và một vì thiên sứ phải từ trời xuống gặp Mẹ.

Có lời chép : Thiên Chúa sai sứ thần đến gặp một trinh nữ. Mẹ khiết trinh thân xác, khiết trinh tâm hồn, khiết trinh như đã khấn hứa, nói tóm lại, khiết trinh như thánh Tông đồ đã diễn tả là thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác. Chẳng phải vào phút chót, cũng không phải do tình cờ, mà mẹ đã được Thiên Chúa tìm ra, nhưng Mẹ đã được tuyển chọn từ muôn thuở, đã được Đấng Tối Cao biết từ trước và chuẩn bị cho mình, được các thiên thần gìn giữ, các tổ phụ dùng hình ảnh tiên báo và các ngôn sứ hứa từ xưa.

Xướng đáp    Lc 1,35 ; Tv 44 (45),11a.12a

X    Thưa bà Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà,

*     vì thế, người con bà sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa.

Đ    Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai : sắc nước hương trời, quân xương sủng ái. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.