Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    2Sm 11,1-17.26-27

Vua Đavít phạm tội

Không phải vì được Thiên Chúa tuyển lựa mà vua Đavít thoát khỏi tội lỗi. Chỉ vì sợ tai tiếng mà vua sa lầy : sau tội ngoại tình đến tội giết người. che mắt người phàm thì có thể được, nhưng làm sao đánh lừa nổi Chúa là Đấng thấu suốt tâm can!

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.

1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem.

2 Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.3 Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: “Đó chính là bà Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết.”4 Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà.5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng: “Tôi có thai.”

6 Vua Đa-vít sai người đến nói với ông Giô-áp: “Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta.” Ông Giô-áp sai ông U-ri-gia về gặp vua Đa-vít.7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Đa-vít hỏi thăm về ông Giô-áp, về quân binh, về chiến sự.8 Rồi vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: “Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân.” Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau.9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình.

10 Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng: “Ông U-ri-gia đã không xuống nhà ông.” Vua Đa-vít hỏi ông U-ri-gia: “Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? “11 Ông U-ri-gia thưa với vua Đa-vít: “Hòm Bia cũng như Israel và Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giô-áp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề: tôi sẽ không làm điều ấy! “12 Vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: “Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi.” Ông U-ri-gia ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó. Ngày hôm sau,13 vua Đa-vít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình.

14 Sáng hôm sau, vua Đa-vít viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông U-ri-gia mang đi.15 Trong thư, vua viết rằng: “Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết.”16 Ông Giô-áp đang thám sát thành liền để ông U-ri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất.17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giô-áp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Đa-vít đã ngã gục, và ông U-ri-gia, người Khết, cũng chết.

26 Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng.27 Khi tang lễ đã qua, vua Đa-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng Đức Chúa.

Xướng đáp   x. 2Sm 12,9 ; Xh 20,2.13.14

X    Ngươi đã dùng gươm đâm Urigia, người Khítti ; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ mình.

*     Tại sao ngươi lại khinh dể lời Đức Chúa, mà làm điều dữ trái mắt Ta?

Đ    Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Aicập. Ngươi không được giết người. ngươi không được ngoại tình. *

 

Bài đọc 2

Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện

Trích bài giáo huấn của thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem.

Ở đây nếu có ai là nô lệ cho tội lỗi, thì nhờ đức tin, người ấy hãy chuẩn bị để được ơn tái sinh làm người tự do và làm nghĩa tử. Một khi đã từ bỏ ách nô lệ xấu xa của tội lỗi mà vui sướng đi theo con đường làm tôi Chúa, người ấy được coi là xứng đáng hưởng gia nghiệp Nước Trời. qua việc thú tội, anh em hãy cởi bỏ con người cũ ra hư hỏng vì những ước muốn lầm lạc, để mặc lấy người mới đã được canh tân theo hình ảnh của Đấng đã dựng nên nó. Nhờ đức tin, anh em hãy có những bảo chứng của Thánh Thần, để có thể được đón nhận vào nơi ở muôn đời. Hãy đến gần ấn tích nhiệm mầu để chủ có thể dễ dàng nhận biết anh em. Hãy nhập vào đoàn chiên thánh thiện và hiểu biết của Đức Kitô, để một ngày kia khi được xếp vào bên hữu Người, anh em đạt được sự sống dành sẵn cho anh em làm gia nghiệp.

Quả vậy, những ai cho đến nay vẫn còn dính bén với tội lỗi nặng nề, sẽ phải đứng ở bên tả Người, vì họ đã không đến với ân sủng của Thiên Chúa do Đức Kitô ban cho trong phép rửa tái sinh. Tôi không có ý nói đến sự tái sinh của thân xác, nhưng nói đến sự tái sinh thiêng liêng của linh hồn. Thân xác được sinh ra nhờ cha mẹ, còn linh hồn được tái sinh nhờ đức tin. Thần khí muốn thổi đâu thì thổi. Lúc đó nếu bạn xứng đáng thì xẽ được nghe lời này : Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, nghĩa là nếu Chúa thấy bạn không có vết nhơ giả dối nào trong lương tâm.

Vậy nếu có ai trong những người hiện diện nơi đây nghĩ rằng mình có thể thử thách ân sủng của Thiên Chúa, thì người đó tự lừa dối mình và không hiểu gì về sức mạnh của sự vật. Hỡi người, hãy có tâm hồn chân thành và không gian dối, vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người.

Thời bây giờ là thời xưng thú tội lỗi. Bạn hãy xưng thú các tội mình đã phạm, trong lời nói hay việc làm, ban đêm hay ban ngày. Hãy xưng thú tội lỗi vào thời thuận tiện và hãy đón nhận kho báu trên trời trong ngày cứu độ.

Bạn hãy rửa sạch chiếc bình là lòng bạn để nó chứa được ân sủng dồi dào hơn, vì ơn tha tội được ban đồng đều cho mọi người, còn ơn hiệp thông của Thánh Thần thì được ban theo mức độ đức tin của mỗi người. Nếu bạn khó nhọc ít, bạn sẽ nhận được ít. Nếu bạn làm việc nhiều, lương của bạn sẽ nhiều. Chính bạn đang chạy đua, vậy bạn hãy nhìn kỹ xem những gì có lợi cho bạn.

Nếu bạn có điều bất bình với ai, hãy tha thứ đi. Bạn đến để đón nhận ơn tha tội, thì bạn cần phải tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến bạn.

Xướng đáp   Cn 28,13 ; 1Ga 1,9

X    Kẻ giấu tội mình, sẽ không thành đạt,

*     ai xưng thú và chừa tội, sẽ được Chúa xót thương.

Đ    Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin