Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1  2Sm 2,1-11 ; 3,1-5

Ông Đavít được xức dầu phong vương tại Khéprôn.

Phải khá vất vả vua Saun mới thống nhất đất nước, nhưng sau khi ông chết thì hai vua lại tranh dành quyền lực với nhau. Đavít sẽ thắng, và thắt chặt hơn nữa các mối tương quan giữa các chi tộc Ítraen. Năm mươi năm sau, đất nước sẽ bị chia cắt, và phen này thì vĩnh viễn.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2

2,1 Sau đó, ông Đa-vít thỉnh ý Đức Chúa: “Con có nên đi lên một trong các thành Giu-đa không? ” Đức Chúa phán với ông: “Cứ lên.” Ông Đa-vít nói: “Con phải lên đâu? ” Người phán: “Lên Khép-rôn.”2 Ông Đa-vít lên đó, cùng với hai bà vợ, là bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en, và bà A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van người Các-men.3 Còn những người đi theo ông, ông Đa-vít cũng đưa họ lên, mỗi người cùng với gia đình mình, và họ ở các thành vùng Khép-rôn.4 Người Giu-đa kéo đến, và tại đó, họ xức dầu tấn phong ông Đa-vít làm vua nhà Giu-đa.

5 Vua Đa-vít sai sứ giả đến với người Gia-vết miền Ga-la-át và nói với họ: “Xin Đức Chúa chúc phúc cho anh em, vì anh em đã làm việc nghĩa ấy với chúa thượng của anh em là vua Sa-un, và đã chôn cất vua.6 Giờ đây, xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lòng tốt như vậy mà đối xử với anh em, vì anh em đã làm điều ấy.7 Giờ đây, anh em hãy mạnh bạo lên, hãy tỏ ra là những người can đảm, vì chúa thượng của anh em là vua Sa-un đã chết. Còn tôi thì nhà Giu-đa đã xức dầu tấn phong làm vua của họ.

8 Ông Áp-ne là con ông Ne và là tướng chỉ huy quân đội vua Sa-un, đã rước ông Ít-bô-sét, con vua Sa-un, đưa sang Ma-kha-na-gim,9 và tôn làm vua miền Ga-la-át, dân A-su-ri, miền Gít-rơ-en, Ép-ra-im, Ben-gia-min và toàn thể Israel.10 Ông Ít-bô-sét, con vua Sa-un, được bốn mươi tuổi khi lên làm vua Israel, và trị vì hai năm. Chỉ có nhà Giu-đa theo vua Đa-vít.11 Thời gian vua Đa-vít làm vua tại Khép-rôn, cai trị nhà Giu-đa, là bảy năm sáu tháng.

3,1 Chiến tranh kéo dài giữa nhà Sa-un và nhà Đa-vít. Vua Đa-vít ngày càng mạnh thêm, còn nhà Sa-un thì ngày càng yếu đi.

2 Tại Khép-rôn, vua Đa-vít đã sinh được những người con trai: con đầu lòng là Am-nôn, do bà A-khi-nô-am người Gít-rơ-en;3 người thứ hai là Ki-láp, do bà A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van người Các-men; người thứ ba là Áp-sa-lôm, do bà Ma-a-kha, ái nữ của Tan-mai, vua Gơ-sua;4 người thứ tư là A-đô-ni-gia, do bà Khác-ghít; người thứ năm là Sơ-phát-gia, do bà A-vi-tan;5 người thứ sáu là Gít-rơ-am, do bà Éc-la, vợ vua Đa-vít. Đó là những người con trai vua Đa-vít đã sinh được tại Khép-rôn.

Xướng đáp   St 49,10.8

X    Vương trượng sẽ không rời khỏi Giuđa, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó,

*     cho đến khi sứ giả của Thiên Chúa đến, người mà muôn dân nao nức đợi chờ.

Đ    Giuđa, con sẽ được anh em con ca tụng, anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lạy con. *

 

Bài đọc 2

Nếu tôi muốn làm đẹp lòng người đời thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô.

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục.

Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm làm chứng cho chúng tôi. Có những người xét đoán bừa bãi, gièm pha, to nhỏ, lẩm bẩm kêu ca, tìm cớ nghi ngờ điều mình chẳng thấy, thậm chí làm lung lay cả điều mình không thể nghi ngờ. Với những con người như thế thì chúng tôi còn gì để đối lại, ngoài lời chứng của lương tâm chúng tôi? Quả vậy, thưa anh em, ngay cả khi chúng tôi muốn làm đẹp lòng người ta, chúng tôi không tìm vinh dự cho mình, và cũng chẳng được phép tìm vinh dự ấy, nhưng phải nhắm đến ơn cứu độ của họ. Như thế, nếu chúng tôi sống ngay thẳng, họ sẽ không lạc lối khi đi theo chúng tôi. Nếu chúng tôi bắt chước Đức Kitô, thì họ cũng hãy bắt chước chúng tôi; mà giả như chúng tôi không bắt chước Đức Kitô, thì họ vẫn phải bắt chước Đức Kitô. Thật vậy, chính Người là Đấng chăn dắt đoàn chiên của mình, và chỉ một mình Người chăn dắt cùng với tất cả những ai đang tận tình chăn dắt đoàn chiên, vì hết thảy mọi người chăn đều ở trong Người.

Vậy chúng tôi không tìm lợi ích cho mình, khi muốn làm đẹp lòng người đời, nhưng chúng tôi vui khi thấy họ yêu thích sự thiện; mà như thế là vì lợi ích của họ, chứ không phải vì danh giá của chúng tôi. Thánh Tông đồ đã cảnh giác chúng tôi : Nếu tôi muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ Đức Kitô. Đó là điều hiển nhiên. Và người cũng đã nhắc nhở chúng tôi : Anh em hãy làm đẹp lòng mọi người trong mọi hoàn cảnh, cũng như tôi, tôi làm đẹp lòng mọi người trong mọi hoàn cảnh. Và đây cũng là điều hiển nhiên. Hai lời trên đều rõ ràng, lắng đọng, trong sáng, không bị khuấy đục. Còn bạn, bạn cứ việc gặm cỏ và uống nước, nhưng đừng giẫm nát có va dũng đừng làm đục nước.

Chắc hẳn bạn cũng đã nghe Chúa Giêsu Kitô, Thầy các Tông đồ nói rằng : Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, nghĩa là Đấng đã làm cho anh em được như thế, vì chúng ta là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt. Vậy phải ngợi khen Đấng đã làm cho bạn nên tốt, nếu bạn là người tốt, chứ không phải ngợi khen bạn, vì tự bản thân, bạn chỉ có thể là xấu. Sao bạn lại muốn bẻ quặt chân lý, vì khi làm được điều gì tốt, bạn muốn được khen; còn khi làm điều gì xấu, thì bạn lại muốn Chúa bị chê trách.

Vậy hẳn Đấng đã nói : Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, thì chính Người cũng nói trong cùng bài giảng ấy : Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương công đức cho thiên hạ thấy. Bởi vậy, nếu bạn thấy những lời trên kia của thánh Tông đồ là mâu thuẫn, thì những lời trong Tin Mừng, bạn cũng thấy như vậy. Nhưng nếu bạn không khuấy động nước là lòng bạn, thì nơi đây bạn sẽ nhận ra sự bình an trong Kinh Thánh, và bạn sẽ có được sự bình an khi đọc Kinh Thánh.

Vậy thưa anh em, không những chúng ta phải lo sống tốt lành, mà còn phải lo cư xử tử tế trước mặt người đời nữa; cũng không phải chỉ lo cho có lương tâm ngay thẳng, nhưng còn phải tùy theo mức yếu đuối của mình và tùy theo khả năng làm chủ bản tính con người mỏng giòn, mà cố tránh đừng làm điều gì khiến người anh em yếu đuối nghĩ xấu về chúng ta, kẻo khi được ăn cỏ tươi và uống nước trong, chúng ta lại giẫm nát đồng cỏ của Thiên Chúa, khiến những con chiên yếu đuối phải ăn cỏ nát và uống nước đục.

Xướng đáp   Pl 2,2.3-4 ; 1Tx 5,14.15

X    Anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến ; hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác hơn mình.

*     Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

Đ    Anh em hãy nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người ; hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin