Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1         1Sm 16,1-13

Ông Samuen xức dầu tấn phong Đavít làm vua.

Tuân lệnh Thiên Chúa, ông Samuen cho vua Đavít biết rằng ông đã được Thiên Chúa tuyển lựa. Sự lựa chọn này làm ta ngạc nhiên, vì Thiên Chúa thấy tận đáy lòng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

1 Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Israel nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua.”2 Ông Sa-mu-en thưa: “Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà nghe biết thì vua sẽ giết con!” Đức Chúa phán: “Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: “Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa.3 Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay.”

4 Ông Sa-mu-en làm điều Đức Chúa đã phán; ông đến Bê-lem và các kỳ mục trong thành run sợ ra đón ông. Họ nói: “Ông đến có phải là để đem bình an không? “5 Ông trả lời: “Bình an! Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Đức Chúa. Các ông hãy thanh tẩy mình và đến dự hy lễ với tôi.” Ông thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ.

6 Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: “Đúng rồi! Người Đức Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây! “7 Nhưng Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”8 Ông Gie-sê gọi A-vi-na-đáp và cho cậu đi qua trước mặt Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói: “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.”9 Ông Gie-sê cho Sa-ma đi qua, nhưng ông Sa-mu-en nói: “Cả người này, Đức Chúa cũng không chọn.”10 Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: “Đức Chúa không chọn những người này.”11 Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: “Các con ông có mặt đầy đủ chưa? ” Ông Gie-sê trả lời: “Còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên.” Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: “Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây.”12 Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó! “13 Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma.

Xướng đáp                       Tv 88 (89),20.22.21

X    Ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân ;
*     Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ.
Đ    Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đavít, đã xức dầu thánh tấn phong người. *

Bài đọc 2

Đức Kitô là Vua và Tư Tế đến muôn đời.

Trích khảo luận Chúa Ba Ngôi của linh mục Phautinô Luxiphêranô.

Đấng cứu độ chúng ta, khi làm người, đã thực sự trở thành Đấng được xức dầu. Như thế, Người tỏ mình là quân vương thật và cũng là tư tế thật : cả hai đều là một nơi Người, và không tước vị nào kém tước vị nào nơi Đấng Cứu Độ. Bạn hãy nghe Đấng làm vua nói : Tôi đã được Chúa đặt làm quân vương trị vì Xion, núi thánh của Người. Và hãy nghe Chúa Cha làm chứng Đức Kitô còn là tư tế nữa : Muôn thuở, con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê. Trong thời luật cũ, ông Aharon là người đầu tiên được xức dầu làm tư tế. Thiên Chúa không phán : “Theo phẩm trật Aharon”, để đừng ai nghĩ rằng chức tư tế của Đấng Cứu Độ có thể do cha truyền con nối. Chức tư tế của ông Aharon sở dĩ tồn tại là do cha truyền con nối. Nhưng chức tư tế của Đấng Cứu Độ thì không truyền lại cho người khác theo cách cha truyền con nối, vì lẽ chính Người là tư tế mãi mãi, như có lời chép : Muôn thuở, con là Thượng Tế, theo phẩm trật Menkixêđê.

Vậy khi làm người, Đấng Cứu Độ đã vừa là vua, vừa là tư tế. Người được xức dầu không phải bằng vật chất, mà bằng dầu thiêng liêng. Xưa kia, trong dân Ítraen, các vua và các tư tế được phong làm vua hay làm tư tế do việc xức dầu bằng dầu vật chất, nhưng không ai cùng một lúc mang hai chức vụ, mà mỗi người hoặc chỉ làm vua, hoặc chỉ làm tư tế thôi. Giữa muôn người, chỉ một mình Đức Kitô là thành toàn và có tất cả sự viên mãn. Người đã đến để kiện toàn chính Lề Luật.

Mặc dầu không ai trong họ kiêm cả hai chức vụ, mỗi người chỉ được xức dầu hoặc để làm vua hoặc để làm tư tế, nhưng tất cả đều được gọi là Kitô, tức là những người được xức dầu. Còn Đấng Cứu Độ, Đấng thực sự là Kitô, thì đã được xức dầu tấn phong bằng Thánh Thần, để ứng nghiệm điều đã chép về Người : Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài, đã xức cho Ngài dầu thơm hoan lạc, tôn phong Ngài trổi vượt các đồng liêu. Người vượt trổi các đồng liêu, những kẻ cùng mang danh Kitô, chính vì Người được xức dầu thơm hoan lạc là Thánh Thần chứ không phải dầu nào khác.

Nhờ chính Đấng Cứu Độ mà chúng ta biết đó là điều chân thật. Vì khi nhận sách ngôn sứ Isaia rồi mở ra và đọc lên rằng : Thần Khí của Đức Chúa ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, thì bấy giờ Người nói rằng : Lời ngôn sứ các thính giả vừa nghe đã được ứng nghiệm. Ngay cả thánh Phêrô, thủ lãnh các Tông đồ, cũng dạy rằng : Dầu thánh xức cho Đấng Cứu Độ khiến Người làm Đấng Kitô là Thánh Thần và cũng là quyền năng của Thiên Chúa. Trong sách Công vụ Tông đồ, khi thánh Phêrô ngỏ lời với ông đại đội trưởng Conêlio, một người đầy lòng tin và thương xót, không kể nhiều điều khác : người có nói : Bắt đầu từ miền Galilêa, sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng, Đức Giêsu, xuất thân từ Nadaréth, đã được Thiên Chúa dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế.

Bạn thấy đó, chính thánh Phêrô cũng nói : Khi làm người, Đức Giêsu đã được xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng. Do đó, chính Đức Giêsu, khi làm người, đã thực sự trở thành Đấng Kitô. Nhờ được xức dầu là Thánh Thần, Người đã trở thành Vua và Tư Tế đến muôn đời.

Xướng đáp

X    Các bạn hãy xem, Đấng ngự đến để cứu độ muôn dân cao cả biết dường nào!
*       Người là vua công chính, và miêu duệ Người sẽ vô cùng vô tận.
Đ    Người ngự đến cho chúng ta được hưởng nhờ, như vị tiền phong, như thượng tế đến muôn đời theo phẩm trật Menkixêđê. *

Thánh thi “Lạy Thiên Chúa”

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin

TUẦN THƯỜNG NIÊN