Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1     1Sm 25,14-24.28-39

Ông Đavít nhận lời tạ lỗi của bà Avigagin

Như bất cứ ai cầm đầu băng nhóm, Đavít có chuyện không hay với các chủ đất trong vùng. Nếu không gặp bà Avigagin khôn khéo, ông đã trả đũa bằng cách thanh toán các kẻ thù. Đây mới chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời ông. Rồi đây ta sẽ thấy ông tha thứ những lời lăng mạ nhiều thế kỷ trước khi có Tin Mừng.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1

14 Một trong số các đầy tớ báo tin cho bà A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van rằng: “Này, ông Đa-vít đã sai người từ sa mạc đến chào ông chủ, và ông chủ đã xông vào họ.15 Những người ấy rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi đã không bị quấy nhiễu, đã không mất mát gì, suốt thời gian chúng tôi di chuyển bên họ, khi chúng tôi ở ngoài đồng.16 Họ đã là thành luỹ bảo vệ chúng tôi, cả đêm lẫn ngày, suốt thời gian chúng tôi ở với họ mà chăn chiên dê.17 Bây giờ xin bà biết cho và xem phải làm gì, vì người ta đã quyết định hại ông chủ và cả nhà ông. Còn ông ấy thì là một tên vô lại, không nói chuyện với ông ấy được.”

18 Bà A-vi-ga-gin vội vàng lấy hai trăm cái bánh, hai bầu da đầy rượu, năm con cừu đã làm thịt, năm thúng gié lúa rang, một trăm bánh nho khô và hai trăm bánh vả, và chất lên lưng lừa.19 Bà bảo đầy tớ: “Các anh hãy đi đằng trước tôi, còn tôi, tôi theo sau các anh.” Nhưng bà không nói cho chồng bà là ông Na-van biết.

20 Bà đang cỡi lừa đi xuống, khuất sau ngọn núi thì kìa ông Đa-vít và người của ông đang xuống về phía bà, và bà đã gặp họ.21 Ông Đa-vít tự bảo: “Thật uổng công tôi đã giữ tất cả những gì thuộc về tên này trong sa mạc, và không để mất một cái gì của nó. Nó đã lấy oán đền ơn.22 Xin Thiên Chúa phạt các kẻ thù của Đa-vít thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu cho đến sáng mai, trong tất cả những người thuộc về nó, tôi còn để lại một tên đàn ông con trai nào! “23 Thấy ông Đa-vít, bà A-vi-ga-gin vội vàng xuống lừa, sấp mình xuống trước mặt ông Đa-vít và sụp lạy sát đất.24 Bà phục xuống dưới chân ông và nói: “Thưa đức ông, tôi xin chịu tội! Nữ tỳ ngài xin được nói thấu tai ngài! Xin ngài nghe nữ tỳ ngài nói. 28 Xin vui lòng xá lỗi cho nữ tỳ ngài. Thật vậy, Đức Chúa chắc chắn sẽ làm cho đức ông một nhà kiên cố, vì đức ông chiến đấu những cuộc chiến của Đức Chúa, và suốt đời ngài, người ta không tìm được nơi ngài một điều ác nào.29 Có người đứng lên để đuổi theo ngài và tìm hại mạng sống ngài, nhưng mạng sống của đức ông sẽ được bọc trong bọc những kẻ sống bên Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài; còn mạng sống các kẻ thù ngài, thì Đức Chúa dùng dây phóng đá mà phóng đi.30 Vậy khi Đức Chúa làm cho đức ông tất cả điều tốt lành Người đã nói về ngài, và đặt ngài làm người lãnh đạo Israel,31 thì đức ông sẽ không phải ân hận và áy náy lương tâm vì đã đổ máu vô cớ và trả thù cho chính mình. Khi Đức Chúa xử tốt với đức ông, thì xin ngài nhớ đến nữ tỳ ngài.”

32 Ông Đa-vít nói với bà A-vi-ga-gin: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi!33 Bà được chúc phúc vì bà khôn ngoan, bà được chúc phúc vì hôm nay đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù.34 Nhưng có Đức Chúa hằng sống là Thiên Chúa Israel, Đấng đã ngăn cản không cho tôi làm hại bà! Giả như bà đã không vội vàng đến gặp tôi, thì cho đến khi trời sáng, sẽ không còn lại một tên đàn ông con trai nào của Na-van.”35 Ông Đa-vít nhận từ tay bà những gì bà mang đến cho ông, và ông nói với bà: “Bà hãy lên nhà bà bình an. Bà xem đây: tôi đã nghe theo tiếng bà và đã nể bà.”36 Bà A-vi-ga-gin về với ông Na-van. Kìa ông đang mở tiệc ở nhà ông, một bữa tiệc vương giả! Lòng ông Na-van vui vẻ. Ông say khướt nên bà không kể lại cho ông điều gì, dù nhỏ hay lớn, cho đến khi trời sáng.37 Sáng hôm sau, khi ông Na-van tỉnh rượu, vợ ông mới kể lại cho ông các sự việc ấy. Tim ông chết lặng trong lồng ngực, ông cứng đờ ra như đá.38 Khoảng mười ngày sau, Đức Chúa đánh phạt ông Na-van và ông chết.

39 Ông Đa-vít nghe tin ông Na-van đã chết, thì nói: “Chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã biện hộ cho tôi, khi tôi bị Na-van sỉ nhục, và đã ngăn không cho tôi tớ Người làm điều ác. Còn điều ác Na-van đã làm, thì Đức Chúa đã đổ lại trên đầu nó.”

Ông Đavít sai người đi hỏi bà Avigagin làm vợ.

Xướng đáp       1Sm 25,32.33 ; Mt 5,7

X    Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, hôm nay đã sai bà đến gặp tôi!
*     vì hôm nay bà đã giữ không cho tôi đi tới chỗ đổ máu và tự tay trả thù.
Đ    Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. *

Bài đọc 2

Niềm hy vọng được thấy Thiên Chúa

Trích bài giảng của thánh Ghêgôriô, Giám mục Nítxê.

Chúa nói : Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Lời hứa này hẳn phải thật lớn lao, vượt trên mọi hạnh phúc. Thật vậy, một khi đã đạt tới phúc lộc ấy, người ta còn mong gì khác nữa, bởi đã có mọi sự nơi Đấng họ được nhìn thấy? Theo cách nói của Kinh Thánh, “thấy” đồng nghĩa với “có”. Chẳng hạn : Ước chi bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh có nghĩa là : “Ước chi bạn được hưởng sự phồn thịnh của Giêrusalem.” Và khi nói : Ước chi kẻ gian ác bị loại trừ, chẳng được thấy vinh quang Đức Chúa, ngôn sứ muốn cho ta hiểu : “chẳng được thấy” chính là “chẳng được thông phần”.

Vậy ai thấy Thiên Chúa, thì nhờ thấy như thế, người ấy đạt đươc mọi thứ phúc lộc : được sống bất tận, đến muôn đời không bao giờ bị hủy hoại, được hạnh phúc mãi mãi, được trị vì đến vô cùng vô tận, được luôn luôn vui mừng, được ánh sáng đích thực chiếu soi, được nghe tiếng nói êm dịu của Thánh Thần, được đạt tới vinh quang siêu vời, được hoan lạc vĩnh viễn, tóm lại là được mọi điều thiện hảo.

Thật thế, hạnh phúc trường sinh Chúa hứa ban mà chúng ta hy vọng thật lớn lao, nhưng như đã trình bày trước đây, làm thế nào để nhìn thấy Thiên Chúa, thì điều đó cũng đã được chỉ bảo : đó là phải có lòng trong sạch. Nghĩ đến đây, một lần nữa tâm trí tôi lại đâm ra choáng váng và băn khoăn tự hỏi phải chăng lòng trong sạch lại chẳng thuộc số những điều không thể thực hiện được, vì vượt quá bản tính của chúng ta đó sao? Vậy, nếu nhờ lòng trong sạch mà được nhìn thấy Thiên Chúa, thì ông Môsê và thánh Phaolô đã trông thấy Người như thế. Các ngài quả quyết rằng không ai kể cả chính các ngài có thể thấy được Thiên Chúa. Như thế, hạnh phúc trường sinh mà hiện nay Ngôi Lời đề nghị, dường như là điều không thể thực hiện được và cũng không thể diễn tả được.

Do đó, suy nghĩ xem làm cách nào để nhìn thấy Thiên Chúa thì có ích chi, nếu không có sức làm được việc ấy? Nói như vậy, chẳng khác nào bảo : được ở trên trời thì thật hạnh phúc vì ở đó thấy những điều mà ở đời này người ta không thấy. Có ai chỉ vẽ cho con đường lên trời thì người nghe mới biết được hạnh phúc ở trên trời là gì. Bao lâu chưa vạch ra được con đường lên trời, thì biết hạnh phúc ở trên trời nào ích lợi gì, trái lại nói chỉ làm cho ta thêm dằn vặt và khổ sở, vì ta chỉ biết những điều ta còn thiếu và không có cách chi đạt được. Vậy lẽ nào Chúa khuyên ta làm một điều vượt quá bản tính nhân loại của ta, lẽ nào lời dạy cao cả của Chúa lại vượt quá sức của loài người?

Sự việc không phải thế! Chúa đâu có truyền cho những con vật không có cánh phải hóa thành chim ; Người cũng chẳng bắt những loài đang sống dưới nước phải lên cạn. Vậy, nếu nơi mọi vật khác, luật Chúa thích hợp với khả năng đón nhận của mỗi vật và không khi nào cưỡng ép chúng làm những gì vượt quá bản tính của Chúa, thì căn cứ vào đó, ta phải hiểu rằng : ta không được thất vọng về hạnh phúc trường sinh Chúa hứa ban. Thật vậy, cả thánh Gioan, thánh Phaolô, ông Môsê và bất cứ ai như các ngài, đều đã được hưởng hạnh phúc tuyệt vời đó, tức là được ngắm nhìn Thiên Chúa. Cả vị đã nói lời sau đây : Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi. Cả vị đã được tựa vào lòng Đức Giêsu, cả vị đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán : Ta biết đích danh ngươi. Những vị đã rao giảng rằng chiêm ngưỡng Thiên Chúa là việc vươt quá sức loài người, hẳn đã được hạnh phúc. Mà hạnh phúc là được ngắm nhìn Thiên Chúa, và điều kiện để được ngắm nhìn Thiên Chúa là có lòng trong sạch, nên lòng trong sạch làm cho ta được hạnh phúc chắc chắn phải thuộc về những việc loài người có thể làm được.

Vì thế, có thể cùng với thánh Phaolô khẳng định rằng : xem thấy Thiên Chúa là việc vượt quá sức loài người và nói thế là đúng. Nhưng Chúa cũng chẳng nói gì ngược lại khi Người hứa : Ai có lòng trong sạch sẽ được xem thấy Thiên Chúa.

Xướng đáp      Tv 62 (63),2 ; 16 (17),15

X    Lạy Thiên Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài,
*     tấm thân này mòn mỏi đợi trông.
Đ    Sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt Ngài, khi thức giấc, được thỏa tình chiêm ngưỡng Thánh Nhan. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin