Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1      1Sm 19,8-10 ; 20,1-17

Gionathan yêu Đavít như yêu chính mình.

Tình bạn giữa Đavít và Gionathan dễ làm ta mủi lòng. Tình bạn đó làm nổi bật ảnh hướng cực kỳ lớn lao của một người có sức thu hút ngay cả với những ai lẽ ra phải chống lại mình.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 1.

19,8 Chiến tranh lại tái diễn, ông Đa-vít ra trận và chiến đấu với người Phi-li-tinh. Ông đánh chúng một đòn đau và chúng chạy trốn trước mặt ông.9 Một thần khí xấu của Đức Chúa xuống trên vua Sa-un. Vua đang ở trong nhà, tay cầm cây giáo, còn ông Đa-vít đang gảy đàn.10 Vua Sa-un tìm cách dùng cây giáo ghim ông Đa-vít vào tường, nhưng ông này tránh được, và vua cắm cây giáo vào tường. Ông Đa-vít chạy đi và trốn thoát đêm ấy.

20,1 Ông Đa-vít trốn khỏi Nai-giốt thuộc Ra-ma, và đến nói trước mặt ông Giô-na-than: “Tôi đã làm gì, tôi có lỗi gì, có tội gì với cha anh, mà người lại tìm hại mạng sống tôi? “2 Ông Giô-na-than trả lời: “Không đời nào! Anh sẽ không chết đâu! Anh xem: cha tôi không làm điều gì, lớn hay nhỏ, mà không tiết lộ cho tôi. Vậy sao cha tôi lại giấu tôi điều này? Không có chuyện đó đâu! “3 Ông Đa-vít nói lại và thề: “Cha anh thừa biết tôi được đẹp lòng anh, nên đã tự bảo: “Giô-na-than không được biết điều này, kẻo nó buồn phiền. Có Đức Chúa hằng sống, có anh đang sống đó, tôi xin thề: giữa tôi và cái chết chỉ còn một bước.”4 Ông Giô-na-than nói với ông Đa-vít: “Lòng anh muốn sao, tôi sẽ làm cho anh như vậy.”5 Ông Đa-vít trả lời ông Giô-na-than: “Mai là ngày đầu tháng, và tôi phải ngồi ăn với đức vua. Anh sẽ để cho tôi đi và tôi sẽ ẩn ngoài đồng cho đến chiều ngày kia.6 Nếu cha anh thấy vắng tôi, anh cứ nói: “Anh Đa-vít đã nài nẵng xin phép con chạy về Bê-lem, thành của anh, vì ở đó có hy lễ hằng năm cho toàn thị tộc.7 Nếu người nói: “Tốt lắm”, thì tôi tớ anh đây được bình an. Nhưng nếu người nổi giận, thì anh nên biết rằng người đã quyết tâm làm điều ác.8 Xin anh lấy tình mà xử với tôi tớ anh đây, vì anh đã nhân danh Đức Chúa mà lập giao ước với tôi tớ anh. Nếu tôi có lỗi, thì chính anh hãy giết tôi đi, chứ sao lại đưa tôi đến với cha anh? “9 Ông Giô-na-than nói: “Không đời nào anh được nghĩ thế! Vì nếu tôi biết rằng cha tôi đã quyết tâm làm điều ác để hại anh, chẳng lẽ tôi lại không báo cho anh biết sao? “10 Ông Đa-vít nói với ông Giô-na-than: “Ai sẽ báo cho tôi biết, nếu cha anh trả lời anh cách cứng cỏi? “

11 Ông Giô-na-than bảo ông Đa-vít: “Nào chúng ta ra ngoài đồng”, và cả hai ra ngoài đồng.12 Ông Giô-na-than nói với ông Đa-vít: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel chứng giám! Ngày mai ngày kia, vào giờ này, tôi sẽ dò ý cha tôi. Nếu mọi sự tốt đẹp cho Đa-vít, mà bấy giờ tôi lại không sai người đến tiết lộ cho anh,13 thì xin Đức Chúa phạt Giô-na-than thế này, và còn thêm thế kia nữa! Còn nếu cha tôi muốn làm điều ác hại anh, thì tôi sẽ tiết lộ cho anh, sẽ để cho anh đi, và anh sẽ đi bình an. Xin Đức Chúa ở với anh như đã ở với cha tôi!14 Nếu tôi còn sống, thì xin anh lấy tình mà xử với tôi như Đức Chúa đòi hỏi. Còn nếu tôi chết,15 thì xin anh đừng dứt bỏ tình nghĩa với gia đình tôi mãi mãi, ngay cả khi Đức Chúa loại bỏ các kẻ thù của Đa-vít khỏi mặt đất, không sót một tên.”16 Ông Giô-na-than lập giao ước với nhà ông Đa-vít và nói: “Xin Đức Chúa hỏi tội các kẻ thù của Đa-vít! “17 Ông Giô-na-than còn bắt ông Đa-vít thề, vì tình yêu của ông đối với ông Đa-vít: thật vậy, ông yêu Đa-vít như yêu chính mình.

Xướng đáp       Cn 17,17 ; 1Ga 4,7

X    Bạn bè thương nhau mọi thời mọi lúc,
*     vào ngày hoạn nạn mới thấy rõ ai là anh em.
Đ   Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo và vĩnh viễn.

Trích khảo luận của chân phước Enrêđi, viện phụ, về tình bằng hữu thiêng liêng.

Trong các thanh niên, Gionathan trổi vượt hơn cả. Chàng không ham vương tước, cũng chẳng mong quyền hành, nhưng đã kết ước cùng Đavít, và vì tình bạn, đã coi kẻ bề tôi ngang hàng với chủ. Một kẻ bề tôi đang phải trốn tránh vua cha, đang ẩn náu trong hoang địa, một kẻ đã bị án tử, chỉ còn chờ chết, mà chàng lại quý hơn chính mình. Chàng hạ mình xuống, nâng bạn mình lên. Chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh.

Ôi, tấm gương sáng ngời về tình bằng hữu chân thật! Chuyện lạ biết bao! Vua cha thì nổi cơn thịnh nộ với một kẻ bề tôi, khích động cả nước chống lại hắn như chống lại kẻ muốn tranh ngai vàng ; rồi ông buộc cho các tư tế tội phản loạn và tàn sát họ chỉ vì một mối nghi ngờ ; ông lục soát rừng rậm, tảo thanh thung lũng, đem quân vây hãm núi đồi ; người người quyết chí trả thù cho vua được hả giận. Chỉ có Gionathan, người duy nhất có lý để ghen, thì lại nghĩ là mình phải làm ngược ý vua cha, tìm cách giúp bạn trốn đi, góp ý kiến với bạn trong hoàn cảnh éo le như thế. Coi tình bằng hữu trọng hơn cả ngai vàng, chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh. Rồi bạn để ý xem vua cha khích cho chàng thanh niên ghen ghét bạn mình làm sao : ông nguyền rủa, nạt nộ, dọa tước quyền nối ngôi, nhắc cho biết là sẽ mất hết vinh dự.

Thật vậy, dầu vua cha đã tuyên án tử cho Đavít, Gionathan vẫn không bỏ bạn. Chàng nói : Tại sao Đavít lại phải chết? Anh ấy có tội tình chi? Anh ấy đã làm gì? Chính anh ấy đã liều mạng đánh bọn Philitinh, và phụ vương đã mừng rỡ. Vậy thì tại sao Đavít lại phải chết? Nghe Gionathan nói thế, vua giận điên lên, lấy sức phóng lao định ghim cho Gionathan dính vào tường, rồi nguyền rủa dọa nạt thêm : Thằng con của người đàn bà hư thân mất nết kia, tao biết là mày thương nó để mày mang nhục và người đàn bà nhơ nhuốc đẻ ra mày cũng phải mang nhục. Và những gì độc địa nhất có thể trút lên người thanh niên, ông mửa hết ra. Ông còn thêm những lời kích thích tham vọng, khơi dậy lòng ganh ghét, thổi bùng lửa ghen tương và gia tăng nỗi cay đắng : Bao lâu thằng con trai lão Giesê còn sống, thì vương quyền của mày sẽ không vững đâu!

Nghe những lời nói trên, ai lại không động lòng, ai chẳng phát ghen lên! Tình nghĩa nào, tình bạn nào lại không tàn phai, không tan vỡ? Thế mà chàng thanh niên dạt dào tình thương mến kia vẫn giữ trọn lời thế kết nghĩa, vẫn mạnh mẽ trước những tiếng dọa nạt, vẫn nhẫn nhục trước những lời nguyền rủa. Vì tình bằng hữu, chàng coi rẻ ngai vàng, chỉ nhớ đến tình thân mà không màng danh lợi. Chàng nói : Chính anh sẽ làm vua, còn tôi sẽ làm phó cho anh.

Thế mới là tình bằng hữu chân thật, hoàn hảo, vững bền và vĩnh viễn : ghen tương không thể hủy hoại, nghi ngờ không làm suy giảm, tham vọng không thể phá tan. Bị thử thách đến vậy mà vẫn không nao núng, bị xô đẩy đến thế mà vẫn không ngã quỵ, bị nguyền rủa thế nào cũng không lay, bị lăng mạ ra sao cũng không chuyển. Vậy bạn hãy đi và cũng hãy làm như vậy.

Xướng đáp      Hc 6,14-16

X    Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc;
*     ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng.
Đ    Người kính sợ Đức Chúa điều khiển được tình bạn của mình ; vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khắng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin