Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Gr 19,1-5.10 – 20,6

Cái bình bị đập vỡ.

Sau khi nói lời sấm đầy đe dọa, Giêrêmia bị khủng bố tàn nhẫn. Đến lúc Giêrusalem bị vây hãm, bao chuyện khủng khiếp xảy ra, dân cư phải lưu đày, người ta mới khám phá ra là Giêrêmia có lý, và mới chịu ăn năn trở lại.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

19,1 Đức Chúa phán thế này: Hãy đi mua một cái bình sành của thợ gốm. Cùng với một số kỳ mục trong dân và một số trong hàng tư tế,2 hãy đi ra phía thung lũng Ben Hin-nôm, lối vào cửa Gốm, tại đó ngươi sẽ công bố những điều Ta sẽ phán với ngươi.3 Ngươi sẽ nói: Hỡi các vua Giu-đa, hỡi dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng tai hoạ xuống nơi đây, khiến cho bất cứ ai nghe nói cũng phai ù cả hai tai:4 bởi vì chúng đã lìa bỏ Ta, đã biến nơi này thành nơi xa lạ. Tại chính nơi này, chúng còn dâng hương kính các thần khác, những thần chính chúng, cũng như cha ông chúng và các vua Giu-đa đã không hề biết đến; chúng đã làm cho nơi này ngập máu người vô tội.5 Chúng đã xây những nơi cao kính Ba-an để hoả thiêu con cái chúng làm lễ toàn thiêu dâng Ba-an; đó là điều Ta đã không truyền, không phán dạy cũng không nghĩ đến.

10 Ngươi sẽ đập vỡ cái bình trước mặt những người cùng đi với ngươi,11 rồi nói với chúng: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Cũng vậy, Ta sẽ đập tan dân này và thành này như người ta đập vỡ cái vò của thợ gốm, mà không thể hàn gắn lại được nữa.

12 Ta sẽ xử với nơi này và với dân cư ở đó cũng như vậy – sấm ngôn của Đức Chúa – nghĩa là làm cho thành này giống như Tô-phét.13 Nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem và cung điện các vua Giu-đa – những nhà nào chúng dâng hương trên mái để kính đạo binh trên trời và tưới rượu dâng các thần khác – tất cả sẽ nên ô uế như ở Tô-phét.

14 Từ Tô-phét là nơi Đức Chúa đã sai ông đi tuyên sấm, ông Giê-rê-mi-a trở về, đến đứng ở tiền đình Nhà Đức Chúa và nói với toàn dân rằng:15 Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Này Ta sắp giáng xuống thành này và mọi thành phụ thuộc tất cả tai hoạ Ta đã tuyên phạt, vì chúng cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời Ta.”

20,1 Tư tế Pát-khua con ông Im-me, tổng quản đốc Nhà Đức Chúa, đã nghe ông Giê-rê-mi-a tuyên sấm các lời ấy.2 Ông Pát-khua cho đanh đòn ngôn sứ Giê-rê-mi-a và cho cùm ông tại cửa Ben-gia-min, tức là Cửa Trên trong Nhà Đức Chúa.3 Hôm sau, ông Pát-khua tháo cùm cho ông Giê-rê-mi-a; ông Giê-rê-mi-a nói với ông ấy: “Đức Chúa không còn gọi ông là Pát-khua nữa, nhưng là “Kinh hoàng tứ phía.”4 Quả thật, Đức Chúa phán như sau: Này Ta sẽ biến ngươi thành nỗi kinh hoàng cho chính ngươi và tất cả bạn bè của ngươi. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm quân thù, chính mắt ngươi sẽ chứng kiến điều đó. Ta sẽ trao nộp toàn thể Giu-đa vào tay vua Ba-by-lon; nó sẽ bắt chúng đi lưu đày ở Ba-by-lon; sẽ dùng gươm tàn sát chúng.5 Tất cả của cải thành này cùng với mọi công lao vất vả và mọi đồ quý giá, cung như tất cả kho tàng của các vua Giu-đa, Ta sẽ nộp vào tay quân thù chúng; bọn này sẽ cướp phá, tịch thu đem về Ba-by-lon.6 Còn ông, hỡi Pát-khua, chính ông và tất cả những người ở trong nhà ông sẽ phải đi lưu đày. Ông sẽ đi Ba-by-lon, sẽ chết tại đó và sẽ phải chôn tại đó; ông cũng như tất cả bạn bè, tức là những người đã nghe ông tuyên sấm láo!”

Xướng đáp    x. Mt 23,37 ; x. Gr 19,15

X    Giêrusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi!

*     Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà ngươi không chịu?

Đ    Ngươi cứng đầu cứng cổ, không chịu nghe lời Ta. *

Bài đọc 2

Chính Ta đã dạy các ngôn sứ.

Trích sách Gương Chúa Giêsu.

Hỡi con, hãy lắng nghe lời Ta ! Lời Ta rất ngọt ngào, vượt trên mọi hiểu biết của các triết gia và những người thông thái đời này. Lời Thầy là thần khí và là sự sống. Con không được phép đánh giá lời đó theo cách suy nghĩ của người phàm. Không được giải thích lời ấy theo sở thích phù phiếm, nhưng phải lắng nghe trong thinh lặng, phải đón nhận với lòng khiêm tốn sâu thẳm và lòng yêu mến nồng nàn.

Và tôi thưa : Lạy Chúa, hạnh phúc thay kẻ được Ngài giáo huấn, được Ngài lấy Luật mà dạy dỗ bảo ban. Ngài cho họ được bình an trong ngày hoạn nạn. Kẻ ấy sẽ không phải phiền muộn trên cõi đời.

Chúa đáp : Chính Ta đã dạy các ngôn sứ từ thuở ban đầu và cho đến nay Ta vẫn không ngừng nói với mọi người ; nhưng nhiều kẻ cứ giả điếc và cứng lòng, không đón nhận lời Ta.

Có nhiều kẻ thích nghe thế gian hơn là nghe Thiên Chúa, dễ chiều theo những ước muốn của xác thịt hơn là làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Thế gian hứa hẹn những điều chóng qua và nhỏ mọn, nhưng người đời lại rất ham muốn phục vụ nó. Còn Ta, Ta hứa ban những điều tuyệt vời và trường cửu, nhưng lòng con người vẫn thờ ơ lãnh đạm.

Ai là kẻ hết lòng chăm lo phục vụ và vâng lời Ta trong mọi sự, như người đời phục vụ thế gian và các người lãnh đạo thế gian?

Hỡi tôi tớ lười biếng và hay kêu ca, hãy hổ thẹn, vì những người nói trên sẵn sàng bị diệt vong hơn là chính con sẵn sàng để được sống.

Những người ấy hớn hở vui mừng vì được của phù vân hơn là con hớn hở vui mừng vì được chân lý.

Thật ra, đôi khi hy vọng của họ lại đánh lừa họ, còn lời hứa của Ta chẳng lừa dối ai, cũng không để ai tin tưởng vào Ta phải ra về tay không.

Điều Ta hứa, Ta sẽ ban, điều Ta phán, Ta sẽ hoàn thành, miễn là người ta trung tín trong tình yêu của Ta cho đến cùng.

Chính ta là Đấng ân thưởng mọi người lành và là Đấng thử thách gắt gao mọi người đạo đức.

Hãy ghi lòng tạc dạ các lời của Ta và chuyên cần tìm hiểu, vì những lời đó rất cần trong thời bị thử thách.

Điều con đọc mà không hiểu, con sẽ biết rõ trong ngày Ta đến viếng thăm.

Những người Ta tuyển chọn, Ta quen thăm viếng bằng hai cách, tức là bằng thử thách và an ủi.

Và mỗi ngày, Ta dạy họ hai bài, một để khiển trách họ về các nết xấu, và một để khuyên họ gia tăng các nhân đức.

Kẻ nào biết những lời của tôi và coi thường những lời ấy, thì sẽ có quan tòa xét xử người ấy trong ngày sau hết.

Xướng đáp    x. Cn 23,26 ; 1,9 ; 5,1

X    Con ơi, hãy hết lòng tin tưởng vào thầy, và hãy để mắt noi gương thầy,

*     vì những lời thầy dạy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu.

Đ    Này con, khôn ngoan của thầy, con hãy chú tâm học hỏi, hiểu biết của thầy, con hãy lắng tai nghe. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.