Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1 Gr 26,1-15

Giêrêmia bị bắt và bị xử.

Những lời sấm của ngôn sứ không chỉ là những đề tài hấp dẫn cho người rao giảng, nhưng có thể dẫn đến cái chết, nếu người nói ra dám coi thường những đam mê không kiềm chế được. Nếu lần này Giêrêmia thoát khỏi, thì hình như ông chịu tử đạo bên Aicập sau khi Đền Thờ bị phá hủy.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

1 Vào đầu triều Giơ-hô-gia-kim, con vua Giô-si-gia-hu, làm vua Giu-đa, có lời sau đây từ Đức Chúa gửi đến:2 Đức Chúa phán như sau: Ngươi hãy đứng ở tiền đình Nhà Đức Chúa và công bố để lên án mọi người thuộc các thành Giu-đa đang đến thờ lạy trong Nhà Đức Chúa. Ngươi hãy công bố cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, đừng bớt lời nào.3 May ra chúng sẽ nghe và mỗi người sẽ bỏ con đường xấu xa của mình mà trở lại, bấy giờ Ta sẽ hối tiếc về tai hoạ chính Ta đang định giáng trên chúng vì những hành vi gian ác của chúng.4 Ngươi hãy bảo chúng: Đức Chúa phán như sau: Nếu các ngươi không chịu nghe Ta mà sống theo Lề Luật Ta đã đưa ra trước mặt các ngươi,5 nếu các ngươi không chịu nghe lời các ngôn sứ, tôi tớ của Ta, những người chính Ta không ngừng sai đến với các ngươi, – nhưng các ngươi đã chẳng chịu nghe -,6 Ta sẽ xử với Nhà này như với Si-lô; còn thành này, Ta sẽ cho mọi dân tộc trên cõi đất dùng làm lời nguyền rủa.

7 Các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã nghe ông Giê-rê-mi-a công bố những lời trên đây trong nhà Đức Chúa.8 Sau khi ông Giê-rê-mi-a đã nói mọi điều Đức Chúa truyền cho ông phải công bố cho toàn dân, thì các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân túm lấy ông mà bảo: “Thế nao ông cũng phải chết!9 Tại sao ông lại dám nhân danh Đức Chúa mà tuyên sấm rằng: Nhà này sẽ nên như Si-lô, còn thành này sẽ ra điêu tàn, không ai cư ngụ? ” Toàn dân đã tụ tập quanh ông Giê-rê-mi-a, trong nhà Đức Chúa.10 Nghe biết những chuyện ấy, các thủ lãnh Giu-đa đã rời đền vua mà lên Nhà Đức Chúa; họ đã ngồi xét xử ở lối vào Nhà Đức Chúa, tại Cửa Mới.

11 Bấy giờ, các tư tế và ngôn sứ nói với các thủ lãnh và toàn dân rằng: “Con người này đáng lãnh án tử, vì ông ta đã tuyên sấm chống lại thành này, như chính tai các ông đã nghe! “

12 Nhưng ông Giê-rê-mi-a đã trả lời tất cả các thủ lãnh và toàn dân như sau: “Chính Đức Chúa đã sai tôi tuyên sấm mọi lời liên quan đến Nhà này cũng như thành này mà các người đã nghe.13 Vậy giờ đây, các người hãy cải thiện đường lối và hành vi của các người và hãy nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các người; bấy giờ Đức Chúa sẽ hối tiếc về tai hoạ Người đã quyết định để lên án các người.14 Còn tôi, này tôi ở trong tay các người, các người cứ xử với tôi thế nào như các người coi là tốt đẹp và chính đáng.15 Có điều xin các người biết rõ cho rằng: Nếu các người giết tôi, thì chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình, cho thành này và dân cư trong thành. Vì quả thật là Đức Chúa đã sai tôi đến với các người để công bố cho các người nghe tất cả những điều trên đây.”

Xướng đáp    Gr 26,15a ; Mt 27,24b

X    Xin các người biết rõ cho rằng: Nếu các người giết tôi, thì

*     chính các người sẽ phải chuốc lấy máu vô tội cho mình và cho thành này.

Đ    Tổng trấn Philatô lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói : Ta vô can trong vụ đổ máu người này. *

Bài đọc 2

Cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại

Trích bài chú giải của linh mục Origiênê, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Người Do thái, theo tôi, tượng trưng cho những kẻ yêu mến xác thịt và những thực tại hữu hình. Họ tức giận khi thấy Đức Giêsu đuổi những kẻ vì hành động của mình đã biến nhà Cha của Người thành nơi buôn bán, và đòi hỏi Người làm một dấu lạ. Nhưng dấu lạ họ đòi sẽ cho thấy Con Thiên Chúa, Đấng họ không công nhận, có lý mà hành động như vậy. Nhưng Chúa Cứu Thế lại chỉ dùng một lời để vừa ám chỉ thân xác của Người, vừa ám chỉ Đền Thờ. Khi người Do thái hỏi : Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?, Người trả lời : Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

Nhưng theo một cách hiểu chấp nhận được, Đền Thờ là thân xác Đức Giêsu, theo tôi, hình như tiêu biểu cho Hội Thánh, vì Hội Thánh được xây dựng bằng những viên đá sống động, Hội Thánh là ngôi đền thờ thiêng liêng cho hàng tư tế thánh, được xây dựng trên nền móng là các Tông đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Kitô Giêsu. Như thế, nói Hội Thánh là đền thờ thì thật là đúng. Kinh Thánh còn nói : Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận. Vì lý do đó, cho dù các viên đá nối kết với nhau và xây nên đền thờ có bị phá hủy, cho dù như thánh vịnh 21 nói, mọi xương cốt làm nên thân mình Đức Kitô có bị phân tán trong những cuộc bách hại khủng khiếp do những kẻ âm mưu phá hoại sự hiệp nhất của đền thờ, thì đền thờ sẽ được xây dựng lại, và thân thể sẽ sống lại ngày thứ ba, sau khi Đức Kitô chịu đau khổ trong cuộc thương khó, rồi hoàn thành sứ mạng.

Quả vậy, sẽ có một ngày thứ ba trong trời mới đất mới, khi đống xương, tức là nhà Ítraen, sẽ được hồi sinh trong ngày trọng đại của Chúa sau khi Người thắng tử thần. Bởi thế, sau khi Chúa Kitô chịu chết trên thập giá rồi sống lại, cuộc phục sinh của Người bao hàm cả cuộc phục sinh của toàn thân thể Người. Cũng như thân thể hữu hình của Đức Kitô đã chịu đóng đinh, rồi mai táng và sau đó phục sinh, toàn thân thể bao gồm các tín hữu Đức Kitô cũng đã cùng chịu đóng đinh với Người và từ nay không còn sống cuộc sống của mình nữa. Mỗi người, theo thánh Phaolô, chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ; nhờ thập giá ấy, thế gian đã bị đóng đinh đối với mình, và mình đối với thế gian. Vì thế, mỗi người không những chịu đóng đinh với Đức Kitô và đối với thế gian, nhưng còn chịu mai táng cùng với Người, như thánh Phaolô nói. Và như thể thánh nhân một cách nào đó, đã nếm trước hương vị của cuộc phục sinh, người còn nói thêm : Chúng ta cùng được sống lại với Đức Kitô.

Xướng đáp    x. 1Cr 6,19-20 ; Lv 11,43a.44b

X    Thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần, Đấng đang ngự trong lòng anh em, và Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em không còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy

*     anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

Đ    Đức Chúa phán : Các ngươi đừng làm cho chính mình ra kinh tởm, nhưng phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.