Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1     Gr 29,1-14

Thư ngôn sứ Giêrêmia gửi người lưu đày.

Mười một năm trước khi bị thảm bại hoàn toàn, ngay cả những người tù đầu tiên phải đi đày ở Baben, đều dựa vào các ngôn sứ giả để huênh hoang khoác lác và mơ tưởng viễn vông. Giêrêmia thấy xa hơn. Cuối cùng rồi dân Chúa sẽ được cứu độ, với điều kiện Do thái giáo phải thay đổi đến mức không ai ngờ trước được : Các vua Giuđa sẽ chẳng bao giờ nắm quyền chính trị nữa. các kế hoạch Thiên Chúa quan phòng đã định thường khi rất mầu nhiệm đối với ta, cần thiết ta phải chấp nhận.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

1 Đây là những lời lẽ trong bức thư ngôn sứ Giê-rê-mi-a gửi từ Giê-ru-sa-lem cho các kỳ mục còn sót lại trong đám người lưu đày, cho các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo đưa từ Giê-ru-sa-lem đày sang Ba-by-lon,2 sau khi vua Giơ-khon-gia, thái hậu, các thái giám, thủ lãnh Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, các thợ rèn và thợ làm khoá rời khỏi Giê-ru-sa-lem.3 Lá thư này do ông En-a-xa, con ông Sa-phan và ông Gơ-mác-gia con ông Khin-ki-gia mang đi; hai ông này đã được Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa sai đến Ba-by-lon gặp vua Ba-by-lon là Na-bu-cô-đô-nô-xo. Thư viết như sau:

4 “Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này với tất cả những người lưu đày mà Ta đã đưa từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lon:5 Các ngươi hãy xây nhà mà ở, trồng cây mà ăn trái;6 hãy lấy vợ và sinh con đẻ cái; hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái các ngươi để chúng sinh con đẻ cái; ở đó hãy tăng thêm nhiều chứ đừng giảm bớt!7 Hãy mưu tìm thịnh vượng cho thành mà Ta đã đày các ngươi tơi; hãy cầu nguyện cùng Đức Chúa cho thành ấy, vì sự thịnh vượng của nó cũng là sự thịnh vượng của các ngươi.8 Quả vậy, Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau: Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán; đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy,9 bởi vì chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Ta chẳng hề sai chúng – sấm ngôn của Đức Chúa.10 Qua thế, Đức Chúa phán như sau: Khi mãn bảy mươi năm dành cho Ba-by-lon, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở lại chốn này.11 Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi – sấm ngôn của Đức Chúa -, kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng.12 Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi.13 Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta,14 Ta sẽ cho các ngươi được gặp – sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ đổi vận mạng của các ngươi và sẽ thu họp các ngươi về từ khắp các dân, tư mọi nơi Ta đã xua các ngươi đến – sấm ngôn của Đức Chúa -, Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày.

Xướng đáp    Tv 104 (105), 1a.4 ; Hc 2,11b

X    Hãy tạ ơn Chúa và cầu khẩn danh Người.

*     Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Đ    Nào có ai tin vào Đức Chúa mà lại phải hổ thẹn bao giờ? *

Bài đọc 2

Lề Luật của Ta, Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng.

Mở đầu bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các mối phúc.

Anh em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Người rảo khắp xứ Galilê, chữa lành mọi thứ bệnh tật. Các phép lạ Người làm gây tiếng vang trên toàn cõi xứ Xyria. Từ khắp miền Giuđê, đông đảo quần chúng tìm đến với vị lương y từ trời xuống. Quả vậy, những người ít học không vội tin những gì mình không thấy và hy vọng những điều mình không biết. Chính vì vậy mà để vững tin vào giáo huấn của Chúa, họ cần có những gì hữu ích cho thể xác, những dấu lạ mắt phàm thấy được. Khi cảm nghiệm được quyền năng đem lại lợi ích như vậy, họ không còn hoài nghi là đạo lý của Chúa đưa người ta đến ơn cứu độ.

Vì vậy, để biến những dấu lạ bên ngoài thành linh dược bên trong, để đem lại sức khỏe cho linh hồn sau khi chữa lành thân xác, Chúa tránh xa quần chúng vây quanh Người, rồi gọi các Tông đồ, và cùng với các ngài lên một ngọn núi cao và ẩn mình tại đó. Từ nơi giàu ý nghĩa tượng trưng này, Chúa cho các ngài thấm nhuần những giáo huấn cao siêu nhất. Tự bản chất của nơi chốn và việc làm, Chúa cho hiểu Người chính là Đấng xưa kia đã đoái thương đàm đạo với ông Môsê, Đấng xưa kia vừa xa cách vừa đáng sợ, nay thành Đấng vừa thánh thiện vừa dịu hiền, để thực hiện lời hứa ngôn sứ Giêrêmia từng loan báo : Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ lập với nhà Ítraen và nhà Giuđa một giao ước mới. Sau những ngày đó – sấm ngôn của Đức Chúa -, Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta.

Đấng đã nói với ông Môsê cũng là Đấng nói với các Tông đồ ; trong tâm hồn các môn đệ này, bàn tay của Ngôi Lời, khác nào bàn tay khéo léo của kinh sư, đã viết những điều răn của Giao Ước Mới. Chẳng phải như xưa kia từ những đám mây dày đặc, qua sấm chớp hãi hùng khiến đám dân khiếp đảm không dám đến gần ngọn núi, nhưng đây là một cuộc trò chuyện thân tình giữa những người hiện diện, trong một khung cảnh yên tĩnh. Và như thế ân sủng dịu dàng dẹp bỏ Lề Luật cứng cỏi, thái độ mạnh dạn của Người Con đã tiêu diệt nỗi sợ hãi của đứa nô lệ.

Chính những lời lẽ của Chúa Kitô cho ta hiểu đâu là giáo lý của Người. Ai muốn đạt tới phúc trường sinh bất tử phải khám phá ra những bậc thang dẫn tới hạnh phúc muôn đời. Người nói : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Ta có thể tự hỏi : Đấng tuyên bố mình là chân lý đã muốn nói đến hạng người nghèo nào khi tuyên bố : phúc thay ai nghèo khó, nếu Người không xác định người nghèo ở đây là ai. Ta có cảm tưởng như để được hưởng Nước Trời, chỉ cần nỗi thiếu thốn mà nhiều người phải chịu vì hoàn cảnh cực kỳ quẫn bách. Thế nhưng khi nói : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, Chúa cho thấy Nước Trời được dành cho những ai có tinh thần khiêm nhu hơn là thiếu của cải vật chất.

Xướng đáp    Tv 77 (78),1-2

X    Dân tôi hỡi, này nghe tôi dạy bảo,

*     hãy lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi.

Đ    Mở miệng ra, tôi sẽ nói đôi lời huấn dụ, công bố điều huyền bí thuở xa xưa. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.