Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Gr 30,18 – 31,19

Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở.

Giêrêmia không chỉ là ngôn sứ hăm dọa. Như Môsê thuở nào, Giêrêmia là một chứng nhân có tầm cỡ của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu không mệt mỏi. Hơn một thế kỷ sau khi nước Ítraen ở phía Bắc sụp đổ, và vào lúc Giuđa ở phía Nam chỉ sống thoi thóp, thì Thiên Chúa nhớ đến những người bị lưu đày, và chuẩn bị cho công cuộc phục hưng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

30,18 Đức Chúa phán như sau:
Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,
và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.
Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,
dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.

19 Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.
Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.
Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.

20 Con cái nó sẽ lại được như xưa,
và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.
Ta sẽ sửa phạt moi kẻ áp bức nó.

21 Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân,
và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.
Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta
– sấm ngôn của Đức Chúa
– vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta?

22 Các ngươi sẽ là dân Ta chọn,
và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

23 Này trận cuồng phong của Đức Chúa,
cơn thịnh nộ của Người bùng lên, cơn dông tố quay cuồng,
nó ập xuống đầu quân gian ác.

24 Cơn lôi đình của Đức Chúa sẽ không nguôi,
cho đến khi Người thực hiện và hoàn tất
mọi điều lòng Người đã quyết định.
Điều ấy các ngươi sẽ hiểu rõ sau này.

31,1 Thời bấy giờ – sấm ngôn của Đức Chúa – Ta sẽ là Thiên Chua của tất cả các thị tộc Ít-ra-en, và chúng sẽ là dân Ta.

2 Đức Chúa phán thế này: Đám dân thoát cảnh gươm đao
đã được ân nghĩa trong sa mạc,
đó là Ít-ra-en trên đường về chốn nghỉ ngơi.

3 Từ xa Đức Chúa đã hiện ra với tôi:
“Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở,
nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.

4 Ta sẽ lại xây ngươi lên, và ngươi sẽ được xây lại,
hỡi trinh nữ Ít-ra-en.
Ngươi sẽ lại nên xinh đẹp;
với những chiếc trống cơm,
ngươi sẽ xuất hiện giữa đám nhảy múa tưng bừng.

5 Ngươi sẽ trồng nho lại trên núi đồi Sa-ma-ri;
những kẻ trồng cây sẽ trồng cây, và được hưởng hoa lợi.

6 Vì có ngày trên núi Ép-ra-im, người canh gác sẽ hô lớn:
“Đứng lên nào, chúng ta lên Xi-on,
đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta! “

7 Vì Đức Chúa phán thế này: Reo vui lên mừng Gia-cóp,
hãy hoan hô dân đứng đầu chư dân!
Nào loan tin, ca ngợi và công bố:
“Đức Chúa đã cứu dân Người, số con sót lại của Ít-ra-en! “

8 Này Ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về,
quy tụ chúng lại từ tận cùng cõi đất.
Trong chúng, có kẻ đui, người què, kẻ mang thai, người ở cữ:
tất cả cùng nhau trở về, cả một đại hội đông đảo.

9 Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi,
Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng,
dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng,
trên đó chúng không còn vấp ngã.
Vì đối với Ít-ra-en, Ta là một người Cha,
còn đối với Ta, Ép-ra-im chính la con trưởng.

Xướng đáp   Gr 31,6 ; Is 2,5

X    Có ngày người canh gác sẽ hô lớn :

*     Đứng lên nào, chúng ta lên Xion, đến cùng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ    Hãy đến đây, nhà Giacóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường. *

Bài đọc 2

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các mối phúc.

Người nghèo đạt được đức khiêm nhường dễ hơn người giàu, đó là điều không thể hồ nghi. Người nghèo là bạn nghĩa thiết của đức hiền lành, còn người giàu là kẻ thân tình của sự tâng bốc. Thế mà, nơi nhiều người giàu của cải không làm cho họ vênh váo kiêu căng, nhưng thúc đẩy họ làm việc thiện ; họ coi việc dùng của cải để nâng đỡ người lầm than như mối lợi lớn. Khi sống khó nghèo, người ta đồng phận với nhau, dù thuộc loại hay bậc người nào, vì có thể chênh lệch về hoàn cảnh xã hội, nhưng lại đồng đều về chí hướng. Khác nhau về của cải trần gian, điều đó không đáng kể, khi người ta bằng nhau về của cải thiêng liêng. Đức khó nghèo như vậy, thật là diễm phúc, vì nó không bị chi phối bởi lòng yêu những của phù vân, cũng chẳng thèm được thêm của cải đời này, nhưng ham muốn nên giàu có những của trên trời.

Khó nghèo nhưng quảng đại, các Tông đồ đầu tiên, sau Chúa, đã nêu gương đó cho chúng ta, vì các ngài đã mau mắn từ bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của Thầy chí thánh. Từ nghề đánh cá, các ngài đã vui vẻ đổi đời mà trở nên những kẻ chinh phục người ta, và làm cho nhiều người trở nên giống mình nhờ noi gương đức tin của mình. Bấy giờ trong Hội Thánh sơ khai, mọi tín hữu chỉ có một lòng một ý với nhau. Một khi đã bán hết của cải và tài sản mình có, và nhờ sống đức khó nghèo một cách rất quảng đại, họ nên giàu có nhờ những của đời đời. Do lời giảng của các Tông đồ, họ vui mừng vì chẳng có của gì thuộc trần gian, nhưng cùng với Đức Kitô, họ lại có tất cả.

Bởi đó khi thánh Tông đồ Phêrô lên Đền Thờ mà có người què xin làm phúc, thì người nói ; Vàng bạc tôi không có, nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây : nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh hãy đứng dậy mà đi. Còn gì cao cả hơn đức khiêm nhường ấy, còn gì phong phú hơn đức nghèo khó ấy? Người không có nguồn lợi về tiền bạc, nhưng lại tặng anh món quà của Tạo Hóa. Kẻ khuyết tật từ lòng mẹ, thánh Phêrô đã chữa lành bằng một lời nói ; người không ban cho anh hình ảnh của Xêda trên đồng bạc, nhưng phục hồi hình ảnh Đức Kitô nơi con người anh.

Kho tàng phong phú đó đã trợ giúp không những người què vừa được phục hồi chức năng, mà còn cả năm ngàn người đàn ông; những người này, khi nghe thánh Tông đồ khuyên, đã tin nhờ việc chữa lành lạ lùng đó. Vị Tông đồ nghèo ấy không có gì để tặng cho kẻ xin, nhưng lại ban ân sủng rất dồi dào của Chúa, đến nỗi cũng như người đã làm cho chân một kẻ què được phục hồi, thì cũng chữa lành tâm hồn bấy nhiêu ngàn kẻ tin, những kẻ mà trước đó người thấy què quặt, thì nay người cho được vui mừng phấn khởi trong Đức Kitô.

Xướng đáp    Mt 5,1b-3 ; Is 66,2b

X    Khi các môn đệ đến gần bên Đức Giêsu, Người lên tiếng dạy rằng :

*     Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Đ    Đức Chúa phán : Kẻ được Ta đoái nhìn, đó là người nghèo khổ, người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa trông nom giữ gìn. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.