Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Xp 3,8-20

Thiên Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn.

Điều dân Ítraen hy vọng là nhờ Đấng Thiên Sai, dân Thiên Chúa sẽ nắm quyền thống trị và được hưởng vinh quang sau khi các dân ngoại đã phải thần phục Thiên Chúa chân thật. Isaia và Mikha đã nói đến một vương quốc trong đó công lý và hòa bình ngự trị. Phần Xôphônia thì từ chối mọi vẻ đắc thắng : dân của Đấng Thiên Sai sẽ gồm những người nghèo hèn, bé nhỏ. Họ chẳng có gì ngoài Thiên Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Xôphônia.

8 Vì thế, các ngươi hãy đợi Ta – sấm ngôn của Đức Chúa –
đợi ngày Ta đứng lên làm nhân chứng cáo tội,
vì Ta đã quyết định tập hợp chư dân, quy tụ các vương quốc
để trút hết xuống đầu chúng cơn thịnh nộ của Ta;
toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi
khi cơn ghen của Ta bừng len như lửa.

9 Bấy giờ, Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch
để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa
và kề vai sát cánh phụng sự Người.

10 Từ bên kia sông ngòi xứ Cút,
những kẻ tôn thờ Ta, những kẻ đã bị Ta phân tán,
sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta.

11 Ngày ấy, ngươi sẽ không còn phải hổ thẹn
vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta.
Bấy giờ, Ta sẽ đuổi cho khuất mắt ngươi
những kẻ kiêu căng đắc thắng,
và ngươi sẽ không còn nghênh ngang
trên núi thánh của Ta nữa.

12 Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ;
chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.

13 Số dân Ít-ra-en còn sót lại
sẽ không làm chuyện tàn ác bất công,
cũng không ăn gian nói dối
và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh gạt.
Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi
mà không còn bị ai làm cho khiếp sợ.

14 Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi!
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

15 Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại,
thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa.
Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa.
Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.

16 Ngày ấy, người ta sẽ bảo Giê-ru-sa-lem:
“Này Xi-on, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời.”

17 Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi,
Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng.
Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ,
sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi.
Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng

18 như trong ngày lễ hội.
Những kẻ tản lạc được hồi hương
Ta đã cất khỏi ngươi tai hoạ
khiến ngươi không còn phải ô nhục nữa.

19 Này Ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi;
– thời ấy – Ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc.
Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen
tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục.

20 Thời ấy, Ta se dẫn các ngươi về;
đó sẽ là thời Ta tập hợp các ngươi lại.
Quả thật, Ta sẽ cho các ngươi được danh tiếng và ngợi khen
giữa tất cả các dân trên cõi đất,
ngày Ta đổi vận mạng cho các ngươi,
ngay trước mắt các ngươi. Đức Chúa đã phán.

Xướng đáp    Xp 3,12.9a

X    Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ;

*     chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa.

Đ    Ta sẽ làm cho môi miệng chư dân nên tinh sạch, để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa. *

Bài đọc 2

Nhóm dân Ítraen còn sót lại được chăn dắt và nghỉ ngơi.

Trích bài diễn giải của thánh Tôma Aquinô, linh mục, về Tin Mừng theo thánh Gioan.

Tôi chính là mục tử nhân lành. Đức Kitô là mục tử, danh hiệu này hiển nhiên phù hợp với Người : vì đoàn chiên được mục tử dẫn dắt chăn nuôi thế nào, thì các tín hữu cũng được Đức Kitô lấy lương thực thiêng liêng, lấy cả mình và máu Người mà nuôi dưỡng như thế. Thánh Phêrô tông đồ nói : Trước kia anh em chẳng khác nào những chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị Mục Tử, Đấng chăn dắt linh hồn anh em. Và ngôn sứ Isaia cũng nói : Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa.

Nhưng Đức Kitô đã nói mục tử qua cửa mà vào, rồi lại nói chính Người là cửa ; và Người còn khẳng định Người là mục tử. Vì thế, Người cần phải qua chính mình mà vào. Thực vậy, Người qua chính mình mà vào, vì Người bày tỏ chính mình và qua chính mình mà nhận biết Chúa Cha. Còn chúng ta, chúng ta qua Người mà vào, bởi vì nhờ Người, chúng ta được hạnh phúc.

Nhưng coi chừng : không một ai khác là cửa, ngoại trừ Người, bởi vì không một ai khác là ánh sáng thật, mà chỉ có những người là ánh sáng vì được nhờ ánh sáng thật ; ông Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Trái lại, về Đức Kitô thì Kinh Thánh nói : Người là ánh sáng thật, ánh sáng chiếu soi mọi người. Vì thế, không ai nói mình là cửa : Đức Kitô dành riêng điều đó cho mình, trong khi chức năng mục tử thì Người thông ban cho kẻ khác, Người dành cho cả các thành phần trong thân thể mầu nhiệm của Người. Thực vậy, ông Phêrô là mục tử, các tông đồ khác là mục tử, và mọi Giám mục tốt đều là mục tử. Kinh Thánh nói : Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta. Mặc dầu trong Hội Thánh, mọi thủ lãnh, con cái của Hội Thánh, đều là mục tử, nhưng Đức Kitô vẫn nói ở số ít : Tôi chính là mục tử nhân lành. Người muốn chúng ta hiểu về sức mạnh của đức mến. Vì không ai là mục tử nhân lành, nếu không nhờ đức mến mà nên một với Đức Kitô và nên thành phần trong thân thể của vị Mục Tử đích thật.

Nhiệm vụ của mục tử nhân lành là yêu mến. Vì thế, Người nói : mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Cần phải biết là có khác biệt giữa mục tử tốt và mục tử xấu : mục tử tốt nhắm đến lợi ích của đoàn chiên, còn mục tử xấu thì chỉ lo cho lợi ích riêng mình.

Khi chăn chiên súc vật, mục tử tốt không buộc phải liều mạng để cứu đàn chiên. Nhưng vì việc cứu sống đoàn chiên thiêng liêng thì quan trọng hơn mạng sống thể xác của mục tử, nên khi hiểm nguy đến đe dọa sự sống thiêng liêng của đoàn chiên, mỗi mục tử phải chấp nhận hy sinh mạng sống thể xác của mình để cứu sống đoàn chiên. Và đây là điều Chúa nói : Mạng sống mình, nghĩa là sự sống thể xác, mục tử nhân lành phải hy sinh cho đoàn chiên nghĩa là phải hy sinh vì là thủ lãnh đoàn chiên và vì yêu thương đoàn chiên. Cần phải có cả hai điều này : chiên phải thuộc về mục tử và mục tử phải thương chiên, vì có điều thứ nhất mà không có điều thứ hai thì chưa đủ.

Về giáo huấn này, Đức Kitô đã nêu gương cho chúng ta : Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta, như vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

Xướng đáp    Ed 34,12b ; Ga 10,28b

X    Ta sẽ kiểm điểm chiên của Ta. Ta

*     sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác vào ngày mây đen mù mịt.

Đ    Đức Giêsu nói : không bao giờ chiên của tôi phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Tôi *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.