Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Gr 1,1-19

Thiên Chúa gọi ông Giêrêmia làm ngôn sứ.

Giêrêmia hầu như miễn cưỡng nhận lời mời gọi lãnh một sứ mạng nặng nề. Sau này ông sẽ nếm mọi mùi cay đắng, và sẽ trách Thiên Chúa không giữ lời hứa trợ giúp ông. Điều này càng làm ta khâm phục hơn thái độ trung kiên của một kẻ anh hùng, hầu như một mình đương đầu với tất cả. Nhưng khi ông chu toàn sứ mạng, chính Thiên Chúa ban sức mạnh cho ông.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

1 Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min.2 Những lời này, Đức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa,3 qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.

4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:

5 “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

6 Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! “

7 Đức Chúa phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”,
– sấm ngôn của Đức Chúa.

9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:
“Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.

10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,
để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”

11 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì? ” Tôi thưa: “Tôi thấy một nhánh “cây canh thức”.”12 Đức Chúa liền phán với tôi: “Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta.”

13 Lại có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: “Ngươi thấy gì? ” Tôi thưa: “Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống.”14 Và Đức Chúa phán với tôi:
“Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này;

15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc thuộc các vương quốc phía Bắc, – sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem; tứ phía tường thành sẽ bị chúng phá đổ, tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.

16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này, lên án mọi hành vi gian ác của chúng, vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.

17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng. Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;
nếu không, trước mặt chúng,
chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi
nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:
từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh, các tư tế và toàn dân trong xứ.

19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,
vì -sấm ngôn của Đức Chúa-
có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.”

Xướng đáp    Gr 1,5ab.9b ; Is 42,6

X    Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi.

*     Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.

Đ    Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức ông chính của Ta, Ta đặt ngươi làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước. *

Bài đọc 2

Năm cách sám hối

Trích bài giảng của thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục.

Hẳn anh em muốn tôi nhắc anh em về cách thức sám hối? Chắc chắn là có nhiều cách sám hối khác nhau, và cách nào cũng đưa ta về trời.

Cách sám hối thứ nhất : lên án tội lỗi mình : hãy là người đầu tiên xưng ra tội lỗi của bạn để được nên công chính. Ngôn sứ cũng nói : Con đã xưng tội ra với Chúa, chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con. Và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Vậy cả bạn nữa, hãy lên án tội lỗi mình đã phạm. Và thế là đủ để bạn được Chúa thứ tha. Thực vậy, ai lên án tội lỗi mình đã phạm, sẽ lâu sa ngã lại hơn. Hãy thúc đẩy lương tâm để lương tâm ở ngay trong bạn tố cáo tội lỗi bạn, và sau này lương tâm khỏi tố cáo bạn trước tòa Chúa.

Đó là cách sám hối hoàn hảo nhất. Cách thứ hai không kém gì cách thứ nhất : kẻ thù có sỉ nhục chúng ta, chúng ta đừng để bụng ; hãy chế ngự tính giận hờn ; hãy tha thứ tội lỗi cho anh em, và như thế, chúng ta có xúc phạm đến Chúa điều gì, Người cũng sẽ thứ tha. Đó là cách thứ hai để tẩy sạch tội lỗi. Chúa nói : Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng tha thứ cho anh em.

Bạn có muốn học cách sám hối thứ ba nữa không? Hãy hết lòng cầu nguyện cho chu đáo và sốt sắng.

Nếu bạn muốn biết cách thứ tư, thì tôi xin nói : đó là việc làm phúc bố thí. Việc này có nhiều hiệu lực rộng rãi.

Ngoài ra sống giản dị và ăn ở khiêm nhường cũng là một cách sám hối không thua kém bất cứ cách nào đã nói trên đây. Cách sám hối này tiêu diệt tội lỗi tận căn. Người thu thuế đã làm chứng điều đó, anh đã dâng lên lòng khiêm tốn của mình và đã trút được gánh nặng tội lỗi.

Thế là chúng tôi đã cho anh em thấy năm cách sám hối : thứ nhất là lên án tội lỗi, thứ hai là tha thứ lỗi lầm cho người thân cận, thứ ba là cầu nguyện, thứ bốn là làm phúc bố thí, thứ năm là ăn ở khiêm nhường.

Bạn đừng có thụ động, nhưng ngày nào cũng phải dùng tất cả những phương thế trên đây mà tiến lên. Vì lẽ đây là những phương thế dễ theo, và bạn cụng không thể viện cớ là nghèo. Dẫu bạn có nghèo lắm đi nữa, bạn vẫn có thể dẹp bỏ thói giận hờn, sống khiêm tốn, chuyên cần cầu nguyện, lên án tội lỗi, và cảnh nghèo đâu có gây trở ngại nào cho bạn. Tôi nói gì nữa đây, bởi vì, khi chúng ta theo cách sám hối trong đó cần phải cho tiền, nghĩa là làm phúc bố thí, thì ngay cả cảnh nghèo cũng không cản trở chúng ta thi hành mệnh lệnh kia? Bà góa bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng đã chứng thực điều đó.

Vậy khi chúng ta đã học được cách chữa lành thương tích, chúng ta hãy sử dụng các phương dược đó, để sau khi sức khỏe được phục hồi thực sự, chúng ta sẽ mạnh dạn đến hưởng tiệc thánh, sẽ được vinh dự lớn lao là đi nghênh đón Vua Kitô vinh hiển, và mãi mãi chúng ta được phúc lộc vĩnh cửu nhờ ân sủng và lòng từ bi nhân hậu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Xướng đáp  Tb 12,8ac.9a ; Lc 6,37c-38a

X    Cầu nguyện, ăn chay là việc tốt, làm phúc bố thí thì đẹp hơn là tích trữ vàng bạc,

*     vì việc bố thí tẩy sạch mọi tội lỗi.

Đ    Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.