Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Gr 2,1-13.20-25

Chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh

Hôsê đã báo trước ngày hiền thê của Chúa trở về tìm lại ân nghĩa sau thời gian hối cải ăn năn trong sa mạc. Nhưng nay thì hiền thê đã vượt ra ngoài mọi giới hạn : chai lỳ trong tội ác, mất hết mọi tình cảm. Thiên Chúa và ngôn sứ của Người biết làm gì hơn là khóc cho dân bội nghĩa vong ân?

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi:

2 Hãy đi mà thét vào tai Giê-ru-sa-lem như sau:
Đức Chúa phán thế này:
Ta nhớ lại lòng trung nghĩa của ngươi lúc ngươi còn trẻ,
tình yêu của ngươi khi ngươi mới thành hôn,
lúc ngươi theo Ta trong sa mạc,
trên vùng đất chẳng ai gieo trồng.

3 Bấy giờ Ít-ra-en là của thánh thuộc về Đức Chúa,
là phần hoa lợi đầu mùa của Người;
tất cả những ai ăn lạm vào đó đều phạm lỗi,
chúng phải mang tai mắc hoạ, – sấm ngôn của Đức Chúa.

4 Hỡi nhà Gia-cóp và mọi dòng tộc nhà Ít-ra-en,
hãy nghe lời Đức Chúa.

5 Đức Chúa phán như sau:
“Cha ông các ngươi đã thấy Ta bất công ở chỗ nào
mà chúng lại rời bỏ Ta để bước theo thần hư ảo,
và chính chúng trở thành hư ao?

6 Chúng cũng chẳng thèm hỏi: “Đức Chúa ở đâu?
Đấng đã đưa chúng ta từ đất Ai-cập đi lên,
Đấng dẫn bước chúng ta trong sa mạc,
trong miền đất cằn cỗi, trong nơi cát lún,
trong miền đất khô cháy và tối tăm,
miền đất không người lai vãng, chẳng ai cư ngụ,
Người ở đâu rồi?

7 Ta đã đưa các ngươi vào miền đất xanh tươi
để các ngươi được ăn hoa trái thổ sản của nó.
Nhưng một khi vào rồi, các ngươi đã làm nhơ nhớp đất của Ta,
và biến gia sản của Ta thành đồ ghê tởm.

8 Hàng tư tế cũng chẳng thèm hỏi: “Đức Chúa ở đâu?
Các chuyên viên Lề Luật chẳng biết đến Ta,
các mục tử thì chống lại Ta,
còn ngôn sứ lại nhờ Ba-an mà tuyên sấm,
chúng đi theo những thần vô tích sự.

9 Bởi vậy, Ta sẽ còn tố cáo các ngươi,
-sấm ngôn của Đức Chúa-, tố cáo con cái các ngươi nữa.

10 Các ngươi cứ qua đảo dân Kít-tim mà xem,
cứ sai người đi Kê-đa để tìm hiểu kỹ
và xem có đời thuở nào như thế chăng?

11 Có dân nào lại đánh đổi thần minh của mình
– mà những thứ đó lại chẳng phải là thần minh?
Thế mà dân Ta đã đánh đổi vinh quang của nó
đi lấy cái vô tích sự!

12 Này trời, hãy kinh khiếp về chuyện đó,
hãy run sợ cho hồn xiêu phách lạc, -sấm ngôn của Đức Chúa,

13 vì dân Ta đã phạm hai tội:
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh
để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.

20 Phải, từ lâu rồi, ách đè lên ngươi, ngươi bẻ gãy,
xiềng xích trói buộc ngươi, ngươi giật phăng;
ngươi còn dám nói: “Chẳng làm tôi ai cả! “
Thế rồi, trên khắp các đồi cao, dưới mọi lùm cây rậm,
ngươi uốn mình như một con điếm.

21 Còn Ta, Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng,
cây nho thuần chủng.
Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng?

22 Ngươi có dùng thuốc mà thanh tẩy ngươi,
có cho nhiều xà bông mấy đi nữa
thì trước nhan Ta, vết tội của ngươi vẫn sờ sờ ra đó
– sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

23 Làm sao ngươi nói được:
“Tôi đâu bị nhơ uế? Tôi đâu chạy theo thần Ba-an? “
Cứ nhìn đường ngươi đi trong thung lũng
rồi sẽ biết ngươi đã làm gì.
Con lạc đà cái non dại chạy lăng xăng khắp mọi nẻo đường,

24 con lừa cái hoang quen thói trong sa mạc
nổi cơn thèm khát lên, thở hổn hà hổn hển.
Chứng động cỡn của nó, ai mà ghìm được?
Muốn tìm kiếm nó, đâu khó nhọc gì,
cứ đến tháng của nó là gặp được nó thôi.

25 Coi chừng chân mất dép, họng bỏng khô!
Nhưng ngươi nói: “Vô phương!
Tôi trót yêu ngoại kiều, tôi sẽ đi theo họ.”

Xướng đáp    Gr 2,21 ; Mt 21,43 ; Is 5,7b

X    Đức Chúa phán : Ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng. Sao ngươi lại thoái hoá thành những cành nho tạp chủng?

*     Đức Giêsu nói : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Đ    Chúa những mong dân Chúa sống công bình, mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực, mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. *

Bài đọc 2

Ai khát, hãy đến cùng tôi mà uống.

Trích bài huấn đức của thánh Côlumban, viện phụ.

Anh em thân mến, hãy lắng tai nghe lời chúng tôi như nghe một điều cần thiết. Hãy nhờ những đợt sóng của nguồn suối thần linh mà thôi thúc cho tâm hồn anh em khát khao mãnh liệt hơn nữa, đừng để cho cơn khát nguôi đi. Chúng tôi đang muốn nói về nguồn suối thần linh đó. Anh em uống đi, nhưng chớ coi đó là đã thỏa thuê, bởi vì suối hằng sống, suối phát sinh sự sống vẫn lên tiếng kêu gọi chúng ta tìm đến : Ai khát, hãy đến với tôi mà uống.

Uống gì đây? Anh em tìm hiểu. Xin ngôn sứ Giêrêmia hãy nói cho anh em nghe : Sấm ngôn của Đức Chúa : chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh. Vậy chính Chúa, Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chúng ta, là suối phát sinh sự sống ; chính Người mời gọi chúng ta đến với Người là nguồn suối để uống lấy Người. Ai yêu mến người thì uống lấy Người. Ai no đầy lời Thiên Chúa thì uống. Ai yêu mến đúng mức thì khao khát đúng mức. Ai nồng nhiệt yêu mến đức khôn ngoan thì uống.

Anh em hãy xem nguồn suối đó từ đâu chảy đến ; bánh từ đâu xuống thì suối từ đó chảy ra, bánh và suối là một : đó chính là Chúa Con duy nhất, là Chúa Kitô, Thiên Chúa chúng ta, Đấng mà chúng ta hằng đói khát. Dầu chúng ta yêu mến mà ăn Người, dầu chúng ta khao khát mà nuốt lấy Người, chúng ta vẫn cứ tiếp tục khát khao Người như thể chúng ta còn đói khát Người. Chúng ta hãy luôn luôn hết lòng yêu mến mà uống lấy Người như uống nơi nguồn suối, hãy hết lòng khao khát và luôn luôn uống lấy Người ; hãy nếm hương vị ngọt ngào êm dịu của Người mà lấy làm vui thích.

Thực vậy, Chúa êm dịu và ngọt ngào. Dầu chúng ta ăn Người, uống Người, chúng ta hãy cứ luôn luôn đói Người, khát Người, bởi vì Người là đồ ăn thức uống của chúng ta mà không bao giờ chúng ta ăn cho hết, uống cho cạn được. Chúng ta có ăn Người, Người cũng không bị tiêu hủy ; chúng ta có uống Người, Người không bị mất đi, vì bánh của chúng ta hằng cửu và suối của chúng ta bất tận, dòng suối êm dịu ấy. Vì thế, có lời ngôn sứ : Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn. Quả thế, Người là nguồn suối dành cho những kẻ còn khát, chứ không phải cho những kẻ đã uống thỏa thuê. Người kêu gọi những ai đói khát hãy đến với Người ; họ chính là những kẻ, ở một chỗ khác, đã được Người tuyên bố là có phúc ; họ không bao giờ uống mà lấy làm đủ, nhưng càng uống lại càng khát.

Vâng, thưa anh em, nguồn mạch của khôn ngoan chính là Lời của Thiên Chúa trên cao, chúng ta phải khao khát, kiếm tìm và yêu mến luôn mãi. Như thánh Tông đồ nói, nơi Lời của Thiên Chúa có cất giấu mọi kho tàng của sự khôn ngoan và hiểu biết. Lời của Thiên Chúa kêu gọi ai khát hãy đến kín múc nơi những kho tàng đó.

Bạn khát thì hãy uống nơi suối nguồn sự sống ; bạn đói thì hãy ăn bánh ban sự sống. Phúc thay ai đói bánh này và khát nước suối này; những kẻ vẫn ăn vẫn uống, thì cứ còn khát khao được ăn được uống. Êm dịu biết bao đồ ăn thức uống này : ăn uống mãi mà vẫn còn đói khát, thưởng thức mãi mà vẫn còn khát khao. Thế nên, vua Đavít ngôn sứ đã nói : Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.

Xướng đáp   Ga 7,37-38

X    Đức Giêsu đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng :

*     Ai khát, hãy đến với tôi mà uống.

Đ    Ai tin vào tôi, từ lòng người ấy sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. *

Lời cầu

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.