Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Sm 24,1-4.10-18.24b-25

Vua Đavít ra lệnh điều tra dân số

Tìm hiểu số dân là có tội, theo một quan niệm thời xưa. Câu chuyện sau đây cho thấy khi ta thật lòng sám hối ăn năn thì Thiên Chúa cứu độ, vì tội lỗi làm tổn thương cả cộng đồng. Là vì trong việc tốt cũng như trong việc xấu, chúng ta thực sự liên đới với nhau trước mắt Thiên Chúa như một dân tộc.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.

1 Đức Chúa lại nổi giận với Israel, và Người xúi giục vua Đa-vít gây hoạ cho họ. Người phán: “Hãy đi đếm dân Israel và người Giu-đa.”2 Vua bảo ông Giô-áp, tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua: “Hãy rảo khắp các chi tộc Israel, từ Đan tới Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số.”3 Ông Giô-áp thưa với vua: “Ước chi Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của đức vua là chúa thượng tôi được thấy! Nhưng tại sao đức vua là chúa thượng tôi lại muốn điều ấy?4 Tuy nhiên, lời vua buộc ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực; ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Israel.

10 Vua Đa-vít áy náy trong lòng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua Đa-vít thưa cùng Đức Chúa: “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.”11 Sáng hôm sau, khi vua Đa-vít dậy, đã có lời Đức Chúa phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua Đa-vít, rằng:12Hãy đi nói với Đa-vít: Đức Chúa phán thế này: “Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.”13 Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói: “Ngài muốn điều gì xảy ra: hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.14 Vua Đa-vít nói với ông Gát: “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm!

15 Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người trong dân đã chết.16 Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng Đức Chúa hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân: “Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại.” Thiên sứ của Đức Chúa đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút.17 Vua Đa-vít thưa với Đức Chúa, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con!

18 Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua Đa-vít và nói với vua: “Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa tại sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vu-xi.

24b Vua Đa-vít đã trả năm mươi se-ken để mua sân lúa và bò.25 Vua Đa-vít xây một bàn thờ ở đó để kính Đức Chúa và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Đức Chúa đã thương đến xứ sở, và tai ương đã chấm dứt không làm hại Israel nữa.

Xướng đáp      x. 1Sb 21,15 ; 2Sm 24,17

X.   Lạy Chúa, xin nhớ lại giao ước Chúa đã ban và nói với thiên sứ đang tàn phá : Đủ rồi, hãy rút tay lại,

  để mặt đất khỏi phải ra điêu tàn và Chúa không mất hết mọi sinh linh.

Đ.   Chính con đã phạm tội, chính con mới có lỗi, chứ đàn chiên đó có làm gì đâu? Lạy Đức Chúa, con nài van Chúa, xin rút cơn giận khỏi dân Ngài. *

 

Bài đọc 2

Về nghi thức tạ ơn.

Trích sách cổ xưa nhan đề Giáo Huấn của Mười Hai Tông Đồ.

Anh em hãy tạ ơn thế này : Trước tiên khi nâng chén, hãy nói rằng : “Lạy Cha chúng con, chúng con tạ ơn Cha vì cây nho thánh của vua Đavít, tôi tớ Cha, cây nho mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời!

Còn khi bẻ bánh thì nói : “Lạy Cha chúng con, chúng con tạ ơn Cha vì sự sống và ơn hiểu biết mà Cha đã tỏ ra cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời. Như bao hạt lúa miến trước đây rải rác khắp núi đồi nay được kết tinh thành tấm bánh duy nhất này, thì cũng xin cho Hội Thánh của Cha từ khắp nơi trên trái đất được kết hợp thành vương quốc của Cha. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, quyền năng và vinh hiển là của Cha đến muôn đời!

Không ai được ăn uống bánh rượu của nghi thức tạ ơn, nếu họ chưa được thanh tẩy nhân danh Chúa. Vì Chúa đã nói về việc này : Của thánh, đừng quăng cho chó.

Khi đã no thỏa, anh em hãy tạ ơn thế này : “Lạy Cha chí thánh, chúng con tạ ơn Cha vì danh thánh của Cha. Cha đã đặt trong lòng chúng con ngai tòa cho danh Cha ngự trị. Chúng con tạ ơn Cha vì Cha đã ban ơn hiểu biết, ơn đức tin và phúc trường sinh bất tử, là những ơn Cha đã tỏ bày cho chúng con nhờ Đức Giêsu, người tôi tớ của Cha. Tung hô Cha vinh hiển muôn đời.

Xin ơn Chúa mau đến và thế gian này qua đi. Hoan hô Thiên Chúa của Đavít. Ai là thánh, hãy tiến lên. Còn ai không thánh, hãy hối cải. Maranatha : “Lạy Chúa, xin ngự đến. Amen.”

Vậy, ngày của Chúa, anh em hãy hội lại mà bẻ bánh và tạ ơn. Trước đó, anh em hãy xưng thú tội lỗi mình, để lễ tế của anh em được tinh tuyền. Ai còn bất hòa với bạn hữu mà chưa hòa giải với nhau, thì đừng đến hội họp với anh em, kẻo lễ tế của anh em bị coi là phàm tục. Quả thật, Chúa đã nói : Mọi nơi mọi lúc, người ta phải dâng lên Ta lễ tế tinh tuyền, bởi vì Ta là Vua cao cả, – Đức Chúa phán -, và danh Ta được kính sợ khắp chư dân.

Xướng đáp   1Cr 10,16-17

X.   Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư?

*    Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?

Đ.   Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này : Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.