Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    2Cr 1,1-14

Lời kinh tạ ơn giữa bao thử thách.

Thánh nhân có phải gian nan là để anh em của người trong đức tin được an ủi.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và Ti-mô-thê là người anh em, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, cùng với mọi người trong dân thánh trong khắp miền A-khai-a.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an.4 Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.5 Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.6 Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu.7 Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy.

8 Thật thế, thưa anh em, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về nỗi gian truân chúng tôi đã gặp bên A-xi-a: chúng tôi đã phải chịu đựng quá mức, quá sức chúng tôi, đến nỗi chúng tôi không còn hy vọng sống nổi.9 Nhưng chúng tôi đã mang án tử nơi chính bản thân rồi, để chúng tôi không tin tưởng vào chính mình, mà vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết trỗi dậy.10 Chính Người đã cứu và sẽ còn cứu chúng tôi khỏi một cái chết như thế. Người là Đấng chúng tôi trông cậy, Người sẽ còn cứu chúng tôi nữa.11 Còn anh em, hãy lấy lời cầu nguyện mà trợ giúp chúng tôi. Như vậy, Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng tôi nhờ lời cầu thay nguyện giúp của nhiều người; và do đó, nhiều người sẽ cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã thương chúng tôi.

12 Điều khiến chúng tôi tự hào là lương tâm chúng tôi làm chứng rằng: chúng tôi lấy sự thánh thiện và chân thành Thiên Chúa ban mà cư xử với người ta ở đời, đặc biệt là với anh em. Chúng tôi không cư xử theo lẽ khôn ngoan người đời, nhưng theo ân sủng của Thiên Chúa.13 Thật thế, chúng tôi không viết cho anh em điều gì khác ngoài những điều anh em có thể đọc và hiểu được. Và tôi hy vọng anh em sẽ hiểu đến nơi đến chốn,14 như anh em đã hiểu chúng tôi phần nào: chúng tôi là niềm vinh dự của anh em, cũng như anh em là niềm vinh dự của chúng tôi trong Ngày của Đức Giê-su, Chúa chúng ta.

Xướng đáp  Tv 93 (94),18-19; 2Cr 1,5

X.    Lạy Chúa, tình thương Ngài đã nâng đỡ con.

*     Lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.

Đ.   Cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi.*

Bài đọc 2

Không phải chỉ cần mang danh, mà phải thật sự là Kitô hữu.

Mở đầu thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo, gửi giáo đoàn Manhêxia.

Tôi là Inhaxiô cũng gọi là Thêôphôrô, kính gửi giáo đoàn được chúc phúc nhờ ơn Thiên Chúa Cha trong Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng ta. Trong Người, tôi gửi lời chào thăm giáo đoàn ở Manhêxia bên sông Mêanrô, và cầu chúc cho giáo đoàn được mọi sự lành trong Thiên Chúa Cha và trong Đức Giêsu Kitô.

Vì biết đức ái của anh em được điều chỉnh thật hoàn hảo theo ý Thiên Chúa, nên tôi vui mừng quyết định ngỏ lời với anh em trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Quả thế, được vinh dự mang danh rất vẻ vang của Đức Giêsu Kitô và đang khi bị xiềng xích, tôi ca ngợi các giáo đoàn. Tôi cầu chúc cho các giáo đoàn được kết hiệp với thân thể và tinh thần của Đức Giêsu Kitô là sự sống đời đời của chúng ta. Tôi cầu chúc cho họ được hiệp nhất với nhau trong đức tin và đức mến, vì đó là điều phải được coi trọng hơn ; nhất là tôi cầu chúc cho họ được kết hiệp với Chúa Cha và Đức Giêsu, trong Người sau khi đã chịu đựng và lướt thắng mọi cuộc tấn công của thủ lãnh thế gian này, chúng ta đạt tới Thiên Chúa.

Tôi thật may mắn vì được gặp anh em qua đức cha Đama, Giám mục của anh em, người đẹp lòng Thiên Chúa, và qua các linh mục Baxô và Apôlôniô, những người xứng đáng, qua thầy trợ tá Dôxiô, cộng sự viên của tôi. Tôi mong ước có thầy ấy luôn bên cạnh : đó là một con người vâng phục Giám mục như vâng theo ý Thiên Chúa, và vâng lời các linh mục như vâng theo luật Đức Giêsu Kitô.

Nhưng anh em không nên lợi dụng tuổi của Giám mục mà tỏ ra quá thân mật, trái lại phải nghĩ đến quyền năng của Thiên Chúa Cha mà hết lòng trọng kính người. Tôi biết có những linh mục thánh thiện không lạm dụng tuổi trẻ của Giám mục, mà lại phục tùng người như những kẻ khôn ngoan trong Thiên Chúa ; nhưng không phải phục tùng Giám mục mà là phục tùng Đấng là Cha của Đức Giêsu Kitô và là Giám mục của mọi người. vậy để tôn kính Đấng yêu mến chúng ta, chúng ta phải thật tình vâng lời không chút giả dối, vì nếu ai lừa dối thì không phải là lừa dối vị Giám mục hữu hình này, nhưng là cố tình lường gạt vị Giám mục vô hình. Bất cứ hành động nào như thế, thì không chỉ liên quan đến con người xác thịt, mà còn liên quan đến Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những điều ẩn giấu.

Như vậy, không phải chỉ cần mang danh Kitô hữu mà phải thật sự là Kitô hữu. Cũng thế, một số người nhắc đến tên Giám mục, nhưng làm mọi sự như không có Giám mục. Đối với tôi, lương tâm những người như thế không tốt, vì họ họp nhau mà không tuân theo chỉ thị.

Sự việc nào cũng đều có kết cuộc, và có hai điều được bày ra trước mắt cùng một lúc, đó là sự chết và sự sống ; mỗi người sẽ đi tới nơi riêng của mình. Cũng vậy, có hai đồng tiền : một đồng của Thiên Chúa, một đồng của thế gian ; mỗi đồng mang một hình ảnh riêng : người ngoại giáo mang hình ảnh thế gian này, còn người tín hữu sống trong đức ái thì mang hình ảnh Thiên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô. Nếu chúng ta không sẵn sàng chết để thông phần cuộc thương khó của Người, thì sự sống của Người không ở trong chúng ta.

Xướng đáp    1Tm 4,12.16.15

X.    Anh hãy nên gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, về cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch.

*     Làm như vậy, anh sẽ cứu được chính mình, lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.

Đ.    Hãy tha thiết với những điều đó, chuyên chú vào đó, để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh. *

Tin Mừng

⇒ (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn : 
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.  

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin

Kết thúc        

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.