Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Cr 2,13 – 3,6

Thánh Phaolô có sứ mạng phục vụ Giao Ước Mới.

Phục vụ Thần Khí quả là một sứ mạng cao cả ; thánh Phaolô biết rõ điều đó.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

2,12 Khi tôi đến Trô-a rao giảng Tin Mừng Đức Ki-tô, dù cửa đã mở cho tôi để làm việc Chúa,13 nhưng tôi vẫn không yên lòng, vì không gặp Ti-tô, người anh em của tôi. Tôi từ giã những người ở đó để đi Ma-kê-đô-ni-a.

14 Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Ki-tô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Ki-tô, như hương thơm, lan toả khắp nơi.15 Vì chúng tôi là hương thơm của Đức Ki-tô dâng kính Thiên Chúa, toả ra giữa những người được cứu độ cũng như những kẻ bị hư mất.16 Đối với những người bị hư mất, chúng tôi là mùi tử khí đưa đến tử vong; nhưng đối với những người được cứu độ, chúng tôi lại là hương sự sống đưa đến sự sống. Nhưng ai là người có khả năng thực hiện những điều ấy?17 Thật thế, chúng tôi không phải như nhiều người, những kẻ xuyên tạc Lời Chúa, mà với tư cách là những người trung thực, được Thiên Chúa sai đi, chúng tôi lên tiếng trước mặt Người, trong Đức Ki-tô.

3,1 Phải chăng chúng tôi lại bắt đầu tự giới thiệu mình? Hoặc chẳng lẽ, như vài người, chúng tôi lại cần có thư giới thiệu chúng tôi với anh em, hoặc thư của anh em giới thiệu chúng tôi?2 Thư giới thiệu chúng tôi là chính anh em. Thư ấy viết trong tâm hồn chúng tôi, mọi người đều biết và đã đọc.3 Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người.

4 Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy.5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa,6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống.

Xướng đáp   x. 2Cr 3,4.6.5

X.  Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa.

*    Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

Đ.  Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Anh em có Đức Kitô ở trong anh em.

Trích thư của thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo, gửi giáo đoàn Manhêxia.

Chúng ta chớ vô tình trước lòng nhân hậu của Đức Kitô. Thật vậy, giải sử Người cũng hành động như chúng ta, thì chúng ta đã phải chết rồi. Bởi thế, một khi đã thành môn đệ Đức Kitô, chúng ta hãy học cho biết sống theo tinh thần Kitô giáo. Ai mang danh hiệu nào khác với danh hiệu đó, thì không thuộc về Thiên Chúa. Vậy anh em hãy vất bỏ men xấu, men cũ, men chua, và hãy để cho men mới là Đức Giêsu Kitô biến đổi anh em. Hãy để Người ướp mặn anh em, để không ai trong anh em ra hư hỏng, chẳng vậy, anh em sẽ xông mùi tanh hôi.

Quả là phi lý, khi vừa tuyên xưng Đức Giêsu Kitô lại vừa sống như người Do thái, vì không phải Kitô giáo đã tin vào Do thái giáo mà là Do thái giáo đã tin vào Kitô giáo, nơi quy tụ tất cả những ai tin vào Thiên Chúa.

Anh em thân mến, tôi viết những điều ấy không phải vì biết có một số người trong anh em đã bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ trên, nhưng vì muốn giúp anh em đề phòng, dù tôi thua kém anh em, kẻo anh em mắc phải mồi học thuyết viễn vông, nhất là để anh em hoàn toàn xác tín về cuộc giáng sinh, thương khó, cũng như cuộc phục sinh xảy ra dưới thời tổng trấn Phongxiô Philatô : đó là những sự việc Đức Giêsu Kitô đã hoàn thành thực sự, không thể nào hồ nghi. Người là niềm hy vọng của chúng ta. Ước chi đừng ai trong anh em trệch xa niềm hy vọng đó.

Ước gì trong mọi hoàn cảnh, tôi xứng đáng được liên đới với anh em. Thật vậy, dù bị xiềng xích, tôi cũng không sánh được với một người nào trong anh em là những kẻ không bị xiềng xích. Tôi biết anh em không kênh kiệu, vì anh em có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em. Hơn nữa, khi khen ngợi anh em, tôi biết anh em không xấu hổ, như có lời chép : Người công chính là kẻ tố cáo mình.

Vậy anh em hãy cố gắng sống kiên trì theo giáo lý của Chúa và các các tông đồ, để anh em thành công trong mọi việc anh em làm, về thể xác và tinh thần, về đức tin và đức mến, trong Chúa Con và Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, từ khởi sự đến hoàn thành, cùng với đức Giám mục rất khả kính của anh em, với các linh mục của anh em là vòng hoa thiêng được kết khéo léo, với các thầy trợ tá đẹp lòng Thiên Chúa. Anh em hãy phục quyền Giám mục, và phục tùng lẫn nhau như Đức Giêsu Kitô, với tư cách là một con người, đã tùng phục Chúa Cha, và như các tông đồ phục tùng Chúa Kitô, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, để có sự hiệp nhất cả về thể xác lẫn tinh thần.

Biết anh em có đầy Thiên Chúa, nên tôi chỉ xin khuyên vắn tắt như trên. Xin nhớ đến tôi khi anh em cầu nguyện, để tôi đến được với Thiên Chúa, và xin nhớ đến Hội Thánh ở Xyri *tôi không đáng là thành phần, tôi cần lời cầu nguyện kết hợp với tình thương của anh em, trong Thiên Chúa), để nhờ Hội Thánh của anh em, Hội Thánh ở Xyri được thấm nhuần ơn Thiên Chúa.

Tôi viết thư này cho anh em khi đang ở Miếcna. Các tín hữu Êphêsô ở đây cũng gửi lời thăm anh em. Cũng như anh em, họ có mặt ở đây để tôn vinh Thiên Chúa. Trong mọi sự, họ đã nâng đỡ ủi an cả tôi lẫn đức cha Pôlycáp, Giám mục Miếcna. Để làm vinh danh Đức Giêsu Kitô, các Hội Thánh khác cũng gửi lời thăm anh em. Chúc anh em mạnh khỏe, luôn kết hợp với Thiên Chúa và luôn có Đấng không thể tách rời khỏi chúng ta là Đức Giêsu Kitô.

Xướng đáp   Ep 3,16.17.19 ; Cl 2,6-7

X.  Tôi nguyện xin Chúa Cha ban cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn.

*   Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để anh em được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.

Đ.  Anh em hãy sống kết hợp với Đức Kitô, hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô, hãy dựa vào đức tin mà anh em đã được thụ huấn. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.