Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    2Cr 5,1-21

Làm đẹp lòng Chúa Kitô, và loan báo một thế giới mới, đó là tham vọng của thánh Phaolô.

Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hòa giải với Người. Sứ mạng của thánh Phaolô là loan báo cho mọi người tin mừng đó.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

1 Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra.2 Do đó, chúng ta rên siết là vì những ước mong được thấy ngôi nhà thiên quốc của chúng ta phủ lên chiếc lều kia,3 miễn là chúng ta có mặc áo, chứ không phải trần trụi.4 Thật thế, bao lâu còn ở trong chiếc lều này, chúng ta rên siết, khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này, nhưng lại muốn trùm thêm lên mình cái kia, để cho cái phải chết tiêu tan trong sự sống.5 Đấng đã tạo thành chúng ta vì mục đích ấy chính là Thiên Chúa, Người đã ban Thần Khí cho chúng ta làm bảo chứng.

6 Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa,7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa…8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa.9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người.10Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

11 Vậy, vì biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục người ta; còn đối với Thiên Chúa, thì mọi sự nơi chúng tôi đều lộ trần trước mặt Người. Và tôi hy vọng rằng mọi sự nơi chúng tôi cũng lộ trần như vậy trước lương tâm của anh em.12 Chúng tôi không nói hay cho mình để tự giới thiệu một lần nữa với anh em, nhưng cho anh em một cơ hội tự hào về chúng tôi, để anh em có thể trả lời cho những ai chỉ biết kiêu hãnh về những vẻ bề ngoài, chứ không phải về những gì trong tâm hồn.13 Thật vậy, chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa; chúng tôi có khôn, thì cũng là vì anh em.14 Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.19 Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải.20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.

Xướng đáp   2Cr 5,18 ; Rm 8,32

X.  Thiên Chúa đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người,

  và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải.

Đ.  Đến như Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. *

Bài đọc 2

Đức Kitô đã chết thay cho mọi người.

Trích sách tự thuật của thánh Âutinh, Giám mục.

Đấng trung gian đích thực, mà do lòng thương xót nhiệm mầu, Cha đã cho những ai khiêm nhường được thấy, và đã sai đến làm gương cho họ học biết đức khiêm nhường của Người, Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người : tức là Đức Kitô Giêsu. Người đã được đặt giữa những kẻ tội lỗi phải chết với Đấng công chính bất tử. Là con người, Người phải chết như mọi người ; là Thiên Chúa, Người công chính như Thiên Chúa. Vì lương bổng của đức công chính là sự sống và sự bình an, nên nhờ đức công chính liên kết Người với Thiên Chúa, Người đã hủy diệt cái chết nơi những người vô đạo đã được nên công chính, cái chết mà Người đã muốn chung phần với họ. Lạy Cha nhân lành, Cha đã yêu thương chúng con biết chừng nào, đến như chính Con Một của Cha, Cha cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp Người vì hết thảy chúng con là những kẻ tội lỗi! Cha đã yêu thương chúng con biết bao, vì chúng con, Đức Giêsu đã không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Cha, nhưng Người đã vâng lời Chúa đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự! Chỉ một mình Người được tự do giữa những kẻ chết, vì Người có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại. Vì chúng con và trước mắt Cha, Người là Đấng chiến thắng và là lễ hy sinh ; Người là Đấng chiến thắng vì Người là lễ hy sinh. Vì chúng con và trước mặt Cha, Người là tư tế và là hy lễ ; Người là tư tế vì Người là hy lễ. Người làm cho chúng con từ chỗ là nô lệ trở nên con cái Cha, khi Người sinh bởi Cha nhưng lại làm nô lệ cho chúng con.

Thật là xác đáng khi con đặt hy vọng chắc chắn vào Người là Đấng đang ngự bên hữu Cha để chuyển cầu cho con mà tin rằng Cha sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của con. Nếu không, con sẽ phải tuyệt vọng. Bệnh hoạn tật nguyền của con thì nhiều và nặng. Nhưng phương thuốc của Cha còn mạnh hơn. Chúng con có thể nghĩ rằng Ngôi Lời của Cha ở xa không thể liên kết với con người được ; và chúng con có thể thất vọng về số phận của mình, nếu Người đã không trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con. Kinh hãi vì tội lỗi và những sự khốn cũng đè nặng trên con, tâm hồn con xao xuyến và nghĩ đến chuyện trốn vào nơi cô tịch. Nhưng Cha đã ngăn cản và trấn an con rằng : Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

Vì thế, lạy Chúa, con xin trút nỗi lo lắng của con cho Ngài, để con được sống và con sẽ nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Chúa biết con bất tài yếu đuối, xin chỉ dạy và chữa lành con. Con Một Chúa, nơi có cất giấu mọi kho tàng khôn ngoan và hiểu biết, đã cứu chuộc con bằng máu của Người. Chớ gì phường kiêu ngạo đừng ức hiếp con nữa, vì con nghĩ đến giá chuộc con là chính Người : Người là của ăn thức uống cho con, và để con phân phát cho người khác. Là kẻ nghèo hèn, con muốn cùng với những kẻ nghèo hèn được ăn uống thỏa thuê, cùng với những người tìm Chúa được dâng lời ca tụng.

Xướng đáp  2Cr 5,14.15 ; Rm 6,10

X.  Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người ;

 để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

Đ.  Đức Kitô đã chết, là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho Thiên Chúa. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến mà chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.