Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Ed 2,8 – 3,11.16-21

Ơn gọi của ngôn sứ Êdêkien.

Sứ mạng người của Thiên Chúa phải chu toàn chẳng có gì là vui : gặp lúc thuận lợi hay không thì vẫn cứ phải tìm đến với một dân mình biết trước là bất tín bất trung, để loan báo cho họ biết kế hoạch phá hủy và đổi mới của Thiên Chúa tình yêu. Muốn chu toàn sứ mạng này mà không nao núng, thì chỉ có một cách thôi là phải tự nuôi mình bằng chính Lời Chúa, đến nỗi chỉ làm một với Lời Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien

2,8 Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta sắp ban cho ngươi.”9 Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn tay đó cầm một cuộn sách10 rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than vãn và những câu nguyền rủa.”

3,1 Đức Chúa phán với tôi: “Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en.”2 Tôi mở miệng ra, và Người cho tôi ăn cuộn sách ấy.3 Người lại phán với tôi: “Hỡi con người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây.” Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.

4 Bấy giờ Người phán với tôi: “Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng những lời của Ta.5 Bởi vì ngươi không được sai đến với một dân có ngôn ngữ tối tăm và miệng lưỡi khó nói, mà là đến với nhà Ít-ra-en.6 Không phải đến với nhiều dân có ngôn ngữ tối tăm, miệng lưỡi khó nói khiến ngươi không hiểu được lời chúng, – giả như Ta sai ngươi đến với chúng, thì chúng đã nghe lời ngươi!7 Nhưng nhà Ít-ra-en không muốn nghe lời ngươi, bởi vì chúng không muốn nghe lời Ta: quả thật cả nhà Ít-ra-en đều mặt dày mày dạn, lòng chai dạ đá.8 Này Ta sẽ làm cho mặt ngươi chai cứng giống như mặt chúng, làm cho trán ngươi chai cứng như trán chúng.9 Ta sẽ làm cho trán ngươi cứng như kim cương, cứng hơn đá. Ngươi đừng sợ chúng, có phải giáp mặt chúng cũng đừng khiếp, bởi vì chúng là nòi phản loạn.”

10 Người lại phán với tôi: “Hỡi con người, tất cả những lời Ta phán với ngươi, hãy ghi lòng tạc dạ và nghe cho tỏ.11 Rồi ngươi hãy đi đến với những kẻ lưu đày, đến với con cái dân ngươi và nói với chúng. Ngươi sẽ nói với chúng: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này”, dù chúng nghe hay không.

16 Vậy hết bảy ngày, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:17 “Hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.18 Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: “Chắc chắn ngươi sẽ phải chết”, và nếu ngươi không báo cho kẻ gian ác đó biết, không nói để cảnh cáo nó từ bỏ lối sống xấu xa, cho nó được sống, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội lỗi của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.19 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác, mà nó không từ bỏ hành vi gian ác và lối sống xấu xa của nó, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; con ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.20 Nếu như kẻ công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà làm điều bất chính, thì Ta sẽ đặt chướng ngại trước mắt nó; nó sẽ phải chết, bởi vì ngươi đã không báo cho nó. Nó sẽ phải chết vì tội lỗi của nó và người ta sẽ không còn nhớ đến việc công chính nó đã làm; nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó.21 Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ công chính để nó không phạm tội và chính nó không phạm tội, thì chắc chắn nó sẽ được sống, vì nó đã được báo cho biết; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.”

Xướng đáp    Ed 3,17 ; 2,6.8 ;3,8

X    Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en, ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo lại cho chúng biết.

*     Phần ngươi, đừng sợ chúng, cũng đừng phản loạn.

Đ    Ta sẽ làm cho mặt ngươi ra chai cứng giống như mặt chúng, làm cho trán ngươi ra chai cứng như trán chúng. *

Bài đọc 2

Các mục tử chỉ lo nuôi mình

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Chúng ta hãy xem lời Thiên Chúa là lời không ve vãn ai, nói gì với các mục tử chỉ nuôi mình chứ không nuôi chiên. Các ngươi uống sữa, mặc đồ len, giết chiên béo tốt, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không bồi dưỡng ; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó ; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử.

Đoạn văn trên nói về các mục tử chỉ nuôi mình mà không nuôi chiên, cho thấy cái gì họ ưa thích và cái gì họ lơ là. Họ ưa thích cái gì? Các ngươi uống sữa, mặc đồ len. Bởi thế thánh Phaolô tông đồ nói : Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Vậy chúng tôi hiểu rằng sữa của súc vật là những gì dân Thiên Chúa cung cấp cho các người đứng đầu làm lương thực hằng ngày. Đó là điều thánh Phaolô tông đồ muốn nói trong đoạn văn tôi vừa nhắc đến.

Dù thánh Phaolô thích sống bằng đôi tay hơn là kiếm sữa chiên ; nhưng người đã nói mình có quyền nhận sữa, và Chúa đã xếp đặt cho ai loan báo Tin Mừng thì được sống nhờ Tin Mừng. Người còn nói rằng các vị cũng là tông đồ với người đã sử dụng quyền này, không phải do tiếm đoạt mà do Thiên Chúa ban cho. Người đã đi xa hơn nữa, là không nhận cái người có quyền nhận. Vậy chính người đã cho luôn cả cái người ta mắc nợ người. Nhưng vị khác đã đòi, thì cũng là đòi điều thỏa đáng. Thánh Phaolô đã đi xa hơn. Quả thật, trong câu chuyện người Samari đưa kẻ bị nạn vào quán mà nói : Có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác, có lẽ lời này Chúa có ý nói về thánh Phaolô.

Vậy về những người không cần sữa chiên, chúng tôi không cần phải nói nhiều! Họ có lòng thương xót hơn, hay đúng ra họ thi hành nhiệm vụ của chính lòng thương xót một cách quảng đại hơn. Làm được gì thì họ làm. Hãy khen họ mà đừng kết án những người khác. Vì chính thánh Phaolô không tìm quà cáp ; người chỉ mong cho chiên sinh sản nhiều, chứ không hiếm hoi thiếu sữa.

Xướng đáp    Ed 34,15-16

X    Chính Ta sẽ chăn dắt chiên Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

*     Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm ; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về.

Đ    Con nào bị thương, Ta sẽ băng bó ; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ bồi dưỡng. *

  • Vinh danh …

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.