Thứ Năm

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Ed 12,1-16

Ngôn sứ đóng vai người di cư

Như nhiều ngôn sứ thuở xưa, và còn hơn họ nữa, Êdêkien thích những kiểu làm có tính biểu tượng, tiên báo việc sắp xảy ra. Số phận của Giuđa đã được quyết định, vua cuối cùng sắp đi lưu đày. Người Giuđa không tưởng tượng nỏi. Nhưng, như Hôsê đã báo trước : trở về hoang địa là cơ may cho dân Chúa tìm lại mối tình đầu.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, ngươi đang sống giữa một nòi phản loạn, giữa những kẻ có mắt để nhìn mà không thấy, những kẻ có tai để nghe mà không nghe, vì chúng là một nòi phản loạn.3 Về phần ngươi, hỡi con người, hãy chuẩn bị hành lý đi đày và hãy đi đày giữa ban ngày trước mắt chúng; ngươi sẽ đi đày, rời chỗ ngươi đang ở mà tới một chỗ khác, trước mắt chúng. May ra chúng sẽ nhận thấy mình là một nòi phản loạn.4 Ngươi hãy đem hành lý của ngươi ra ngoài như hành lý của kẻ đi đày, giữa ban ngày, trước mắt chúng. Và chiều đến, ngươi sẽ ra đi trước mắt chúng như một kẻ phải đi đày.5 Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà đưa hành lý ra.6 Trước mắt chúng, ngươi sẽ vác hành lý lên vai và ra đi lúc trời tối; ngươi sẽ che mặt để khỏi nhìn thấy xứ sở, vì Ta đã biến ngươi nên điềm báo cho nhà Ít-ra-en.

7 Tôi đã làm y như lệnh Đức Chúa truyền cho tôi. Giữa ban ngày, tôi đã đem hành lý của tôi ra ngoài, hành lý của kẻ đi đày; và chiều đến, tôi lấy tay khoét tường. Tôi ra đi lúc trời tối và vác hành lý lên vai trước mặt họ.

8 Sáng hôm sau, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:9 “Hỡi con người, chẳng phải nhà Ít-ra-en, nòi phản loạn, đã nói với ngươi: “Ông làm gì thế” sao?10 Ngươi hãy nói với chúng: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Sấm ngôn ấy nhằm nói về ông hoàng ở Giê-ru-sa-lem và toàn thể nhà Ít-ra-en ở trong thành.11 Ngươi hãy nói: “Tôi là điềm báo cho các ông. Tôi đã làm thế nào, thì sẽ xảy ra cho họ như vậy. Họ sẽ phải đi tù, đi đày.12 Ông hoàng đang ở giữa họ sẽ vác hành lý lên vai lúc trời tối và sẽ ra đi; họ sẽ khoét một lỗ trên tường cho ông chui qua. Ông sẽ che mặt để chính mắt khỏi nhìn thấy xứ sở. 13 Ta sẽ bủa lưới chụp trên nó và nó sẽ mắc vào lưới săn của Ta, Ta sẽ dẫn đưa nó đến Ba-by-lon, trên đất Can-đê, nhưng nó sẽ không nhìn thấy đất ấy và phải chết ở đó.14 Tất cả cận thần, cận vệ và binh lính của nó, Ta sẽ tung cho gió cuốn đi khắp tứ phương và Ta sẽ tuốt gươm đuổi theo chúng.15 Chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta phân tán chúng đi các dân và tung chúng đến các nước.16 Nhưng Ta sẽ cho một số ít người trong bọn chúng thoát khỏi gươm đao, đói kém và ôn dịch để chúng thuật lại tất cả những điều ghê tởm của chúng cho các dân mà chúng sẽ đến. Bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.

Xướng đáp    Ed 12,15 ; Tv 88 (89),31.33

X    Khi Ta phân tán chúng đi các dân và tung chúng đến các nước,

*     chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.

Đ    Nếu con cái nó bỏ không giữ luật Ta, chẳng sống theo điều Ta quyết định, Ta sẽ dùng roi sửa phạt lỗi lầm. *

Bài đọc 2

Hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Khi nói về những điều các mục tử xấu ưa thích, Chúa cũng nói về những điều họ lơ là. Quả thật, nết xấu của chiên nhan nhản. Chiên lành mạnh và béo tốt thì rất ít, nghĩa là những con chiên vững mạnh nhờ được dưỡng nuôi bằng chân lý và biết dùng ơn Chúa như ăn trong đồng cỏ xanh tươi. Nhưng những mục tử xấu thì không để cho những con chiên như thế được yên. Không săn sóc những con chiên yếu nhược, ốm đau, lạc đàn, hư mất, đối với họ là điều không đáng kể. Ngay cả những con mạnh khỏe béo tốt kia, nếu họ có thể, họ cũng giết luôn. Thế mà những con gầy ốm này cũng vẫn sống : chúng sống được là nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa. Nhưng xét như là những mục tử xấu, thì họ giết chúng. Bạn hỏi : họ giết cách nào? Thưa : bằng cách ăn ở xấu, làm gương xấu. Chẳng lẽ bỗng dưng lại có lời nói sau đây với người đầy tớ của Thiên Chúa là ông Titô, một người trổi vượt trong các chi thể của vị Mục Tử tối cao : trước mặt mọi người, anh hãy làm gương về các việc lành phúc đức, và anh hãy nêu gương cho các tín hữu.

Quả vậy, vì hay nhìn thấy người lãnh đạo mình ăn ở chẳng ra gì, nên con chiên dù mạnh khỏe, nếu không nhìn đến lề luật Chúa, mà chỉ để ý đến con người thì sẽ tự nhủ : “Người lãnh đạo tôi mà ăn ở như thế, thì một người như tôi lại không theo ông ấy sao?” Người lãnh đạo ấy giết con chiên mạnh khỏe. Vậy chiên khỏe mà ông còn giết, thì khỏi nói ông sẽ làm gì đối với các con chiên khác ; vì con chiên mà ông đã không làm cho khỏe, nhưng có lẽ thấy nó khỏe, ông lại giết đi, bằng cách ăn ở chẳng ra gì.

Anh em thân mến, tôi xin nói, tôi nhắc lại một lần nữa là nếu các con chiên sống và sống khỏe mạnh nhờ lời Chúa, thì đó là vì chúng tuân giữ lời đã nghe Chúa nói : những gì họ nói, thì anh em hãy làm hãy giữ, nhưng đừng theo hành động của họ mà làm. Tuy nhiên, ai ăn ở xấu xa trước mắt dân, thì về phần mình, người ấy giết kẻ để ý đến cách ăn ở của họ. Vậy người ấy đừng ảo tưởng vì con người kia không chết. Dù con người kia vẫn sống, thì họ cũng là kẻ giết người. Chẳng khác nào một người đàn ông phóng túng nhìn một người đàn bà mà thèm muốn, thì dù bà ta vẫn thanh sạch, ông ta cũng đã ngoại tình rồi. Quả vậy, phán quyết sau đây của Chúa thật là đúng và rõ : Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Ông ta không tới phòng bà ấy, nhưng ngay trong phòng nội tâm của ông thì đã có chuyện mây mưa rồi.

Như vậy, bất cứ ai ăn ở xấu xa trước mặt những người họ lãnh đạo, thì về phần họ, họ đã giết cả những người mạnh khỏe. Ai bắt chước họ thì chết, ai không bắt chước họ thì sống. Nhưng về phần họ, họ giết cả hai như Chúa nói : Chiên béo tốt, các ngươi làm thịt, còn chiên của Ta, các ngươi lại không chăn dắt.

Xướng đáp    Lc 12,48 ; Kn 6,5

X    ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.

*     Ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Đ    Những kẻ có chức quyền sẽ bị hạch hỏi gắt gao hơn người khác. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.