Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Ed 10,18-22 ; 11,14-25

Vinh quang Đức Chúa rời bỏ Đền Thờ

Một cách nào đó, Thiên Chúa bị dân bất trung xua đuổi, và Người rời bỏ Đền Thờ. Điều này cho thấy : chỉ ít lâu nữa Đền Thờ sẽ bị tàn phá. Nhưng Thiên Chúa đâu lệ thuộc vào nơi chốn. Chính Người đã thành Đền Thờ cho người Do thái lưu đày. Người sẽ ban Thần Khí mà đổi mới họ. Và Người sẽ trở lại trong Thành Đô Hội Thánh được thanh luyện nhờ ân sủng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien

10,18 Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm Đền Thờ và dừng lại trên các thần hộ giá.19 Các thần hộ giá dang cánh và cất mình lên khỏi mặt đất trước mắt tôi khi đi ra; các bánh xe cũng chuyển theo cùng một lúc. Các thần hộ giá dừng lại ở lối vào cửa đông Nhà Đức Chúa, và vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en ngự bên trên các vị ấy.20 Đó là sinh vật tôi đã thấy ở bên dưới Thiên Chúa Ít-ra-en, tại sông Cơ-va, và tôi nhận ra đó là các thần hộ giá.21 Mỗi thần hộ giá có bốn mặt và bốn cánh: có cái gì giống như bàn tay con người ở dưới cánh các vị ấy.22 Còn bộ mặt của các vị ấy thì đó là những bộ mặt tôi đã thấy bên sông Cơ-va. Mỗi thần hộ giá cứ thẳng trước mặt mình mà đi.

11,14 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:15 “Hỡi con người, dân cư Giê-ru-sa-lem nói với các anh em ngươi, những người bà con họ hàng của ngươi và tất cả nhà Ít-ra-en như sau: “Các ngươi phải ở xa Đức Chúa, còn chúng tôi mới là những người được sở hữu đất này.”16 Vì thế, ngươi hãy nói: “Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Quả thật, Ta đã đưa chúng đi xa, đến ở giữa chư dân; Ta đã phân tán chúng đi các nước. Ta đã nên một thứ Thánh Điện cho chúng trong một thời gian, tại các nước chúng đến.17 Vì thế, ngươi hãy nói: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Từ muôn dân, Ta sẽ tập hợp các ngươi lại; từ muôn nước, nơi các ngươi bị phân tán, Ta sẽ quy tụ các ngươi về và Ta sẽ ban cho các ngươi đất Ít-ra-en.18 Chúng sẽ trở về đó và loại đi mọi thứ gớm ghiếc và ghê tởm.19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt,20 để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta và tuân giữ cùng thi hành các quyết định của Ta. Lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.21 Còn những ai để lòng dạ đi theo các đồ gớm ghiếc và ghê tởm của chúng, Ta sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch tội – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

22 Bấy giờ các thần hộ giá cất cánh lên và các bánh xe cũng cất lên theo; vinh quang của Thiên Chúa Ít-ra-en ngự bên trên các thần hộ giá.23 Vinh quang Đức Chúa đi lên khỏi thành và dừng lại trên núi ở phía đông của thành.

24 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến xứ Can-đê, đến với những người đang bị lưu đày. Điều ấy xảy ra trong một thị kiến, do tác động của thần khí Thiên Chúa. Thị kiến mà tôi thấy đã biến mất.25 Tôi đã thuật lại cho những người lưu đày tất cả những điều Đức Chúa đã cho tôi nhìn thấy.

Xướng đáp   Ed 10,4.18 ; Mt 23,37.38

X    Vinh quang Đức Chúa bay lên khỏi thềm Đền Thờ. Đền Thờ đầy mây phủ, và tiền đình tràn ngập ánh vinh quang Đức Chúa.

*     Và từ phía trên thềm Đền Thờ, vinh quang Đức Chúa bay ra.

Đ   Hỡi Giêrusalem, đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại mà các ngươi không muốn? Thì này nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. *

Bài đọc 2

Ai nấy hãy tìm lợi ích cho Đức Kitô Giêsu, chứ đừng tìm lợi ích cho mình

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Vì chúng tôi nói uống sữa chiên là gì, nên bây giờ phải tìm hiểu xem mặc áo lông chiên là gì nữa. Ai cung cấp sữa là cung cấp thức ăn, và ai cung cấp len là cung cấp danh dự. Đó là hai thứ mà những kẻ nuôi mình chứ không nuôi chiên tìm kiếm ở nơi dân chúng, nghĩa là tìm thỏa mãn các nhu cầu của mình, và tìm được danh dự cũng như tiếng khen.

Quả thật, áo mặc có thể hiểu được về danh dự, vì áo che phủ sự trần truồng. Con người ta, ai cũng yếu đuối cả. Bảo rằng : người đứng đầu anh em cũng chỉ như anh em thôi, nói như thế nghĩa là gì? Người ấy cũng mang thân xác, cũng phải chết, cũng ăn, cũng ngủ, cũng thức dậy, cũng sinh ra rồi cũng chết. Vậy, xét theo bản thân họ, thì họ cũng chỉ là con người thôi. Nhưng khi trọng kính họ hơn người khác, thì chẳng qua cũng như bạn che phủ cái yếu đuối của họ.

Anh em hãy xem thánh Phaolô đã nhận được loại áo nào do dân tốt lành của Chúa gửi tặng, khi người nói : Anh em đã tiếp đón tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, như Đức Kitô Giêsu. Thật thế, hẳn anh em đã móc mắt hiến cho tôi. Nhưng khi được người ta hết lòng tôn trọng, thì có phải vì chính sự tôn trọng đó mà thánh Phaolô khoan dung với những kẻ sai lầm để may ra khỏi bị từ chối, và cũng ít hạch tội để được tiếng khen chăng? Vì nếu làm như thế, thì người cũng thuộc số những kẻ nuôi mình chứ không nuôi chiên. Vậy trong những trường hợp này, người đã có thể tự nhủ : “Ai muốn làm gì thì làm, điều ấy hệ gì đến tôi? Tôi có lương thực bảo đảm, danh dự cũng bảo đảm ; tôi có sữa có len, thế là đủ rồi : ai muốn đi đâu thì đi.”

Vậy khi bạn được đầy đủ mọi sự rồi, thì ai muốn đi đâu cứ việc đi sao? Chúa nói : Ta không muốn con là người ăn trên ngồi trốc ; con chỉ là một người Ta đã đặt lên từ trong dân : Nếu một chi thể đau, thì mọi chi thể cùng đau.

Bởi vậy, khi thánh Tông đồ nhắc cho các tín hữu nhớ họ đã đối xử với người thế nào, để không bị coi như đã quên lòng trọng kính của họ, thì Người làm chứng rằng họ đã đón tiếp người như sứ giả của Thiên Chúa, đến nỗi nếu có thể được, thì họ đã sẵn lòng móc mắt hiến cho người. Thế nhưng người đã đến với con chiên yếu nhược, con chiên hôi thối, để mổ xẻ vết thương chứ không bỏ mặc cho nó hư thối. Người nói : vậy, tôi đã trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật cho anh em sao? Thế đó, người vừa uống sữa chiên như chúng tôi mới nhắc ở trên, vừa mặc áo len, nhưng đã không bỏ bê đàn chiên. Quả thật, người đã không tìm lợi ích cho mình, nhưng lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô.

Xướng đáp    Hc 32,1-2; Mc 9,35

X    Được mời chủ tọa, bạn đừng làm cao.

*     Hãy xử sự như những người khác, và quan tâm đến họ.

Đ    Ai muốn làm đầu thì phải làm người rốt hết, và làm tôi tớ mọi người. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.