Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Mk 3,1-12

Hạch tội thủ lãnh và ngôn sứ

Khi dân Chúa lạc lối lầm đường, thì Thiên Chúa sai sứ giả đến với các người lãnh đạo và vua chúa, tư tế và ngôn sứ, mà hạch tội.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.

1 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cóp,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, nhiệm vụ của các ông
há chẳng phải là thi hành công lý?

2 Thế mà các ông lại ghét điều lành, ưa điều ác,
các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.

3 Chúng ăn thịt dân tôi và lột da khỏi mình họ;
xương của họ, chúng đập gãy tan.
Chúng chặt ra từng mảnh như thịt trong chảo, trong nồi.

4 Bấy giờ chúng kêu lên cùng Đức Chúa,
nhưng Người chẳng đáp lời.
Thời ấy, Người ngoảnh mặt làm ngơ
vì chúng đã làm điều gian ác.

5 Đức Chúa phán thế này
về các ngôn sứ đã làm cho dân tôi lầm lạc:
Khi răng chúng cắn được cái gì thì chúng hô: “Bình an”,
còn khi không ai bỏ gì vào miệng chúng,
thì chúng lại mở cuộc thánh chiến tấn công họ.

6 Vì thế, các ngươi chỉ có đêm mà không có thị kiến,
chỉ có tối tăm mà không bói toán được gì.
Đối với các ngôn sứ, mặt trời sẽ lặn, và ngày sẽ ra tối tăm.

7 Các nhà chiêm thị sẽ xấu hổ, bọn bói toán sẽ bẽ mặt hổ ngươi,
tất cả bọn chúng phải che môi bịt miệng
vì Thiên Chúa không đáp lời.

8 Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của Đức Chúa,
tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường
để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch,
cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.

9 Hãy nghe đây, hỡi các thủ lãnh nhà Gia-cop,
hỡi các tướng lãnh nhà Ít-ra-en, là những kẻ ghê tởm công lý
và bẻ cong những gì ngay thẳng.

10 Các ngươi xây Xi-on bằng máu,
dựng Giê-ru-sa-lem bằng bất công.

11 Các thủ lãnh của nó xét xử dựa theo quà cáp,
các tư tế dạy bảo vì tiền, các ngôn sứ bói toán vì bạc.
Chúng ỷ vào Đức Chúa mà nói:
“Đức Chúa chẳng ở giữa chúng ta hay sao?
Tai hoạ sẽ chẳng giáng xuống chúng ta đâu! “

12 Bởi vậy, chính vì các ngươi lầm lỗi
mà Xi-on sẽ thành ruộng cày,
Giê-ru-sa-lem nên chốn tan hoang,
và núi Đền Thờ hoá ra nơi cao rậm rạp.

Xướng đáp    Tv 78 (79),1 ; Đn 3,42.29a

X    Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Giêrusalem thành đống tro tàn.

*     Xin đừng để chúng con phải thẹn thùng xấu hổ, nhưng xin Ngài tỏ lòng nhân hậu và lòng thương xót vô biên của Ngài khi Ngài đối xử với chúng con.

Đ    Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác khi dám lìa xa Ngài. *

Bài đọc 2

Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành.

Trích khảo luận của đức cha Thêôđôrê, Giám mục Sia, về mầu nhiệm Chúa Nhập Thể.

Các hình khổ Đấng Cứu Thế đã chịu là phương thuốc chữa lành chúng ta. Đó là điều ngôn sứ Isaia đã dạy khi nói : Chính Người đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu. Còn Người thì như con chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín bị đem đi xén lông.

Như người mục tử khi nhìn thấy đàn chiên tản mác thì nắm lấy một con và đưa vào đồng cỏ mình ưa thích, để những con khác nhìn thấy thế mà đi theo, cũng vậy, khi thấy loài người lầm đường lạc lối, Ngôi Lời Thiên Chúa đã mang lấy thân phận tôi đòi, để lôi kéo toàn thể nhân loại về với mình, và dẫn vào đồng cỏ Nước Trời những kẻ đang là nạn nhân của mục tử xấu và đang làm mồi cho sói dữ.

Chính vì vậy mà Đấng Cứu Tinh của chúng ta đã mang lấy bản tính loài người chúng ta. Chính vì vậy mà Chúa Kitô đã chấp nhận cuộc thương khó sinh ơn cứu độ. Người đã chịu chết và chịu mai táng trong mồ để đập tan ách thống trị ngàn đời của thần chết, đồng thời hứa ban ơn bất hoại cho loài người đang phải hư hoại. Khi tái thiết và dựng lại Đền Thờ đã sụp đổ, Người cho những kẻ đã chết mà trông đợi Người sống lại thấy rằng lời Người hứa là lời chân thật và chắc chắn.

Dường như Chúa muốn nói : “Bản tính nhân loại Ta nhận từ các ngươi, vì được kết hợp với thần tính nên đã phục sinh ; và sau thành cởi bỏ sự hư hoại cùng những khổ đau, bản tính ấy 5 trở nên bất hoại và bất tử. Các ngươi cũng thế, các ngươi sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ tàn nhẫn của tử thần ; và sau khi cởi bỏ sự hư hoại cùng những khổ đai, các ngươi sẽ được trường sinh bất tử.”

Vì thế, Chúa đã nhờ các Tông đồ để gửi ân sủng là phép rửa đến cho mọi người. Người nói : Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Phép rửa là một hình ảnh và một kiểu mẫu về cái chết của Chúa. Thánh Phaolô viết : Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ được nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống lại.

Xướng đáp    Ga 10,15b.18a ; Gr 12,7

X    Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

*     Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.

Đ    Đức Chúa phán : Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ ; kẻ lòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay thù địch. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.