Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Mk 4,1-7

Dân ngoại rủ nhau lên núi Đức Chúa.

Một ngày kia, Xion với Đền Thờ, sẽ trở thành trung tâm của vũ trụ, Thiên Chúa sẽ hiển trị muôn dân. Ơn bình an Thiên Chúa đã hứa, Người sẽ thực hiện cách đầy đủ trong ngày xét xử, sau khi các chứng nhân và Tông đồ của Người đã can đảm chiến đấu và kiên trì chịu đựng.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Mikha.

1 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Nước nước dập dìu đưa nhau tới,

2 dân dân lũ lượt kéo nhau đi.
Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người
và bước theo đường Người chỉ vẽ.”
Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống,
từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền.

3 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước
và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận xa.
Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,
rèn giáo mác nên liềm nên hái.
Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau
và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

4 Mỗi người sẽ ngồi dưới cây vả cây nho của mình,
không còn ai quấy phá.
Miệng Đức Chúa các đạo binh đã phán như vậy.

5 Thật vậy, tất cả các dân đều bước đi
nhân danh thần của mình; còn chúng ta, chúng ta tiến bước
nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng ta,
đến muôn thuở muôn đời.

6 Ngày ấy – sấm ngôn của Đức Chúa –
chiên nào què, Ta sẽ quy tụ lại,
chiên nào đi lạc xa hay bị Ta giáng hoạ, Ta sẽ tập hợp về.

7 Ta sẽ dùng chiên què làm số sót,
biến chiên đi lạc thành dân tộc hùng cường.
Đức Chúa sẽ cai trị chúng tại núi Xi-on
từ nay đến muôn đời muôn thuở.

Xướng đáp    Mk 4,2b ; Ga 4,25

X    Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để

*     Người dạy ta biết lối của Người, và bước theo đường Người chỉ vẽ.

Đ    Đấng Mêsia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng ta mọi sự. *

Bài đọc 2

Hãy đến đây, ta cùng lên núi Chúa

Trích bài diễn giải thánh vịnh của thánh Âutinh, Giám mục.

Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy. Ôi Mẹ Hội Thánh diễm phúc, có thời Mẹ đã nghe, có thời Mẹ đã thấy! Xưa kia Hội Thánh đã nghe lời hứa, nay Hội Thánh đang thấy thực tại. Hội Thánh đã nghe lời hứa qua các ngôn sứ, và Hội Thánh đang chiêm ngắm thực tại trong Tin Mừng. Vì tất cả những gì được hoàn tất hiện nay, đều đã được các ngôn sứ báo trước. Xin Mẹ hãy đưa mắt nhìn ra khắp thế giới : Kìa Dân Thiên Chúa là gia nghiệp của Mẹ đã lan rộng đến tận cùng cõi đất. Kìa lời thánh vịnh dưới đây đã được hoàn thành : Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự, và lời sau đây cũng được hoàn tất : Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời, và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Hãy nhìn lên Đấng chân tay bị đóng đinh, xương cốt đếm được khi Người bị treo trên cây gỗ và áo xống bị đem ra rút thăm. Hãy xem : Đấng đang thống trị chính là Đấng thiên hạ đã thấy bị đóng đinh. Hãy xem : Đấng đang ngự trên trời chính là Đấng thiên hạ đã từng khinh chê khi Người còn đi lại dưới đất. Hãy xem : thế là ứng nghiệm lời sau đây : Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. Khi thấy thế, xin Mẹ Hội Thánh hãy vui mừng reo lên : Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy.

Vậy nên, Mẹ xứng đáng với danh xưng là “Hội Thánh do muôn dân họp thành” : Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào, đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ. Xin hãy nghe, hãy đưa mắt nhìn : trước hết, Mẹ nghe điều Mẹ chưa thấy, rồi sau Mẹ thấy điều Mẹ đã nghe. Chúa phán : Dân xa lạ phải thần phục con. vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành. Nếu vừa nghe con ra lệnh, chúng đã tuân hành, thì có nghĩa là chúng chưa thấy. Và lời sau đây sẽ được thực hiện ở đâu : Những kẻ đã không được loan báo về Người, sẽ thấy ; những kẻ đã không được nghe nói về Người, sẽ hiểu? Những người mà Thiên Chúa không sai các ngôn sứ đến với họ, lại là những người đầu tiên đã nghe và đã hiểu các ngôn sứ : Họ không phải là những người đầu tiên được nghe, nhưng về sau, khi được nghe thì liền thán phục. Còn những kẻ Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến với họ, thì lại cứ bình chân như vại : họ có sách Luật nhưng không hiểu chân lý, họ giữ những tấm bia Giao Ước, nhưng không được thừa hưởng gia nghiệp. Còn chúng ta, chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy.

Trong thành trì Chúa Tể càn khôn, trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ. Ở đó, chúng ta đã nghe ; và ở đó, chúng ta đã thấy. Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Có kẻ nói : Này, Đức Kitô ở đây! Kìa Đức Kitô ở đó.” Những kẻ nói như thế, đừng có tự cao tự đại. Kẻ nào nói : Này, Người ở đây! Kìa, Người ở đó, kẻ ấy đã gây chia rẽ. Thế mà Thiên Chúa thì lại hứa ban hiệp nhất : vua chúa liên minh thành một, chứ không phân tán và chia rẽ. Nhưng liệu thành trì đang thống lĩnh thế giới kia có ngày nào bị lật đổ chăng? Không đời nào! Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở. Vậy nếu Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở, thì Mẹ Hội Thánh còn sợ gì bầu trời sập xuống?

Xướng đáp    Lv 26,11-12 ; 2Cr 6,16b

X    Ta sẽ đặt nhà tạm của Ta ở giữa các ngươi, và sẽ không chán ghét các ngươi.

*     Ta sẽ đi đi lại lại giữa các ngươi, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta.

Đ    Chính chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.